• Marketing

Prepis a marketing: Ako využiť technológie pre maximálnu efektivitu

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
Prepis a marketing: Ako využiť technológie pre maximálnu efektivitu

Úvod

V dnešnom digitálnom svete je pre podniky nevyhnutné využívať technológie na maximalizáciu efektívnosti vo všetkých aspektoch ich činnosti. Prepisovanie a marketing sú dve oblasti, v ktorých môže mať využívanie technológií obrovský vplyv na produktivitu. Využitím nástrojov na prepisovanie, ako je softvér na prevod hlasu na text a automatické korešpondencie, môžu marketéri rýchlo vytvárať obsah, ktorý osloví zákazníkov efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Okrem toho môžu využitím automatizovaných marketingových riešení ušetriť čas a zdroje a zároveň dosiahnuť maximálne výsledky svojich kampaní.

V tomto blogovom príspevku sa venujeme tomu, ako môžu podniky využiť tieto technológie na zvýšenie efektívnosti pri prepisovaní a marketingových činnostiach.

Čo je to prepis?

Prepis je proces prevodu zvukového alebo video obsahu na text. Pri prepise zvuku sa používa softvér na prevod hlasu na text na vytvorenie písomnej verzie hovorených slov. Tento typ pokročilej technológie možno použiť na rôzne účely, napríklad na vytváranie príspevkov na blog, prepisov podcastov a zhrnutí webinárov.

Čoraz častejšie využívanie online služieb prepisu, najmä v USA a Spojenom kráľovstve, uľahčilo podnikom rýchlu a presnú konverziu zvukového obsahu na text a posunulo ich podnikanie na vyššiu úroveň vďaka využitiu špičkovej technológie.

Ako môže prepis pomôcť pri marketingu?

Prepis sa dá využiť na pomoc pri marketingu rôznymi spôsobmi, nižšie sú uvedené len niektoré zo spôsobov, ako môže prepis pomôcť zlepšiť vaše marketingové úsilie.

Rýchle vytváranie obsahu

Technológie prepisu môžu marketérom pomôcť vytvárať obsah rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Pomocou softvéru na prevod hlasu na text môžu obchodníci rýchlo vytvárať písomné verzie zvukového alebo video obsahu. To môže byť užitočné najmä pri podcastoch, webových seminároch a iných typoch zaznamenaných podujatí. Po vytvorení prepisu je navyše dôležité uistiť sa, že má cielené kľúčové slovo s použitím Aby ste čo najviac využili svoje úsilie v oblasti SEO a zvýšili tak organickú návštevnosť svojho webu.

Ak je napríklad podcast alebo webinár o tom, "ako zlepšiť návštevnosť webových stránok", radšej skontrolujte objem vyhľadávania tohto výrazu pomocou nástroja na vyhľadávanie kľúčových slov a uistite sa, že je toto kľúčové slovo uvedené v prepise, aby ste z neho vytvorili blogový príspevok optimalizovaný pre SEO.

Creating Content Quickly

Automatizácia odpovedí

Automatické korešpondéry sú typom softvéru, ktorý možno použiť na automatické odpovedanie na otázky zákazníkov. Možno ho použiť na odosielanie e-mailov, následných správ a dokonca aj personalizovaných ponúk. Tento typ softvéru je užitočný najmä pre podniky, ktoré dostávajú veľa dopytov alebo potrebujú kontaktovať zákazníkov včas. Využitím automatických korešpondentov môžu podniky ušetriť čas a zdroje a zároveň poskytovať vynikajúce služby zákazníkom.

Generovanie potenciálnych zákazníkov

Technológie prepisu sa môžu použiť na generovanie potenciálnych zákazníkov automatickým prepisom zvukového alebo video obsahu do textových formulárov. To sa potom môže použiť na vytvorenie cielených kampaní, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou premenia divákov na zákazníkov.

Zvyšovanie dosahu

Prepis zvuku na text môže maximalizovať váš vplyv naSEO tým, že zvýši dosah vášho obsahu. Vytváranie prepisov, ktoré možno previesť na blogové príspevky optimalizované pre vyhľadávače, zvyšuje šancu, že sa blogový príspevok zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, a môže sprístupniť váš obsah širšiemu okruhu používateľov - vrátane tých, ktorí radšej čítajú, než počúvajú. To môže pomôcť zvýšiť vaše organické umiestnenie vo vyhľadávači a uľahčiť novým divákom nájsť váš obsah.

Zlepšenie povedomia o značke

Improving Brand Awareness

Zlepšenie povedomia o značke je dôležitou súčasťou každej marketingovej stratégie a najmä SEO. Využitím transkripčných technológií môžu podniky rýchlo vytvárať obsah optimalizovaný pre SEO a platformy sociálnych médií, zvýšiť rýchlosť nahrávania obsahu na rôzne platformy a posilniť tak povedomie o značke.

Vytváranie personalizovaných správ pre zákazníkov

Využitím technológií prepisu môžu podniky rýchlo vytvárať personalizované správy pre svojich zákazníkov. To sa dá využiť na zvýšenie angažovanosti a lojality zákazníkov, čo môže viesť k zvýšeniu predaja a udržaniu zákazníkov. Nedávna štúdia ukázala, že personalizované správy s väčšou pravdepodobnosťou podporia angažovanosť a lojalitu zákazníkov.

Zvyšovanie efektívnosti prevádzky

Okrem vyššie uvedených výhod môžu podniky využívať technológie prepisu aj na zvýšenie efektívnosti svojej činnosti tým, že automatizujú určité úlohy, ako je napríklad prepisovanie zvukového alebo video obsahu, čím môžu ušetriť čas a zdroje a zároveň vytvárať kvalitný obsah. Okrem toho sa tento typ technológie môže použiť aj na rýchle a presné vytváranie správ, súhrnov a iných dokumentov.

Generovanie správ zo zaznamenaných udalostí

Generating Reports from Recorded Events

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Vytváranie správ zo zaznamenaných udalostí, ako sú webové semináre, semináre a stretnutia, môže byť zdĺhavý a časovo náročný proces, ale je potrebné, aby sa zohľadnili kľúčové ukazovatele výkonnosti. Podobne ako kontrola výkonnosti vašich kampaní SEO pomocou špičkového nástroja, ako je Rank Tracker, môžu technológie prepisu pomôcť rýchlo a presne generovať správy a ponechať manuálny proces vytvárania správ v minulosti.

Zlepšenie používateľských skúseností

Ak chcete zabezpečiť, aby boli príspevky vašej značky všeobecne prijímané a oceňované, ponúknite spolu s videom aj prepis, ktorý vyhovie špecifickým požiadavkám každého. Poskytnutím tejto služby sa postaráte o to, aby vaši používatelia mali z návštevy vašej webovej stránky čo najlepší používateľský zážitok.

Ak návštevníci zostanú na vašich webových stránkach dlhšie, budú mať možnosť preskúmať ďalšie stránky, ktoré ponúkate, a lepšie sa zoznámiť s vašou značkou. Kto vie, kto môže nájsť a oceniť obsah, ktorý poskytujete? Prepis vášho obsahu môže byť zlomovým bodom medzi získaním alebo stratou zákazníka, preto sa uistite, že ho máte k dispozícii na jednoduché odkazovanie.

Sprístupnenie obsahu

Na sprístupnenie obsahu divákom so sluchovým postihnutím možno použiť aj technológie prepisu. Poskytovaním prepisov zvukového alebo video obsahu môžu podniky zabezpečiť, aby boli ich správy prístupné všetkým divákom bez ohľadu na ich schopnosti. V súčasnosti je zabezpečenie súladu vašej webovej lokality so smernicami WCAG 2.2, ako aj súladu s ADA nevyhnutnosťou pre každú online firmu a môže otvoriť vašu webovú lokalitu novému publiku, priniesť väčšiu návštevnosť a sprístupniť váš obsah väčšiemu počtu ľudí.

Ďalšie technológie, ktoré môžu pomôcť pri marketingovom úsilí

Uzavreté titulky

Zabezpečenie toho, aby bol váš video obsah prístupný pre všetkých, a to pridaním skrytých titulkov, je dôležitou súčasťou podpory inkluzívnosti. Približne 5 % svetovej populácie má nejakú formu poruchy sluchu, pričom len v Amerike sa s týmto postihnutím stretáva 15 % ľudí. Poskytovanie skrytých titulkov preto nielenže otvára príležitosti pre osoby so sluchovým postihnutím alebo nepočujúcich, ale umožňuje vám tiež osloviť väčšie publikum.

Ak svoj video obsah neprispôsobíte životnému štýlu na cestách, diváci ho nebudú sledovať. Bez sledovanosti vaša firma príde o neoceniteľné šance na zvýšenie návštevnosti, vytvorenie potenciálnych zákazníkov, realizáciu predaja a v konečnom dôsledku aj generovanie príjmov. Skutočnosť je taká, že ak chcete dosiahnuť nejaký úspech s mobilným video marketingom, potom je nevyhnutné prispôsobiť ho potrebe moderného zákazníka po pohodlí.

Okrem toho skryté titulky pomáhajú pri SEO. Hlavným dôvodom je, že algoritmy vyhľadávačov teraz analyzujú písomný obsah videí ako súčasť ich celkových kritérií hodnotenia. Ak máte k dispozícii prepisy svojich videí, môžu byť pre divákov ľahšie objaviteľné a prístupné, čo pomôže zvýšiť vaše hodnotenie SEO.

Popis zvuku

Audio Description

Technológiu zvukového popisu možno použiť aj na sprístupnenie obsahu zrakovo postihnutým osobám. Zvukové popisy poskytujú rozprávanie o vizuálnych prvkoch vo videu, ako sú pohyby, gestá a výrazy tváre, a poskytujú tak komplexnejší opis obsahu. Zvukové popisy sú neuveriteľne užitočné aj pre tých, ktorí nehovoria jazykom, v ktorom je video, ako aj pre tých, ktorí nemajú čas pozrieť si video celé.

Zvukové popisy možno použiť na zlepšenie skúseností používateľov a na to, aby sa cítili viac zapojení. Pomôže vám to tiež osloviť širšie spektrum publika, čo potom môže viesť k zvýšeniu návštevnosti vašich webových stránok a v konečnom dôsledku aj príjmov.

Preklady

Preklad obsahu do rôznych jazykov môže byť účinným spôsobom, ako osloviť nové trhy, zvýšiť návštevnosť webových stránok a dokonca preniknúť na medzinárodnú scénu. Služby prepisu, ako je napríklad prepis zvuku, možno využiť na vytvorenie scenárov pre prácu s hlasom.

To je užitočné najmä pri vytváraní dabovaných verzií obsahu v rôznych jazykoch. Môže vám tiež pomôcť ušetriť čas a peniaze tým, že vám umožní rýchlo a jednoducho vytvoriť preložený obsah s minimálnym úsilím a pomôže vašim medzinárodným snahám o SEO.

Technológia sumarizácie

Pre zaneprázdnených marketérov, ktorí majú plný zoznam úloh, sa môžu použiť technológie sumarizácie na rýchlu analýzu a zhrnutie veľkého objemu obsahu do kratších a ľahšie zvládnuteľných častí informácií. Tento typ technológie môže pomôcť rýchlo zhrnúť minulé udalosti, údaje z prieskumov, spätnú väzbu od zákazníkov a iné. Môže sa použiť aj na vynášanie poznatkov a spätnej väzby o tom, ako podnik sleduje svoje ciele a zámery.

Využitím sily sumarizačných technológií môžu odborníci rýchlo získať poznatky a prijímať informovanejšie rozhodnutia, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na podnikanie. Tento typ technológie môže byť obzvlášť užitočný pre marketérov, ktorí sa snažia rýchlo získať údaje a poznatky z obsahu s cieľom informovať o svojich stratégiách.

Záver

Využitím nástrojov a technológií digitálnej prístupnosti, ako sú skryté titulky, zvukové popisy, preklady a technológie sumarizácie, môžu podniky vytvárať pútavejší obsah a sprístupniť ho širšiemu publiku. Tieto stratégie vám môžu pomôcť zvýšiť návštevnosť webových stránok, zlepšiť hodnotenie SEO, expandovať na nové trhy a v konečnom dôsledku generovať vyššie príjmy. Venujte teda čas tomu, aby bol váš digitálny obsah prístupný a dostupný čo najväčšiemu počtu ľudí. Môže to byť rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app