• Marketing

Všetko, čo potrebujete vedieť o etickom marketingu v roku 2022

  • Burkhard Berger
  • 1 min read
Všetko, čo potrebujete vedieť o etickom marketingu v roku 2022

Úvod

Spotrebitelia si častejšie vyberajú výrobky alebo služby etických podnikov. Ľudia veria, že podnikom, ktoré sa výrazne zaviazali k etike, sa bude dariť lepšie ako ich kolegom, ktorí sa k etike nezaviazali. Preto podniky uplatňujú etický marketing ako jedno zo svojich marketingových opatrení.

Autenticita značky spoločnosti je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a podniky, ktoré uprednostňujú vyššie dobro pred ziskom, vďaka tomu zaznamenali obrovský nárast počtu zákazníkov a príjmov.

V tomto článku sa budeme zaoberať konceptom "etického marketingu" a zistíme, ako ho možno využiť na zvýšenie lojality zákazníkov. Nasledujúce prípady ilustrujú, ako funguje etický marketing v praxi, a poukazujú na výhody, ktoré firmy získavajú z podpory ušľachtilých cieľov.

Na konci tohto článku budete mať široké vedomosti o etickom marketingu, o tom, ako funguje, o príkladoch etických spoločností a ich postupoch a o tom, ako môžete vytvoriť etický rámec pre podnikanie.

Čo je etický marketing?

What Is Ethical Marketing?

Pojem "etický marketing" sa používa na označenie praxe, keď podniky propagujú svoje služby alebo výrobky zdôrazňovaním nielen výhod pre spotrebiteľov, ale aj pozitívnych účinkov na životné prostredie a spoločnosť.

Etický marketing nie je stratégia, ale spôsob myslenia. Jeho súčasťou je všetko od otvorenosti a čestnosti v marketingu až po vytváranie väzieb so zákazníkmi na základe spoločných ideálov.

Podniky, ktoré uprednostňujú etický marketing, berú do úvahy nielen finančnú životaschopnosť marketingovej stratégie (t. j. či prinesie očakávaný zisk), ale aj jej morálnu oprávnenosť.

Kto je zodpovedný za etický marketing?

Všetky podniky sa môžu pri reklame správať eticky. Každá spoločnosť, od malých a stredných až po najväčšie nadnárodné firmy, môže byť vo svojej reklame transparentná, čestná a spravodlivá.

Etický marketing, ak sa vykonáva starostlivo, má potenciál byť nákladovo efektívny a produktívny. Rovnako tak neetický marketing nebude mať vždy za následok zvýšenie predaja alebo zníženie výdavkov na reklamu.

V niektorých podnikoch sú hnacou silou ich činnosti vysoké ideály a hodnoty. Tieto podniky považujú etickú reklamu za neoddeliteľnú súčasť identity svojej značky. Spotrebiteľov, ktorým záleží na niečom viac ako len na cene a kvalite, môže obzvlášť ovplyvniť záväzok spoločnosti k sociálnej zodpovednosti.

Trhovníci zastupujúci podniky, ktoré sa vyznačujú etickým prístupom k zamestnancom, využívaním postupov šetrných k životnému prostrediu, starostlivosťou o komunitu a firemnou charitou, by mali tieto hodnoty zdôrazňovať.

Jedným z najlepších príkladov je Sprievodca nákupom lekárskych výstrah, ktorý ponúka výrazné zľavy Americkej asociácii dôchodcov (AARP). Svojimi mnohými výhodami a zľavami posilňujú postavenie starších ľudí tým, že ich populáciu neprehliadajú.

Who Is Responsible For Ethical Marketing?

Prečo je etický marketing pre firmy dôležitý?

Why Is Ethical Marketing Important To Businesses?

Spoločnosti, ktoré podporujú etický marketing, by ho nemali vnímať ako vedľajší prvok, ale ako neoddeliteľnú súčasť svojich základných princípov a cieľov. Pre úspech etického marketingu je v dohľadnej budúcnosti rozhodujúce dôsledné lobovanie, vzdelávanie a činnosť.

Prostredníctvom etickej a marketingovej komunikácie sa spotrebitelia podnecujú k tomu, aby sa rozhodovali o tovare, ktorý kupujú, na základe lepších informácií. Ak chcú podniky v budúcnosti prosperovať a prekvitať, musia si osvojiť dobrú obchodnú etiku a spravodlivý obchod.

Podniky by mali pracovať na zvyšovaní lojality a hodnoty značky u svojich najcennejších spotrebiteľov. Zavedenie a dodržiavanie filantropických etických hodnôt v podnikovej praxi prináša veľký úžitok.

Skepsa zákazníkov voči reklamám je zjavná. Našťastie, práve tu môže pomôcť etická reklama. Môže napraviť všetky narušené väzby medzi značkou a jej cieľovým trhom.

11+ Etické marketingové zásady pre obchodnú prax

Etické značky dodržiavajú tieto zásady etického marketingu pre svoj etický obchodný model. Keď si prečítate túto časť, budete môcť identifikovať, čo môžete začať uplatňovať pre svoje podnikanie.

1. Transparentnosť

Ak chcete predávať, musíte byť úprimní vo všetkom, vrátane vecí, ktoré sa obávate, že sa zákazníkom nebudú páčiť. Zatajením informácií získate niekoľko nových zákazníkov, ale dlhodobý efekt odradí mnohých existujúcich.

Napríklad spoločnosť Scott's Cheap Flights nielenže propaguje svoju značku, ktorá ponúka cenovo dostupné lety, ale zverejnila aj článok, v ktorom svojim zákazníkom ponúka ďalšie spôsoby, ako nájsť lacné lety.

Screenshot of: How to find cheap flights in 2022

Je to naozaj jasný bod. Neklamte svojich klientov a finančníkov nepravdivými informáciami. Ak tento kódex správania nebudete rešpektovať, môžete dočasne zarobiť veľa peňazí, ale nakoniec určite zlyháte.

2. Integrita

Dodržiavanie marketingovej etiky a eticky správny postup aj v náročných podmienkach sú základnými prvkami zachovania integrity obchodníka. Na to, aby ste boli kompetentným marketingovým manažérom, je úplnosť charakteru veľmi dôležitou vlastnosťou.

Ak nedodržiavate integritu, nedokážete vybudovať pevný základ pre svoje podnikanie. To negatívne ovplyvní aj vaše budúce projekty a podnikanie, pretože ste si nevytvorili dobrý verejný obraz.

3. Dodržiavanie sľubov

Vždy majte na pamäti realitu, keď dávate sľuby zainteresovaným stranám alebo spotrebiteľom. Ak niečo sľúbite, mali by ste to dodržať. Ak toto etické pravidlo porušíte, môže to poškodiť povesť vás a vašej firmy.

Ak pre nepredvídané okolnosti nemôžete sľub dodržať, mali by ste jasne uviesť dôvody, aby ste problém nezhoršili.

4. Lojalita

Mali by ste oceniť lojalitu svojich zákazníkov a prejaviť im vďaku, ak si vyberú vašu firmu namiesto konkurencie. Pre podniky budú vždy dobré aj zlé časy. Aj v ťažkých hospodárskych podmienkach si podniky a obchodníci musia zachovať lojalitu spotrebiteľov a rozumnú marketingovú politiku.

Ak chcete zvýšiť lojalitu zákazníkov, mali by ste im ponúknuť vynikajúce výhody a zľavy. Takto budete môcť uplatniť účinnú marketingovú stratégiu, ktorou je marketing z úst do úst. Vaši zákazníci budú tí, ktorí sa podelia o vaše výrobky, pretože sú spokojní s vašimi popredajnými službami a výhodami.

5. Zabezpečenie ochrany súkromia spotrebiteľov

Obavy spotrebiteľov z predaja alebo zdieľania ich osobných údajov narastajú, pretože obchodovanie s údajmi sa stalo bežnou praxou mnohých podnikov. Zákazníci, ktorí vám poskytujú osobné údaje, by mali cítiť zodpovednosť za ochranu týchto údajov za každú cenu.

Napríklad Unscramblex je zábavná platforma pre tých, ktorí majú radi slovné hry. Dodržiava kalifornský zákon o ochrane súkromia online a zákon COPPA (Children Online Privacy Protection Act), aby zabezpečila ochranu údajov svojich používateľov online.

Ensure Consumer Privacy

6. Investujte do dlhodobej udržateľnosti

V súčasnosti sa čoraz viac spotrebiteľov zaujíma o vplyv svojich nákupov na životné prostredie a chce presne vedieť, ako bol ich tovar vyrobený. Ako obchodník musíte vo svojom dodávateľskom reťazci využívať čo najmenej škodlivé prostriedky bez toho, aby ste zatajovali akékoľvek informácie o použitých materiáloch alebo procesoch.

Najlepším príkladom je spoločnosť 3wishes, ktorá všetky informácie o svojich produktoch poskytuje zákazníkom prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky. Zákazníci môžu zistiť, či sú tieto výrobky v rámci ich preferencií a veľkostí, prečítaním definície výrobku a prostredníctvom obrázkov dostupných na ich webovej stránke.

Invest In Long-Term Sustainability

7. Vyjadriť súcit

Umožnite svojim zákazníkom, aby sa na vás obracali s otázkami, obavami a požiadavkami, a potom urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste tieto problémy riešili a vyriešili. Podpora zákazníkov po uskutočnení transakcie je rovnako dôležitá ako samotný predaj.

Napríklad obchod s detskými maskami Green Supply ponúka vynikajúce služby zákazníkom. Svojim zákazníkom ponúka aj zásady vrátenia tovaru a vrátenie peňazí v plnej výške, ak nie sú s jeho výrobkami spokojní. Spoločnosť je plne odhodlaná uprednostňovať blaho zákazníkov, aby si zachovala dobrý imidž značky.

Communicate Sympathy

8. Optimalizácia pre vysoký zisk a nízke riziko

Rešpektujte investície svojich spotrebiteľov aj inovátorov. Prospeje to povesti vašej spoločnosti, ktorá je vhodná pre súčasných aj potenciálnych klientov. Nemali by ste investovať do niečoho riskantného bez toho, aby ste brali do úvahy svoje zainteresované strany.

Ak si myslíte, že táto investícia je veľkou príležitosťou, je lepšie ju najprv vysvetliť a získať ich súhlas, než sa do nej pustíte. Podložiť svoj návrh na investíciu presným prieskumom trhu je tiež dobrý nápad, ako presvedčiť investorov, aby sa riadili vaším úsudkom.

9. Nikdy neklamte ani úplne nepreháňajte

Pri propagácii svojho tovaru a služieb neuvádzajte nepravdivé údaje. Nepreceňujte schopnosti svojho produktu nad rámec ich skutočnej hodnoty. Je to neetické a pravdepodobne to spôsobí nespokojnosť spotrebiteľov, čo povedie k strate obchodu.

Napríklad je ťažké poskytovať riešenia údajov v reálnom čase pre online podniky, ktoré potrebujú veľké množstvo informácií v pamäti, ale spoločnosť Estuary dokázala overiť tvrdenie o poskytovaní integrácie údajov v reálnom čase pomocou svojho pokročilého dátového operačného systému, ktorý dokáže podporovať tok údajov rýchlosťou až 7 GB za sekundu.

Never Lie Or Totally Exaggerate

10. Vyhnite sa nesprávnym záverom

Jeden z druhov reklamy sa nazýva "porovnávacia reklama", v ktorej sa výrobok alebo služba spoločnosti ukazuje ako lepšia ako výrobok alebo služba konkurencie. Jedným z druhov porovnávacej reklamy sú tlačené reklamy, v ktorých sa porovnávajú vlastnosti tovaru jednej spoločnosti a konkurenčnej spoločnosti.

Šírenie informácií o vynikajúcich vlastnostiach vášho produktu je kľúčovou súčasťou marketingu. Nepravdivé porovnávanie vašej firmy s konkurenciou je nielen neetické, ale môže tiež značne poškodiť povesť vašej značky. Je rozumnejšie upozorňovať na prednosti vašich ponúk ako na prednosti vašich konkurentov.

11. Vyhýbajte sa využívaniu príležitostí

Tým, že apelujete na emócie klientov, môžete vyvolať záujem o vašu firmu, čo je prijateľné, pokiaľ sa to robí dobrým spôsobom. Nesnažte sa ich však oklamať, aby si niečo kúpili len preto, že ste im sympatickí alebo chápaví. Ak sa dopustíte takéhoto neetického správania, riskujete vážne poškodenie svojej povesti.

Napríklad niektoré platformy pre kryptomeny - moderný spôsob zarábania peňazí- sľubujú bezpečné a rýchle výsledky, hoci v skutočnosti s tým súvisia veľké riziká. Lákajú ľudí na zavádzajúcu schému. Efektívnejšie je predávať produkty tak, že ľuďom vysvetlíte, ako môžu z produktu profitovať, a vyložíte riziká namiesto využívania emócií.

12. Vyhnite sa náhradnej reklame

Na predaj obmedzeného tovaru, ako je tabak a alkohol, inzerenti často využívajú "náhradné" značky, aby zamaskovali svoju propagáciu. V tomto druhu reklamy sa používa výrobok z príbuznej kategórie.

Namiesto toho, aby zákazník zakázaný výrobok priamo propagoval, môže ho skryť pod iný výrobok s rovnakým obchodným názvom. Nakoniec si zákazníci môžu túto značku spájať s primárnym výrobkom len kvôli názvu.

13. Stereotypizácia pohlaví

Termín "stereotypný marketing" je hovorový termín, ktorý opisuje propagačné úsilie založené na zovšeobecneniach alebo predpojatých predstavách o zvykoch, záujmoch a hodnotách cieľovej skupiny. Napríklad ženy by nemali byť stereotypne vnímané ako bezmocné v domácnosti alebo sexuálne objekty.

Hoci sa korporácie často spoliehajú na demografické charakteristiky, aby sa zamerali na konkrétne kategórie klientov, nejasné alebo urážlivé stereotypy v reklamných kampaniach sú neúčinné a môžu vyvolať nepriaznivé reakcie verejnosti, čo si malé miestne podniky nemôžu dovoliť.

14. Deti v reklame

Deti sú pre podniky kľúčovou cieľovou skupinou, pretože okrem ich vlastnej kúpnej sily (ktorá je značná) majú deti významný vplyv na nákupné rozhodnutia svojich rodičov a sú zákazníkmi budúcnosti.

Existujú dôkazy o tom, že vystavenie detí reklame prispieva k menej zdravým stravovacím návykom, väčším konfliktom medzi rodičmi a zlému vnímaniu tela u žien. Neznalé deti sú obzvlášť zraniteľné voči negatívnym dôsledkom klamlivých marketingových taktík. Mladí ľudia majú problém rozlíšiť skutočnosť od fikcie.

4 firmy, ktoré sa riadia etickým marketingom

I. TOMS

Takmer každý prvok značky TOMS je navrhnutý tak, aby zdôrazňoval záväzok spoločnosti k environmentálnym a sociálnym cieľom. Týmto spôsobom môže spoločnosť TOMS neustále propagovať hodnoty svojej značky na všetkých platformách a potenciálnym spotrebiteľom hneď dať najavo, s akou firmou majú do činenia.

Pozrite sa, čo všetko TOMS ponúka, na jeho webovej stránke. Značka plní svoj sľub podporovať tých, ktorí to potrebujú, pri každej transakcii svojich zákazníkov.

TOMS brand

Keďže cieľ spoločnosti TOMS je neoddeliteľnou súčasťou jej identity, na webovej stránke sa mu venuje takmer rovnaká pozornosť ako samotným výrobkom. Čím viac budete skúmať webové stránky spoločnosti TOMS, tým viac si uvedomíte, ako spoločnosť mení životy jednotlivcov na celom svete.

Rovnaký prístup využívajú aj firmy pri zobrazovaní reklamy, takže nejde len o ďalšiu cynickú snahu zarobiť na bezvýznamných gestách alebo o stratégiu dobrého pocitu z predaja.

Charitatívny cieľ spoločnosti TOMS sa neustále potvrdzuje na jej webovej stránke a v marketingových materiáloch, podobne ako ciele mnohých reklamných spotov. Z tohto dôvodu je značka TOMS neoddeliteľne spojená s mnohými verejnoprospešnými a filantropickými aktivitami spoločnosti.

II. Patagónia

Keďže základnými hodnotami spoločnosti je environmentálne povedomie, etický marketingový prístup je pre ňu druhoradý. Patagonia je spoločnosť, ktorá robí viac než len poskytuje informácie o ekologických metódach; presadzuje aj zníženie konzumnej kultúry.

Výbornou ilustráciou morálnej reklamy je kampaň "Zem je teraz našou jedinou zainteresovanou stranou".

Patagonia brand

Počas Čierneho piatku spoločnosť Patagonia vyzvala svojich zákazníkov, aby si dali predsavzatie, že znížia svoju spotrebu a nebudú viac nakupovať. Kampaň prinútila ľudí premýšľať o vplyve ich spotreby na životné prostredie a podarilo sa jej zmeniť ich návyky.

III. Everlane

Podobne ako iné etické firmy, aj spoločnosť Everlane zdieľa na svojej stránke o značke príbeh, v ktorom zdôrazňuje svoj záväzok k blahu ľudí, ktorí vyrábajú jej produkty. Čo však robí spoločnosť Everlane jedinečnou, je jej oddanosť extrémnej transparentnosti.

Spoločnosť Everlane nielenže tvrdí, že jej oblečenie sa vyrába a predáva zodpovedne, ale ukazuje vám aj čísla. To platí pre každý z jej elegantných, nenápadných kúskov. V tomto rozpise je zahrnutý hardvér, ako sú zipsy a gombíky, ako aj cena všetkých ostatných materiálov a práce, doprava, logistika, dane z predaja a clá.

Everlane brand

Výrobné náklady prevažnej väčšiny hromadne vyrábaných odevov sú zvyčajne skryté. Okrem toho, že by takýto rozpis odhalil potenciálnu ziskovú maržu značky na danom tovare, objasnil by aj hrozivo nízke mzdy a pracovné podmienky, ktoré musia znášať mnohí zamestnanci odevných tovární.

Spoločnosť Everlane otvorene zverejňuje presné náklady na výrobu každého svojho oblečenia, čím poskytuje zákazníkom požadovanú otvorenosť, a ťaží z pozitívnej reputácie, ktorá z tohto prístupu vyplýva.

IV. Vedomé kávy

Conscious Coffees brand

Cieľ a etická filozofia výrobykávy Conscious Coffeessú tak hlboko zakorenené v identite firmy, že spoločnosť sa ani tak nevenuje etickému marketingu, ako skôr stelesňuje pojem značky.

Spoločnosť Conscious Coffees robí vo svete veľa dobrého, a to vrátane dodržiavania spravodlivého obchodu a etických výrobných postupov.

Program CAFE Livelihoods poskytuje kurzy a nepretržitú pomoc a podporu jednotlivcom v Salvádore, Guatemale, Mexiku a Nikarague, aby si mohli založiť a viesť vlastné kávové spoločnosti.

Community Cycles je program v oblasti Boulderu, ktorý sponzorujú cyklistickí nadšenci s cieľom pomôcť iným cyklistom s údržbou, opravami a opätovným použitím použitých bicyklov. Odborníci na kávu v spoločnosti Conscious Coffees poskytujú technické poradenstvo a pomoc výrobcom a farmárom.

Toto úsilie umožňuje miestnym výrobcom v Južnej Amerike osvojiť si nové metódy, ktoré im môžu pomôcť zvýšiť výnosy a zapojiť sa do obchodných štruktúr spravodlivého obchodu so severoamerickými dodávateľmi. Spoločnosť Conscious Coffees je príkladom spoločnosti, ktorá nielenže uplatňuje etické marketingové postupy, ale nimi aj žije.

Ako správne zostaviť etický marketingový plán

How To Properly Construct An Ethical Marketing Plan

Aby bolo jasné, "etický marketing" nie je stratégia sama o sebe, ale skôr súbor zdrojov, ktoré môžu podnikom pomôcť posúdiť účinnosť ich minulých, súčasných a budúcich reklamných aktivít. Podnik môže vykonať zmeny vo svojom marketingovom prístupe, ak by to zvýšilo zisky spoločnosti alebo vytvorilo pozitívny vplyv na imidž jej značky.

Za určitých okolností to bude vyžadovať len malé úpravy, za iných zasa úplne nové reklamné aktivity. Etická reklama sa vždy začína prieskumom firmy, jej cieľovej skupiny a trhu. Hoci etický marketing prináša množstvo výhod, len málo podnikov by si takýto plán osvojilo, ak by to viedlo k nižším príjmom.

Keďže etika je široká a teoretická oblasť, podniky si musia samy vybrať, ktoré aspekty reklamy možno vykonávať morálne zodpovedným spôsobom. Odborníci na marketing sa musia vyrovnať s tým, ako realizovať marketingové iniciatívy, ako je zlepšenie chatovej podpory, zverejňovanie kreatívnych príspevkov na sociálnych sieťach a ďalšie stratégie na prilákanie väčšieho počtu zákazníkov.

Spoločnosť musí venovať pozornosť etickým otázkam, ako napríklad čestným tvrdeniam alebo podvodným útokom na konkurentov. Medzi pravdivosťou reklamy a jej presvedčivosťou pre cieľovú skupinu by mala existovať stredná cesta.

Jednou z potenciálnych výhod etického marketingu je pozitívnejší obraz podniku v očiach spotrebiteľov. Má potenciál vytvoriť zmysluplné väzby medzi značkami a ich cieľovými skupinami.

Napríklad ukážky etického marketingu v kozmetických výrobkoch musia obsahovať sľuby ako ukončenie pokusov na zvieratách, uprednostňovanie používania organických zložiek, zdržanie sa objektivizácie žien a podpory farebných predsudkov atď.

Najlepšou metódou, ako predvídať výsledky zmeny stratégie, je vykonať dôkladnú štúdiu. Mnohé podniky sa môžu vzdať realizácie etického marketingu, ak zistia, že je príliš nákladný. Ďalej podnik určí, či sa aspekty jeho marketingových kampaní dajú uskutočniť morálne.

Ako už bolo uvedené, etika je známa tým, že je abstraktnou disciplínou. To, čo je v očiach iných správne, môže byť pre iných úplne neprijateľné. Marketingová komunita sa musí dohodnúť na jednotnej stratégii zavádzania marketingových kampaní. Napríklad vynikajúci softvér na obsluhu zákazníkov môže pomôcť podnikom zabezpečiť, aby boli zákazníci spokojní s ich produktmi.

Mohli by sa vyhnúť zavádzajúcim vyhláseniam, vyhnúť sa cieleným útokom na mladých ľudí a vyhnúť sa nespravodlivému znevažovaniu konkurentov. Vytvorenie účinnej reklamy si vyžaduje dosiahnutie rovnováhy medzi pravdivosťou a zavádzaním.

Nakoniec, etickí obchodníci musia urobiť náročný úsudok o tom, ako najlepšie profitovať zo svojich cnostných činností. Pre väčšinu podnikov nie je dostatočnou hnacou silou vedomie, že ich spoločnosť koná eticky.

Viaceré spoločnosti využívajú etické marketingové stratégie vrátane zdôrazňovania svojho záväzku k etickému správaniu, aby zlepšili svoj imidž v očiach spotrebiteľov. Môže to byť účinný spôsob nadväzovania kontaktov so zákazníkmi, ale hrozí aj nebezpečenstvo, že bude pôsobiť nafúkaným dojmom.

Cieľom každej sociálne zodpovednej marketingovej kampane by malo byť dosiahnutie rovnováhy medzi ziskom spoločnosti a jej záväzkami voči komunite. Ak chcete ešte poznať účinnejšie digitálne a etické marketingové stratégie, môžete sa zapísať do certifikačných programov digitálneho marketingu a získať náskok pred vašou obchodnou konkurenciou.

Záverečné myšlienky

Na záver možno konštatovať, že etický marketing pomáha zlepšiť povesť značky a udržať si zamestnancov aj zákazníkov. Poskytuje etický spôsob, ako môžu mať zamestnanci pocit, že prispievajú k hodnotným cieľom, a inšpiruje ich myšlienka, že na ich práci záleží.

Okrem toho je pravdepodobnejšie, že spotrebitelia podporia spoločnosť, ktorá sa snaží o etický marketing a využíva zodpovedné distribučné kanály.

Etické spoločnosti podporujú etické marketingové postupy, poskytujú zamestnancom zmysluplné zamestnanie, prispievajú k spoločnosti a zároveň zvyšujú predaj a príjmy. Spoločnosti by mali zhodnotiť svoj súčasný marketingový plán, aby zistili, či je potrebné vykonať nejaké úpravy, aby bol v súlade s etickými marketingovými normami.

Zahrnutie etických aspektov do tvorby marketingových rozhodnutí tak bude prínosom pre dlhodobú dôveryhodnosť a uznanie značky vašej spoločnosti.

Udržujte svoj marketingový tím vpredu pomocou týchto účinných marketingových materiálov a stratégií. Viac informácií získate prečítaním nášho príspevku na blogu.

Burkhard Berger

Burkhard Berger

is the founder of Novum™. Follow Burkhard on his journey from $0 to $100,000 per month. He's sharing everything he learned in his income reports on Novum™ so you can pick up on his mistakes and wins.

Link: Novum™

Vyskúšajte aplikáciu Ranktracker ZADARMO