• Integration av verktyg för produktivitet och samarbete i företag

Integrering av WhatsApp med Pipedrive och Monday.com: Förbättra effektiviteten i arbetsflödet

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Integrering av WhatsApp med Pipedrive och Monday.com: Förbättra effektiviteten i arbetsflödet

Intro

I dagens snabba affärsmiljö är effektiv kommunikation och strömlinjeformade arbetsflöden avgörande för framgång. Företag förlitar sig i hög grad på olika verktyg för att hantera kundrelationer, interna projekt och teamsamarbete. WhatsApp, Pipedrive och Monday.com är tre sådana verktyg som, när de integreras, kan förbättra produktiviteten och den operativa effektiviteten avsevärt.

Den här artikeln handlar om integrationen av WhatsApp med Pipedrive och Monday.com och ger en omfattande guide till hur man kan utnyttja dessa plattformar för att optimera affärsprocesserna.

Integrating WhatsApp with Pipedrive and Monday.com: Enhancing Workflow Efficiency

Förstå verktygen: WhatsApp, Pipedrive och Monday.com

WhatsApp

WhatsApp är en välanvänd meddelandeapplikation som gör det möjligt för användare att skicka textmeddelanden, röstmeddelanden, bilder, videor och dokument samt ringa röst- och videosamtal över internet. WhatsApp lanserades 2009 och förvärvades av Facebook (numera Meta Platforms Inc.) 2014 och har blivit ett av de mest populära kommunikationsverktygen i världen med över 2 miljarder aktiva användare.

Det är känt för sin enkelhet, end-to-end-kryptering och tillförlitlighet, vilket gör det till ett förstahandsval för både privat- och företagskommunikation.

Pipedrive

Pipedrive är ett säljhanteringsverktyg som är utformat för att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sina säljprocesser. Pipedrive grundades 2010 och erbjuder ett visuellt pipelinehanteringssystem som gör det möjligt för säljteam att spåra leads och automatisera försäljningstratten, hantera kontakter och övervaka försäljningsaktiviteter på ett effektivt sätt.

Plattformen erbjuder funktioner som e-postintegration, WhatsApp-integration, aktivitetspåminnelser och detaljerad försäljningsanalys, vilket gör det möjligt för säljpersonal att avsluta affärer snabbare och hantera kundrelationer mer effektivt.

Måndag.com

Monday.com är ett arbetsoperativsystem (Work OS) som gör det möjligt för team att driva projekt och arbetsflöden med självförtroende. Monday.com grundades 2012 och erbjuder en mycket anpassningsbar och visuellt intuitiv plattform för projektledning och teamsamarbete.

Det ger funktioner som uppgiftsspårning, tidshantering, resursallokering och automatiseringsfunktioner. Monday.com används av företag i alla storlekar för att hantera allt från enkla till komplexa projekt, vilket säkerställer att teamen håller sig samspelta och produktiva.

Vikten av integration

Att integrera WhatsApp med Pipedrive och Monday.com kan ge flera fördelar, bland annat

 • Centraliserad kommunikation: Genom att integrera dessa verktyg kan företagen centralisera sina kommunikationskanaler och se till att alla meddelanden och interaktioner är lättillgängliga och spårbara.
 • Förbättrad produktivitet: Integration möjliggör automatisering av rutinuppgifter och sömlös överföring av information mellan plattformar, vilket minskar det manuella arbetet och minimerar antalet fel.
 • Förbättrad hantering av kundrelationer (CRM): Med WhatsApp integrerat i Pipedrive kan säljteam hantera kundinteraktioner mer effektivt, vilket leder till bättre kundservice och högre konverteringsgrad.
 • Strömlinjeformad projekthantering: Genom att integrera WhatsApp med Monday.com kan team kommunicera i realtid i sitt projekthanteringsverktyg, vilket underlättar snabbare beslutsfattande och förbättrad projektspårning.
 • Automatisering av uppföljning: Använd automatiserade arbetsflöden för att skicka uppföljningsmejl och meddelanden via WhatsApp baserat på specifika triggers, t.ex. när en affär flyttas till ett nytt skede i Pipedrive eller en uppgift slutförs på Monday.com.
 • Insikter om försäljning: Få värdefulla insikter om kundernas preferenser och beteende genom att analysera kommunikationsmönster på WhatsApp, vilket kan ge information om försäljningsstrategier och leda till mer riktade marknadsföringsinsatser och marknadsföringsstrategier.
 • Kundengagemang: Förbättra kundengagemanget genom att använda WhatsApp för att tillhandahålla uppdateringar i rätt tid, svara på frågor och dela relevant innehåll direkt, vilket säkerställer att kunderna känner sig uppskattade och informerade.
 • Effektivt omhändertagande av leads: Vårda leads automatiskt genom personliga WhatsApp-meddelanden som guidar dem genom försäljningstrakten, vilket ökar sannolikheten för konvertering och kundlojalitet.

Integrera WhatsApp med Pipedrive

Steg-för-steg-integrationsprocess

1. Använd integrationsverktyg från tredje part: För att integrera WhatsApp med Pipedrive förlitar sig företag vanligtvis på integrationsplattformar från tredje part som Zapier eller Integromat. Dessa verktyg tillhandahåller de nödvändiga anslutningarna för att länka WhatsApp med Pipedrive sömlöst.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

2. Skapa ett WhatsApp Business-konto: Se till att du har ett WhatsApp Business-konto, eftersom det erbjuder fler funktioner som är lämpliga för professionell användning, till exempel automatiserade meddelanden, snabba svar och detaljerad analys.

3. Anslut WhatsApp till integrationsverktyget: Använd Zapier eller Integromat för att skapa en ny integration (ofta kallad "Zap" eller "Scenario") och välj WhatsApp Business som triggerapp. Autentisera ditt WhatsApp Business-konto så att integrationsverktyget får tillgång till dina meddelanden.

4. Länka Pipedrive till integrationsverktyget: Välj Pipedrive som åtgärdsapp i integrationsverktyget. Autentisera ditt Pipedrive-konto för att upprätta en anslutning.

5. Define Triggers and Actions (Definiera triggers och åtgärder): Ange utlösare och åtgärder för integrationen. När ett nytt meddelande tas emot på WhatsApp kan integrationsverktyget till exempel skapa en ny leadgenerering eller uppdatera en befintlig kontakt i Pipedrive.

6. Testa och aktivera integrationen: Innan du går live ska du testa integrationen för att säkerställa att den fungerar som förväntat. När du har bekräftat det aktiverar du integrationen för att börja synkronisera data mellan WhatsApp och Pipedrive.

Användningsfall för WhatsApp- och Pipedrive-integrering

 • Hantering av leads: Skapa automatiskt nya leads i Pipedrive när potentiella kunder kontaktar ditt företag via WhatsApp. Detta säkerställer att ingen möjlighet missas och att leads följs upp omgående.
 • Uppföljning av kunder: Ställ in automatiska påminnelser i Pipedrive för att följa upp kunder som har kontaktat dig via WhatsApp, vilket förbättrar svarstiderna och kundnöjdheten.
 • Spårning av försäljning: Spåra statusen för affärer med kundinteraktioner och kundservice direkt från WhatsApp-meddelanden och se till att all relevant information registreras i Pipedrive för bättre säljhantering.
 • Personanpassad kommunikation: Använd WhatsApp för att skicka personliga meddelanden och uppdateringar till kunder baserat på deras status i Pipedrives säljpipeline, vilket förbättrar kundupplevelsen.

Integrering av WhatsApp med Monday.com

Steg-för-steg-integrationsprocess

1. Använd integrationsverktyg från tredje part: I likhet med Pipedrive-integrationen kan du använda plattformar som Zapier eller Integromat för att ansluta WhatsApp till Monday.

2. Skapa ett WhatsApp Business-konto: Se till att du använder WhatsApp Business för bättre funktionalitet och integrationsmöjligheter.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

3. Anslut WhatsApp till integrationsverktyget: Skapa en ny integration i tredjepartsverktyget, välj WhatsApp Business som triggerapp och autentisera ditt konto.

4. Länka Monday.com till integrationsverktyget: Välj Monday.com som åtgärdsapp och autentisera ditt Monday.com-konto för att upprätta anslutningen.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

5. Define Triggers and Actions (Definiera triggers och åtgärder): Ange utlösare och åtgärder för integrationen. Till exempel kan ett nytt meddelande på WhatsApp utlösa skapandet av en ny uppgift eller uppdatera en befintlig uppgift på Monday.com.

6. Testa och aktivera integrationen: Testa integrationen för att säkerställa att den fungerar korrekt och aktivera den sedan för att börja synkronisera data mellan WhatsApp och Monday.com.

Användningsfall för integration av WhatsApp och Monday.com*

 • Hantering avuppgifter: Skapa automatiskt uppgifter på Monday.com när du tar emot meddelanden på WhatsApp. Detta säkerställer att alla förfrågningar och frågor spåras och hanteras på ett effektivt sätt.
 • Uppdateringar i realtid: Skicka uppdateringar och meddelanden i realtid till teammedlemmarna via WhatsApp, så att alla är informerade om projektets framsteg och förändringar.
 • Samarbete i team: Använd WhatsApp för att underlätta snabb kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar, där alla interaktioner registreras i Monday.com för transparens och ansvarighet.
 • Kommunikation med kunder: Håll kunderna uppdaterade om projektstatus och milstolpar genom att skicka dem automatiserade WhatsApp-meddelanden direkt från Monday.com, vilket förbättrar kundengagemanget och kundnöjdheten.

Avancerade integrationstekniker

1. Använda API:er för anpassade integrationer

För företag med specifika krav kan anpassade integrationer med hjälp av API:er (Application Programming Interfaces) ge större flexibilitet och kontroll. Både WhatsApp Business och Monday.com erbjuder robusta API:er som möjliggör skräddarsydda integrationer.

2. WhatsApp Business API

WhatsApp Business API

WhatsApp Business API gör det möjligt för företag att skicka och ta emot meddelanden programmatiskt. Det stöder funktioner som meddelandemallar, multimediameddelanden och interaktioner med rika medier, vilket gör det perfekt för att skapa anpassade kommunikationsarbetsflöden.

3. Måndag.com API

Monday.com API möjliggör omfattande anpassning av plattformen, vilket gör det möjligt för företag att skapa, uppdatera och hantera uppgifter, tavlor och andra element programmatiskt. Det stöder ett brett spektrum av operationer, vilket gör det lämpligt för komplexa integrationer.

4. Bygga anpassade robotar

Building Custom Bots

Anpassade bots kan utvecklas för att hantera specifika uppgifter inom WhatsApp, Pipedrive och Monday.com. Dessa bots kan automatisera rutinmässiga interaktioner, ge omedelbara svar på vanliga frågor och underlätta dataöverföringar mellan plattformar.

 • Chattbottar på WhatsApp: Utveckla en chatbot med hjälp av WhatsApp Business API för att hantera kundfrågor, tillhandahålla produktinformation och samla in kundfeedback automatiskt.
 • Bots för integration: Skapa bots som överbryggar klyftan mellan WhatsApp, Pipedrive och Monday.com. En bot kan till exempel uppdatera statusen för en uppgift i Monday.com baserat på kundinteraktioner på WhatsApp som registrerats i Pipedrive.

Bästa praxis för integration

1. Datasäkerhet och integritet

 • Överensstämmelse: Se till att alla integrationer följer relevanta dataskyddsbestämmelser, t.ex. GDPR eller CCPA. Detta inkluderar att inhämta nödvändiga samtycken från kunder och säkra deras uppgifter.
 • Kryptering: Använd end-to-end-kryptering för att skydda känslig information som utväxlas mellan WhatsApp, Pipedrive och Monday.com.
 • Åtkomstkontroll: Implementera robusta åtkomstkontroller för att begränsa vem som kan komma åt och ändra data inom varje plattform.

2. Automatisering och optimering av arbetsflöden

 • Identifiera nyckelprocesser: Identifiera de nyckelprocesser som kommer att dra störst nytta av integration och automatisering. Fokusera på områden som omfattar repetitiva uppgifter, stora datamängder eller kritiska kommunikationsbehov.
 • Inkrementell implementering: Implementera integrationer stegvis för att säkerställa smidiga övergångar och låta teamen anpassa sig till nya arbetsflöden gradvis.
 • Kontinuerlig förbättring: Granska och optimera integrationsarbetsflödena regelbundet för att säkerställa att de förblir effektiva och ändamålsenliga. Samla in feedback från användarna för att identifiera områden som kan förbättras.

3. Utbildning och stöd

 • Utbildningsprogram: Tillhandahålla omfattande utbildningsprogram för anställda för att säkerställa att de förstår hur de ska använda de integrerade systemen på ett effektivt sätt.
 • Supportresurser: Erbjud supportresurser som användarhandböcker, vanliga frågor och svar och dedikerade supportteam som kan hjälpa medarbetarna med alla problem de stöter på.
 • Mekanismer för återkoppling: Implementera feedbackmekanismer för att samla in synpunkter från användarna och kontinuerligt förbättra integrationsprocesserna.

Slutsats

Att integrera WhatsApp med Pipedrive och Monday.com kan förändra hur företag hanterar kommunikation, försäljning och projektarbetsflöden. Genom att centralisera kommunikationskanaler, automatisera rutinuppgifter och förbättra datahanteringen kan företag öka produktiviteten, effektivisera verksamheten och leverera bättre kundupplevelser.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app