• Skapande av innehåll

Hantering av innehållslivscykeln: Betydelse, faser och bästa praxis

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Hantering av innehållslivscykeln: Betydelse, faser och bästa praxis

Introduktion

I dagens hyperkonkurrenskraftiga miljö är innehåll den viktigaste tillgången för alla företag.

Från att hjälpa varumärken att få SEO-ranking till att driva trafik, leads och konverteringar - innehåll fungerar som den ultimata allierade!

Ett varumärkes framgång avgörs dock inte av mängden innehåll som produceras, utan av dess kvalitet och effektiva hantering.

Utan effektiv innehållshantering kan även högkvalitativt innehåll förvandlas till "rörigt".

Vad blir resultatet? Slöseri med värdefulla resurser, tid och ansträngningar.

Det är här som CLM (Content Lifecycle Management) kommer in i bilden.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Det ger ett stabilt ramverk för att utvinna maximalt värde och avkastning på investeringen (ROI) från innehåll i varje steg.

I det här inlägget fördjupar vi oss i de olika CLM-faserna så att ni kan optimera potentialen i ert innehåll.

Vad är Content Lifecycle Management (CLM)?

Hantering av innehållslivscykeln (CLM) omfattar hela den process som ett innehåll genomgår, från skapande till publicering och underhåll efter publicering.

Enkelt uttryckt innebär CLM att planera, skapa, optimera, organisera, distribuera, mäta och bevara innehåll under hela dess livstid i en organisation.

Här är några viktiga aspekter att tänka på för att lyckas med CLM.

Kraftfulla verktyg för förvaltning av tillgångar

Programvara som CRM ( Customer Relationship Management ), Digital Asset Management etc. kan hjälpa till att lagra och organisera digitala innehållstillgångar.

Dessa plattformar erbjuder innehållsbibliotek som säkerställer att teamen kan komma åt rätt innehåll under kundinteraktionerna.

Experter inom ämnesområdet

Det är avgörande att ha experter som är dedikerade till att hantera specifika steg i innehållets livscykel.

En content manager kan till exempel hantera planering och skapande av innehåll, medan en digital asset manager kan se över organisering och distribution. Denna praxis kan främja effektiv innehållshantering.

Förståelse för bästa praxis

Företag bör förstå och följa branschens bästa praxis för att skapa digitala tillgångar. Detta omfattar kunskap om innehållsformat, optimeringsmetoder och designprinciper. Detta kan hjälpa dem att producera innehåll som når ut till målgruppen.

Effektiv marknadsföring till befintliga kunder

En viktig aspekt av CLM är att utnyttja riktade marknadsföringsstrategier till befintliga kunder. Detta kan bidra till att minimera kundbortfallet och öka kundlojaliteten.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Ett SaaS-företag som erbjuder ett lead management-system kan till exempel samarbeta med sitt customer success-team för att ta reda på vilka de viktigaste smärtpunkterna är för målgruppen. Detta kan bidra till att skapa skräddarsytt innehåll för e-postkampanjer, blogginlägg och mycket mer.

Resultatet? Effektivt skapande och distribution av innehåll som uppmuntrar till återkommande affärer, vilket leder till förbättrad SaaS-kundretention och intäktstillväxt.

Varför behöver ni Content Lifecycle Management?

Här är varför du behöver CLM.

Förbättrad användarupplevelse

Målgruppen förväntar sig tillförlitlig och korrekt information. Föråldrat innehåll, till exempel tips som inte är synkroniserade med aktuella SEO-trender, kan påverka uppfattningen om ditt varumärke negativt.

CLM säkerställer att innehållet på din webbplats är relevant och korrekt, vilket bidrar till en positiv användarupplevelse.

Förbättrad rankning i sökmotorer

Föråldrat och irrelevant innehåll kan leda till dåliga placeringar i SERP. Genom att implementera CLM kan du uppdatera innehållet med täta intervall. Detta säkerställer att det förblir relevant, väloptimerat och uppfyller målmarknadens förväntningar.

Ökat engagemang

Relevant innehåll gör att besökarna stannar längre på webbplatsen, vilket ökar engagemanget och webbplatsens övergripande prestanda.

Bättre indexering och genomsökning

Innehåll med brutna länkar eller helt brutna sidor hindrar sökmotorbotar från att genomsöka och indexera din webbplats. Detta leder till långsam sidladdning och sidfel.

Å andra sidan förbättrar sidor med uppdaterat innehåll och korrekta länkar indexering och genomsökning.

Fem faser i innehållets livscykel och bästa praxis

Låt oss utforska de fem faserna i innehållslivscykeln med deras bästa praxis.

#1: Utveckling av innehållsstrategi

Den första fasen handlar om att skapa en tydlig plan för innehållsutvecklingen.

Fråga dig själv:

 • Vad är ditt mål med content marketing? Vill du öka varumärkeskännedomen, generera leads eller driva försäljning?
 • Vem är din målgrupp?
 • Vilken typ av innehåll kommer att resonera med dem?
 • Vilka resurser behöver ni för att skapa innehåll som motsvarar målgruppens förväntningar och uppnå marknadsföringsmålen?
 • Vilka verktyg eller plattformar behöver du för att lagra, hantera och publicera den?

Svaren på dessa frågor kommer att fungera som en solid grund för din innehållsstrategi. Genom att ta hänsyn till dessa viktiga aspekter kan du hantera ditt innehåll under hela dess livscykel.

#2: Skapande av innehåll

Innehåll av hög kvalitet ger dig möjlighet att kommunicera ditt budskap, engagera publiken och skapa en positiv varumärkesidentitet.

Så vidta konkreta åtgärder för att omvandla dina idéer och strategier till innehåll av hög kvalitet.

Nyckeln till framgång här är att förstå målgruppens smärtpunkter och identifiera rätt innehållsämnen.

Här är några viktiga tips att tänka på.

 • Ha din målgrupp i åtanke när du tar fram idéer till innehåll.

Räkna med kostnadsfria verktyg som Google Trends för att identifiera trendiga ämnen i din bransch. Ange ditt intresseområde och kom igång. Det är så enkelt att använda!

Keep your target audience in mind while generating content ideas Källa

 • Se till att varje innehållstillgång har ett specifikt syfte och tillgodoser målgruppens behov.
 • Omvandla innehållsidéer till publiceringsbara format som blogginlägg, artiklar, whitepapers, grafik för sociala medier med mera.
 • Skapa väl underbyggt innehåll som följer Googles E-A-T-riktlinjer (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness). Överväg att ta in ämnesexperter för att upprätthålla innehållets kvalitet och korrekthet.
 • Införliva SEO-aspekter i processen. Se till att innehållet innehåller relevanta nyckelord som är anpassade till målgruppens sökintention, rubriker (H1, H2, H3 osv.), interna länkar med mera.

Räkna med toppmoderna verktyg som Rank Tracker för att få värdefulla insikter om sökordsprestanda, synlighetstrender och din övergripande SEO-effektivitet.

Rank Tracker Tool

Börja med att skapa ett kostnadsfritt konto för att få en överblick över dess funktioner. Köp en plan som passar dina SEO-behov bäst.

 • Redigera och korrekturläs innehållet noggrant innan du publicerar det. Se till att det är fritt från grammatiska fel och erbjuder värde för publiken.

Innehåll av hög kvalitet kan locka till sig fler bakåtlänkar, sociala delningar och engagemang, vilket främjar SEO-framgång.

Resultatet? Hög webbplatstrafik, engagemang och konverteringar!

#3: Lagring av digitala tillgångar

När du har byggt upp ett bibliotek med digitala innehållstillgångar ska du organisera dem i ett lätt sökbart format.

Använd till exempel ett robust CMS-system (Content Management System) som erbjuder en centraliserad lagringsplats. Leta efter funktioner som gör det enkelt att söka efter innehåll med hjälp av metadata, nyckelord, SKU:er osv.

Detta kan hjälpa digital asset manager och andra teammedlemmar att hitta det innehåll som krävs utan krångel, vilket sparar tid, resurser och arbete.

Här är ytterligare några tips för framgångsrik lagring av digitala tillgångar.

 • Skapa en namnkonvention och mappstruktur för innehållet för att underlätta sömlös navigering och hämtning av tillgångar.
 • Använd molnlagringssystem som CAASM för att hålla dina digitala tillgångar säkra. Implementera en plan för säkerhetskopiering och katastrofåterställning för att skydda dem från olyckliga incidenter.
 • Använd åtkomstkontroller och behörigheter för att säkerställa att endast behöriga teammedlemmar kan komma åt och ändra innehållet.

#4: Redigering och publicering

Den fjärde fasen omfattar redigering och publicering av innehållet.

Att publicera välredigerat och felfritt innehåll visar på expertis och kan bidra till att öka din trovärdighet.

Att uppfylla önskade kvalitetsstandarder och professionalism kan faktiskt etablera dig som en tankeledare inom branschen.

Resultatet? Förbättrat engagemang från publiken och nya affärsmöjligheter!

Här är några snabba tips att tänka på.

 • Korrekturläs innehållet noggrant för att säkerställa dess kvalitet och ton. Använd avancerade korrekturläsningsverktyg som Grammarly för effektiv redigering.

Proofread the content thoroughly to ensure its quality and tone Källa

Detta verktyg hjälper till att fånga upp stavfel, saknad interpunktion, grammatiska fel och mer. Dessutom erbjuder det förslag på tydlighet och kontrollerar plagiering för att förbättra läsbarhet, kvalitet och säkerställa felfritt skrivande.

 • Behåll en konsekvent varumärkesprofil samtidigt som du följer din SEO-strategi. Det kan bidra till att stärka varumärkets identitet och öka synligheten på nätet.
 • Formatera innehållet på ett tillgängligt sätt. Lägg t.ex. till korta stycken, punktlistor, rubriker, underrubriker osv. Detta förbättrar läsbarheten och främjar ett högt engagemang.
 • Publicera innehållet på olika plattformar, t.ex. sociala medier, e-postmarknadsföring och din webbplats, för att nå och engagera din publik på ett effektivt sätt. Använd analysverktyg för att mäta engagemanget för ditt innehåll.

#5: Uppdatering av innehåll

Detta är den sista fasen, där du behöver uppdatera ditt befintliga innehåll.

Men frågan är - vilket innehåll behöver uppdateras?

Här är det enkla svaret - allt som inte längre stämmer överens med din målgrupps behov!

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Här är några viktiga taktiker som hjälper dig att mäta och uppdatera föråldrat innehåll.

 • Håll koll på de senaste branschtrenderna, utvecklingen och bästa praxis. Detta kan säkerställa att dina innehållsämnen är relevanta.
 • Analysera målgruppens feedback, kommentarer och engagemang för ditt innehåll med hjälp av analysverktyg. Detta kan hjälpa dig att mäta innehållets prestanda och göra nödvändiga förbättringar.
 • Inkludera uppdaterad statistik i innehåll som nämner den. Glöm inte att uppdatera visuellt innehåll, inklusive bilder, videor och infografik. Detta är avgörande för att upprätthålla innehållets trovärdighet.
 • Schemalägg innehållsredigeringar med täta intervall. På så sätt kan du identifiera innehåll som behöver uppdateras eller revideras baserat på aktuella trender.
 • Få insikter från viktiga mätvärden som engagemang, trafik, konverteringar med mera. Detta kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut och förbättra ditt innehålls effektivitet.

Sammanfattning

CLM är en utmanande men givande process som säkerställer att ert innehåll är effektivt i varje steg av dess livscykel.

Detta bidrar till att förbättra innehållsmarknadsföringsstrategins effektivitet och övergripande affärsresultat.

Genom att förstå de fem faser och taktiker som beskrivs i det här inlägget kan du underlätta ditt arbete och skapa innehåll av hög kvalitet.

Gå vidare och implementera dem för att höja nivån på din hantering av innehållslivscykeln!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app