• Teknik

Datadrivet beslutsfattande: hur det kan förändra dina tillväxtkurvor

  • Lisa
  • 6 min read
Datadrivet beslutsfattande: hur det kan förändra dina tillväxtkurvor

Intro

De dagar då affärsbeslut fattades enbart på grund av magkänsla och gissningar är förbi. I och med den enorma ökningen av data och den nya teknik som gör det möjligt för företag att samla in, bearbeta och analysera dem, beslutar sig företagen för att införliva så mycket som möjligt av dem i sin affärsverksamhet, särskilt i sin strategiutveckling, och strävar efter att behålla sina konkurrensfördelar.

Vare sig det gäller försäljning, marknadsföring eller till och med personalresurser - data är drivkraften i alla aspekter av ditt företag idag. Att bara samla in massor av data ger dock inga omedelbara resultat - du måste veta hur du ska utnyttja dem effektivt.

Det är också viktigt att fastställa de områden där ditt företag kan dra störst nytta av data. Följ med oss när vi utforskar datadrivet beslutsfattande mer i detalj, tillsammans med dess främsta fördelar och sätt att driva på din företagstillväxt genom att implementera sådana lösningar.

Vad är datadrivet beslutsfattande (DDDM)?

What is data-driven decision-making (DDDM) (Källa: onlinedegrees.unr.edu)

Datadrivet beslutsfattande (DDDM) är en process där affärsbeslut fattas på grundval av datadrivna insikter. Denna typ av beslutsfattande har visat sig vara fördelaktigt för alla företag, oavsett storlek, affärsmodell eller bransch, eftersom det möjliggör mer välinformerade och korrekta beslut som kan fattas snabbt och effektivt.

DDDM är särskilt användbart inom marknadsföring, försäljning, kundtjänst och hantering av leveranskedjan, där det kan hjälpa till att identifiera trender, analysera kundbeteenden, mäta prestanda och göra bättre prognoser. Den används också inom många andra affärsområden, t.ex. ekonomi, personalresurser och produktutveckling. Enligt experterna från Continuity2 - en leverantör av programvara för affärskontinuitet - är det till exempel viktigt att börja med att identifiera dina enskilda felpunkter för att säkerställa affärskontinuitet och på så sätt skydda de data du samlar in.

För att lyckas med DDDM måste företagen ha tillgång till tillförlitliga och korrekta data. Uppgifterna ska vara lättillgängliga och begripliga för olika intressenter så att de kan fatta välgrundade beslut. Verktyg för datavisualisering kan hjälpa dem att omvandla data till insikter.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Lyckligtvis finns det enligt McKinsey Global Management Consulting allt fler tecken på att man inser värdet av data och att datakunskaperna ökar. "Företag som redan ser 20 procent av sin vinst före ränta och skatt (EBIT) bidra med artificiell intelligens (AI), till exempel, är mycket mer benägna att engagera sig i datapraxis som underbygger dessa egenskaper."

Fördelar med DDDM

Datadrivet beslutsfattande (DDDM) kan ge en rad fördelar för företag som är villiga att göra de nödvändiga investeringarna. Bland dessa finns följande:

Minskade risker

Till att börja med gör det det möjligt för företag att fatta mer välgrundade och korrekta beslut, vilket minskar riskerna med att fatta beslut utan tillförlitliga data.

Genom att övervaka viktiga mätvärden och resultatindikatorer kan företag snabbt identifiera potentiella problem och vidta korrigerande åtgärder, vilket minskar risken för kostsamma misstag eller hjälper till att undvika dem helt och hållet.

Kostnadsbesparingar

Dessutom kan den hjälpa till att minska kostnaderna genom att identifiera områden med ineffektivitet, vilket gör att företagen kan effektivisera sin verksamhet och öka lönsamheten.

Detta gäller särskilt inom områden som lagerhantering och optimering av prissättning, där datadrivna beslut kan hjälpa företag att minska kostnaderna för över- eller underpris på sina produkter.

Snabbare beslutsprocess

Datadrivet beslutsfattande bidrar också till att påskynda beslutsprocessen och eliminerar behovet av att förlita sig på intuition. Detta kan hjälpa företag att reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden, vilket gör att de kan förbli konkurrenskraftiga.

Det är praktiskt i situationer där tiden är viktig, till exempel när du ska svara på ett kundklagomål eller hantera en kris.

Välgrundade prognoser

Datadrivet beslutsfattande gör det dessutom möjligt för företag att göra mer exakta prognoser om framtida resultat genom att förstå aktuella trender och analysera tidigare resultat.

Detta kan hjälpa företag att planera för framtida tillväxt och förbereda sig för oväntade händelser på ett välinformerat sätt.

Maximerade marknadsföringsutgifter

Med datadrivna insikter kan företag dessutom mäta avkastningen på investeringarna (ROI) i sina marknadsföringskampanjer mer exakt och genomföra förändringar i marknadsföringsstrategierna vid behov. Detta hjälper dem att maximera dina marknadsföringsutgifter och se till att de används effektivt.

Ur marknadsföringssynpunkt gör DDDM det också möjligt för företag att avgöra vilka marknadsföringskanaler som är mest effektiva och anpassa sina marknadsföringsstrategier därefter. Detta hjälper dem att nå rätt målgrupp med rätt budskap - och vid rätt tidpunkt, vilket leder till att marknadsföringsinsatserna ger ökad avkastning på investeringen.

Ökad kundtillfredsställelse

Slutligen bidrar datadrivet beslutsfattande till att öka kundtillfredsställelsen, eftersom det gör det möjligt för företag att bättre förstå kundernas behov och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa behov.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

På så sätt kan företagen skapa bättre upplevelser för sina kunder, vilket i slutändan leder till ökad kundlojalitet och bättre varumärkeskännedom.

Hur man använder data för att driva affärstillväxt

How to use data to drive business growth (Källa: www.imd.org)

Som du kan se kan datadrivet beslutsfattande vara ett kraftfullt verktyg för att främja företagstillväxt, oavsett bransch. Oavsett om det handlar om e-handel eller utveckling av en gratis faxapp driver DDDM affärstillväxt och förbättrar företagets resultat på flera sätt.

Låt oss ta en närmare titt på hur företag kan använda DDDM för att driva affärstillväxt:

Överväga mål och prioritera

Det börjar alltid med att identifiera dina affärsmål och områden som behöver förbättras. När du har fastställt dessa är det dags att prioritera dem och fokusera på de mest kritiska frågorna först. På så sätt vet du var du ska börja när det gäller datadrivet beslutsfattande.

Så vilka områden i ditt företag kämpar du mest med för att göra framsteg?

Om ditt mål till exempel är att öka försäljningen bör du prioritera att samla in och analysera data om kundernas beteenden, konkurrenternas aktiviteter och marknadstrender. Sedan kan du använda dessa uppgifter för att utveckla strategier för att öka försäljningen.

Samla in relevanta uppgifter.

När du har prioriterat målen är nästa steg att samla in relevanta data. Dessa uppgifter bör samlas in från olika källor, t.ex. kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, försäljningsrapporter, ekonomiska dokument med mera.

Det är viktigt att se till att uppgifterna är korrekta och aktuella.

Analysera data och förstå kundens resa

När du har fått uppgifterna är det dags att analysera dem. Denna process innebär att identifiera mönster, trender och korrelationer mellan olika variabler. Detta kan hjälpa dig att få värdefulla insikter om hur kunderna beter sig, hur konkurrenterna presterar eller hur marknaden utvecklas.

Genom att utnyttja datadrivna insikter kan företag få en bättre förståelse för kundernas beteenden, preferenser och intressen. Det gör det möjligt för dem att skapa riktade kampanjer som har större sannolikhet att konvertera och generera mer intäkter.

Företag bör också sträva efter att förstå kundens resa från första kontakt till köp. Genom att förstå de olika stegen i resan och identifiera möjligheter till förbättringar kan företag utveckla strategier som leder till bättre kundupplevelser och ökad försäljning.

I allmänhet bör analysen utföras regelbundet, eftersom uppgifterna kan förändras snabbt och du måste följa med i förändringarna för att hålla dig uppdaterad.

Implementera automatiserade processer

Implement automated processes Källa: apac-insider.com

Automatisering av vissa processer kan hjälpa företag att spara tid och arbete och samtidigt se till att besluten fattas på ett konsekvent och korrekt sätt.

Genom att automatisera de ovannämnda processerna för datainsamling och använda artificiell intelligens (AI) för att analysera de insamlade uppgifterna kan företagen effektivisera sina arbetsflöden och bidra till att fatta bättre beslut snabbare.

Utnyttja prediktiv analys

Prediktiv analys kan hjälpa företag att förstå kundernas beteende och förutse framtida trender på ett ännu mer exakt sätt. Denna information kan sedan användas för att utveckla marknadsföringsstrategier som bidrar till att driva affärstillväxt.

Företag kan till exempel använda prediktiv analys för att identifiera nya målgrupper eller utveckla personliga erbjudanden som ökar engagemanget och försäljningen.

Agera på insikterna

Nu är det dags att dra slutsatser och börja utarbeta strategier. Det kan handla om att skapa planer för nya produkter och tjänster, justera marknadsföringsstrategier eller till och med genomföra förändringar i operativa processer.

Du bör också överväga potentiella risker och möjligheter som kan uppstå till följd av dina beslut.

Mät framgången och justera

Slutligen bör du komma ihåg att det är viktigt att mäta hur framgångsrika dina beslut är över tid. Detta kan göras genom att definiera nyckeltal för din verksamhet.

Genom att analysera datapunkter och mätvärden som kundnöjdhet, försäljningssiffror, intäkter och webbplatstrafik kan företag identifiera viktiga mätvärden som visar hur väl deras verksamhet fungerar.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Genom att mäta framgången kan du spåra framstegen och göra justeringar i dina strategier och planer vid behov och under tiden, vilket säkerställer att ditt företag är på rätt spår för att driva tillväxt och nå sina mål.

Slutsatsen

Datadrivet beslutsfattande hjälper företag att förbättra sin verksamhet och sina strategier genom att de kan fatta mer exakta beslut baserade på data. Med hjälp av dataanalys kan företag bättre förstå sina kunder och utveckla strategier som hjälper dem att nå sina mål snabbare och mer effektivt.

Genom att utnyttja datadrivna insikter kan företag avslöja områden med ineffektivitet och svagheter i sina processer. De kan också fastställa vilka strategier som fungerar och vilka som inte fungerar, vilket gör att de kan fatta bättre beslut för framtiden.

Dessutom kan datadrivet beslutsfattande hjälpa företag att identifiera nya möjligheter eller marknader att utforska och fatta mer välgrundade beslut när det gäller att investera i ny teknik eller nya produkter.

Sammantaget hjälper datadrivet beslutsfattande företag att ändra sina tillväxtkurvor genom att ge dem de insikter de behöver för att fatta rätt beslut i rätt tid. På så sätt kan de fokusera på de områden där de kan nå störst framgång och driva sin tillväxt snabbare än någonsin tidigare.

Lisa

Lisa

Content Marketer

Lisa has her master’s degree in Marketing Management, but writing is her one true passion. When not in front of her laptop, you can find Lisa reading, experimenting with new recipes, or exploring the city.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app