• Statistik

De 66 statistiska uppgifterna om småföretag för att vägleda under 2022 och därefter

 • Felix Rose-Collins
 • 1 min read
De 66 statistiska uppgifterna om småföretag för att vägleda under 2022 och därefter

Intro

Småföretagen är ekonomins obesjungna pelare. Utan småföretag skulle många ekonomier runt om i världen vackla. Men det är inte alltid lätt att vara ett litet företag. De är beroende av mycket vägledning och experttips för att lyckas. I den här artikeln kommer vi att titta på en del statistik som kan hjälpa småföretagare att fatta viktiga affärsbeslut.

Allmän statistik om småföretag

 • Småföretag utgör nio av tio organisationer.
 • Det finns cirka 400 miljoner småföretag i världen.
 • Endast 11 % av de tillfrågade företagsledarna tror att småföretagen kommer att växa under de närmaste åren.
 • Små företag upptar upp till 50 % av alla kommersiella lokaler.
 • Antalet småföretag i USA har fördubblats sedan 1982.
 • 99,9 % av alla företag i USA är småföretag.
 • Ett litet företag i USA definieras som ett litet företag med färre än 500 anställda.
 • Ett litet företag i EU definieras som ett företag med färre än 50 anställda.
 • För att betraktas som ett litet företag i Australien måste du ha färre än 15 anställda.
 • Den officiella processen för att starta ett företag i Singapore tar i genomsnitt 1,5 dagar.

Statistik om att starta ett litet företag

 • Två av fem småföretag startas i en privat bostad.
 • 70 % av de småföretag som startas hemma kommer att baseras på information.
 • Sju av tio företag som startas är inom servicebranschen.
 • 58 % av småföretagarna hade en startbudget på 25 000 dollar.
 • 33 % av småföretagarna hade en startbudget på mindre än 5 000 dollar.
 • Ett småföretag i hemmet kostar vanligtvis mellan 2 000 och 5 000 dollar att starta.
 • 30 % av de företagare som startade ett företag under Covid-pandemin sa att de aldrig skulle öppna en fysisk butik.
 • Antalet småföretag som startades under pandemin ökade med 24 % i USA.
 • Yngre entreprenörer är mer benägna att starta ett företag för att de har en passion för nischen.
 • Det är 188 % mer sannolikt att personer under 39 år startar en sidoverksamhet och arbetar hel- eller deltid än personer över 40 år.

Statistik över småföretagens sysselsättning

Small Businesses Employment Statistics

 • Nästan nio av tio småföretag (88 %) har färre än 20 anställda.
 • Småföretagen sysselsätter 50 procent av arbetskraften.
 • År 2020 stod småföretagen för 1,6 miljoner nya jobb.
 • Endast 23,3 % av hemföretagen har avlönade anställda.
 • 60,1 % av alla småföretag som inte har någon avlönad personal arbetar i hemmet.
 • Mer än hälften (56 %) av småföretagarna anser att det är svårt att anställa bra personal.
 • Nästan två tredjedelar av företagen lägger ut rekryteringsprocesser på entreprenad för att minska kostnaderna och samtidigt locka ett större antal potentiella kandidater.
 • Mer än en tredjedel (35 %) av småföretagarna anser att det blir svårare att hitta bra medarbetare på arbetsmarknaden.
 • Småföretag kommer att öka distansarbetet med 13,5 % under de närmaste åren.

Småföretagens bidrag till ekonomin

 • Formella småföretag bidrar med cirka 40 % av nationalinkomsten i utvecklingsländerna.
 • Två av fem småföretag tjänar mindre än 100 000 dollar per år.
 • Nästan två tredjedelar (65 %) av småföretagarna ansåg att de inte hade tillräckligt med ekonomiskt kapital för att starta sitt eget företag.
 • 10 000 dollar är det genomsnittliga beloppet som en småföretagare lånar för att starta sitt företag.
 • Den genomsnittliga amerikanska småföretagaren tjänar 64 709 dollar per år.
 • 46 % av konsumenterna uppger att de är mer benägna att handla på ett litet företag än på ett stort, nationellt varumärke.

Misslyckanden i småföretag

 • Ett av sju (65 miljoner) småföretag kommer inte att kunna tillgodose sina finansiella behov varje år.
 • 93 % av företagarna förutspår att deras småföretag inte kommer att hålla i mer än 18 månader när de startar det.
 • Ett av tolv småföretag läggs ner varje år.
 • Mer än vart femte litet företag (20 %) kommer att gå i konkurs inom 12 månader.
 • Låg försäljning och dåligt kassaflöde är de främsta orsakerna till att småföretag läggs ner.
 • 42 % av småföretagen kommer att misslyckas på grund av att det inte finns någon eller begränsad efterfrågan på deras produkt/tjänst.
 • Mer än en tredjedel av småföretagen (37 %) var olönsamma under Covid-pandemin.
 • Omkring 4 % av småföretagen förväntas stänga på grund av pandemin.
 • 60 procent av småföretagen stängde under pandemin, även om det bara var för en kort tid.
 • Endast 50 procent av småföretagen överlever längre än fem år.
 • 70 procent av småföretagen kommer att lägga ner inom tio år efter starten.
 • 43 % av småföretagen kommer att ha svårt att betala sina driftskostnader.
 • Om 86 procent av företagen förlorar två månaders intäkter måste de hitta en annan finansieringskälla eller skära ner på kostnaderna.
 • Två av fem (40 %) småföretag har skulder på över 100 000 dollar.

Profiler för småföretagare

 • Den mest populära anledningen till att småföretagare startar eget företag är att bli sin egen chef (29 %).
 • Endast 12 % av alla småföretag startas för att ägaren ser en möjlighet på marknaden.
 • Nästan 44 % av småföretagarna är mellan 39 och 54 år gamla.
 • Ungefär 41 % av småföretagen ägs av personer mellan 55 och 75 år.
 • Endast 12 % av småföretagen ägs av personer som är yngre än 38 år.
 • Mer än hälften (53,7 %) av småföretagarna har en kandidatexamen eller högre.
 • Endast 13 % av småföretagarna har en magisterexamen.
 • 81 % av småföretagarna erkänner att de arbetar övertid både dag och natt.
 • Nästan nio av tio (89 %) småföretagare kommer att arbeta på helgerna.
 • Sju av tio företagare kommer att arbeta mer än 40 timmar i veckan.
 • Nästan alla småföretagare (92 %) ångrar inte att de startade sitt företag.
 • De mest framgångsrika företagarna tenderar att vara över 55 år, men de har inga anställda.

Statistik om teknik och småföretag

 • Nästan hälften av alla småföretag (45,84 %) kommer att använda minst en digital plattform för att dela med sig av produkter/tjänster.
 • Nästan fyra av fem (79 %) använder ett digitalt verktyg som en tidslinje för att planera och kommunicera med leverantörer och kunder.
 • Fyra av fem småföretag utnyttjar inte den tillgängliga tekniken för att göra det lättare att driva verksamheten.
 • En tredjedel av småföretagen kommer att prioritera CRM-plattformar framför annan teknik.
 • När ett litet företag utnyttjar den teknik som de har prenumererat på eller köpt fullt ut kommer de att tjäna dubbelt så mycket pengar per anställd och få en 400-procentig intäktstillväxt jämfört med de företag som inte gör det.
 • Små företag var offer för 28 % av dataskadorna 2020.
 • Fler småföretagare kommer att bygga en e-handelswebbplats, eftersom 65 % av den amerikanska befolkningen förväntas handla på nätet 2023 och webbhotellspaket för Magento och andra e-handelsplattformar är billigare än någonsin.

Slutord

Småföretag är en viktig bidragsgivare till världsekonomin. De sysselsätter fler människor och är viktiga för det nationella välståndet. Men det är inte lätt att vara småföretagare. De har en hög risk att misslyckas och måste ofta arbeta långa och hårda timmar för att lyckas med sina varumärken.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience . He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Prova Ranktracker GRATIS