• Markedsføringsstrategier og budsjettoptimalisering

Hvorfor markedsføringsbudsjettet ditt går til spille (og hvordan du løser det)

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Hvorfor markedsføringsbudsjettet ditt går til spille (og hvordan du løser det)

Introduksjon

Markedsføring. Det er selve livsnerven i enhver bedrift, sirenesangen som tiltrekker seg kunder, bygger opp merkevarelojalitet og til syvende og sist skaper den dyrebare omsetningen. Men mange bedrifter opplever at markedsføringsbudsjettet går opp i røyk i den kaotiske symfonien av reklame, sosiale medier, innholdsproduksjon og kampanjer. Dermed sitter de igjen med brennende lommer og uoppfylte forventninger.

Ifølge Ratuken anslås det at en gjennomsnittlig andel av markedsføringsbudsjettene sløses bort på ineffektive kanaler og strategier. Nesten halvparten av markedsførerne som ble spurt i den samme Rakuten-studien, erkjente at de brukte minst 20 % av budsjettene sine feil. Dette er ikke engang det verste. Rundt 3 % av de spurte rapporterte at de sløste bort rundt 80 % av markedsføringsbudsjettet.

Spørsmålet er hvorfor bedriftene ikke tar de nødvendige grepene for å eliminere dette sløseriet. Bedriftene legger ikke ned noen innsats i planlegging og strategiarbeid, noe som er avgjørende for å redusere sløsingen med markedsføringsbudsjettet .

Denne bloggen beskriver de viktigste grunnene til at markedsføringsbudsjettet ditt går til spille, og hvordan du kan løse problemet. La oss se nærmere på dette.

Grunner til at markedsføringsbudsjettet ditt går til spille

Her er de fem viktigste grunnene til at markedsføringsbudsjettet ditt kan være bortkastet. Hvis du tar tak i disse problemene raskt, kan det føre til en mer effektiv markedsføringsstrategi.

Dårlig definerte mål

En viktig årsak til at markedsføringsbudsjettene ofte går til spille, er mangelen på veldefinerte mål. En rapport fra Splash Sol viser at av 26 000 nystartede bedrifter som gikk konkurs, manglet 67 % en skriftlig plan.

Hvis du ikke har klare mål, vil markedsføringsarbeidet ditt mangle retning og hensikt. Det er viktig å etablere mål som er:

S - Smart

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

M - Målbar _ M - Målbar

A - Oppnåelig _ A - Oppnåelig _ A - Oppnåelig _ A - Oppnåelig _ A - Oppnåelig

_R - Relevant _

T - Tidsbegrenset

Enten du ønsker å øke merkevarekjennskapen, markedsføre produkter, øke salget eller utvide markedsandelen, sikrer et tydelig veikart at du oppnår konkrete resultater. Ta deg tid til å revurdere og justere markedsføringsmålene dine, slik at du unngår å bruke ressurser på aktiviteter som ikke er i tråd med de overordnede strategiene.

Du når ikke ut til målgruppen din

De fleste bedrifter bruker tusenvis av kroner på å nå ut til et stort publikum, men får likevel ingen resultater. Ifølge en rapport fra Marketing Week blir bare 9 % av de digitale annonsene sett i mer enn ett sekund.

Årsaken er at de ikke når ut til målgruppen sin. Markedsføring er mest effektiv når den treffer målgruppen din. Hvis kampanjene dine ikke når ut til de riktige personene, er budsjettet ditt en ren sløsing.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Derfor bør du gjennomføre en grundig markedsundersøkelse og identifisere den ideelle kundeprofilen. Deretter bør du skreddersy budskapet ditt deretter. I tillegg kan du bruke dataanalyse for å forstå målgruppens preferanser og atferd.

I tillegg bør du investere i målrettede annonseringskanaler, for eksempel sosiale medier, for å sikre at markedsføringen din når frem til de rette øynene og ørene. Hvis du for eksempel tilbyr tjenester for oppgaveskriving, vil din primære målgruppe være studenter på høyskolenivå.

Vi fortsetter med de samme strategiene som tidligere

Verktøy og teknologi utvikler seg hver dag. Det som fungerte i går, er kanskje ikke like effektivt i dag. Bedrifter sløser bort markedsføringsbudsjettene sine fordi de ikke klarer å tilpasse seg skiftende trender og forbrukeratferd.

Hvis budsjettet ditt er allokert til utdaterte kanaler, vil du sannsynligvis kaste bort ressursene dine. Derfor bør du jevnlig evaluere resultatene av markedsføringskanalene og -strategiene dine. I tillegg bør du omfavne innovasjon og være villig til å snu deg rundt når det er nødvendig.

En annen måte å forbedre dette på er å eksperimentere med nye plattformer og teknologier, slik at du alltid ligger i forkant og får mest mulig ut av markedsføringsbudsjettet.

Eller prøve noe nytt hver måned

Selv om det er viktig for bedrifter å tilpasse seg endringene, kan stadige endringer i markedsføringstilnærmingen også føre til sløsing med budsjettet. Det er viktig å finne den rette balansen mellom innovasjon og konsistens. Når du skifter gir raskt hver måned, blir publikum forvirret og merkevarebudskapet svekkes ytterligere.

Så i stedet for å gjøre kontinuerlige endringer bør du fokusere på å eksperimentere på et informert grunnlag. Test og forbedre strategiene basert på datadrevet innsikt. Med en strategisk og trinnvis tilnærming kan du måle effekten av hver endring. På den måten kan du optimalisere markedsføringsinnsatsen over tid.

Ta strategien din fra andre

Det kan være nyttig å lære av bransjekolleger. Men hvis du blindt adopterer andre bedrifters markedsføringsstrategier, kan du miste budsjettet ditt. Bedrifter, spesielt oppstartsbedrifter, bør forstå at hver bedrift opererer innenfor en unik kontekst. Man må forstå sine egne styrker og svakheter for ikke å gå glipp av noen muligheter.

Kopier-og-lim-mentaliteten som de fleste bedrifter benytter seg av, overser de aspektene som gjør virksomheten din unik. Markedsføringssuksess følger ikke en strategi som passer alle. Det som fungerer for én bedrift, gir kanskje ikke de samme resultatene for en annen.

Invester tid i å gjennomføre en SWOT-analyse. Forstå målgruppen og konkurransefortrinnene dine. Ta også utgangspunkt i beste praksis i bransjen, men sørg for å tilpasse den til din merkevare. Evaluer jevnlig resultatene av markedsføringstiltakene i forhold til de forhåndsdefinerte nøkkelindikatorene (KPI-er).

Overflod av data

Data, data, data, overalt! Men omsetter du dem faktisk til innsikt som kan brukes til noe? Å drukne i tall uten en klar plan for analyse og optimalisering er som å seile et skip uten ror. Noen selskaper bruker en betydelig del av markedsføringsbudsjettet på datainnsamling uten å ha en klar implementeringsplan.

Du må sørge for at datainnsamlingen er i tråd med markedsføringsmålene dine. I tillegg bør innsikten du får, kunne brukes til noe. Invester i verktøy og teknologi som gir meningsfulle analyser. På den måten kan du ta informerte beslutninger og optimalisere markedsføringsstrategien på en effektiv måte.

Prioriter innsamling av data som er direkte knyttet til markedsføringsmålene dine. Identifiser nøkkelindikatorer (KPI-er) som er mest relevante for forretningsmålene, og fokuser på å samle inn data som gir innsikt i disse spesifikke områdene.

Manglende oppfølging

Generering av leads avhenger i stor grad av oppfølging av potensielle kunder. En blogg på CustomerThink forteller at 80 % av alle salg krever minst fem oppfølgingssamtaler etter møtet, mens bare 44 % av selgerne gir opp etter én.

Hvis det ikke finnes et effektivt oppfølgingssystem, kan potensielle kunder gå kalde. For å løse dette problemet er det viktig å etablere en strømlinjeformet kommunikasjonskanal mellom markedsførings- og salgsteamene. I tillegg bør du implementere et system for styring av kundeforhold. Et CRM-system kan hjelpe deg med å spore leads og automatisere oppfølgingsprosessene.

I tillegg bør du jevnlig gjennomføre opplæring og prestasjonsevalueringer for salgsrepresentantene. I tillegg kan tilbakemeldingssløyfer mellom markedsførings- og salgsteamene bidra til å forbedre strategiene basert på erfaringene og innsikten til de som er i direkte kontakt med potensielle kunder.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Samarbeidet sikrer at markedsføringsbudsjettet ikke bare investeres i leadgenerering, men også i den viktige prosessen med å konvertere disse leadsene til inntekter.

Bruke hele budsjettet bare til å bruke

Det er ikke uvanlig at bedrifter bruker markedsføringsbudsjettet bare for å bruke penger. De bruker ressurser uten å planlegge nøye, og får mindre igjen for det.

Det er avgjørende å ha en mer bevisst tilnærming. I stedet for å spre budsjettet tynt utover ulike kanaler uten en klar begrunnelse, bør du fokusere på å identifisere de mest effektive kanalene som er i tråd med målene og målgruppen din.

Begynn med å gå gjennom markedsføringsmålene dine og finne ut hvilke kanaler og taktikker som mest sannsynlig vil gi gode resultater. Dette kan innebære en grundig analyse av tidligere kampanjer for å finne ut hva som fungerte og hva som ikke fungerte. En datadrevet tilnærming kan bidra til å identifisere strategier som gir gode resultater, og optimalisere budsjettallokeringen deretter.

I tillegg bør du motstå trangen til å bruke penger bare fordi konkurrentene gjør det, eller fordi det er en oppfatning om at mer penger gir bedre resultater. Kvalitet trumfer kvantitet i markedsføringen. Vurder å investere i innhold av høy kvalitet og strategiske partnerskap i stedet for å bruke penger på måfå.

Tips for å maksimere markedsføringsbudsjettet

 • Definer **SMART **mål for markedsføringskampanjene dine for å fordele ressursene dine mer effektivt.
 • Forstå demografien og preferansene til målgruppen din, og sørg for at budskapene dine har større sannsynlighet for å engasjere og konvertere.
 • Ikke alle plattformer passer for alle virksomheter. Identifiser derfor de mest effektive markedsføringskanalene for din bedrift.
 • Sørg for at nettstedet ditt er brukervennlig og optimalisert for søkemotorer.
 • Legg til en tydelig oppfordring til handling.
 • Lag verdifullt og relevant innhold som dekker behovene og interessene til målgruppen din.
 • Overvåk prestasjonsmålingene for å optimalisere markedsføringen i sosiale medier.
 • Bruk datadrevet innsikt til å ta informerte beslutninger og forbedre strategiene dine.
 • Du kan fortløpende justere annonsekostnadene basert på resultatene fra ulike kampanjer.
 • Bruk automatiserte markedsføringsverktøy for å sikre konsistens og spare tid og ressurser.
 • Implementere lojalitetsprogrammer for å holde på kundene.
 • Hold et øye med konkurrentene for å identifisere muligheter. Dette vil hjelpe deg med å ligge i forkant av bransjetrendene.

Konklusjon

Et gjennomtenkt markedsføringsbudsjett er avgjørende for at en bedrift skal vokse. Det finnes imidlertid en rekke fallgruver som kan føre til at budsjettet går til spille. Det kan være dårlig definerte mål, at man holder seg til utdaterte strategier, drukner i for mye data osv. Ved å ta tak i disse problemene kan du optimalisere bedriftens markedsføringsinnsats og sikre at markedsføringsbudsjettet gir konkrete resultater.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app