• Sökmotoroptimering (SEO) och användarupplevelse (UX)

Användarupplevelsens (UX) roll i SERP-rankningen

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Användarupplevelsens (UX) roll i SERP-rankningen

Introduktion

För att få en framträdande plats på sökmotorernas resultatsidor (SERP) i dagens hyperkonkurrenskraftiga digitala miljö krävs strategier som går längre än de gamla optimeringsmetoderna. De algoritmer som används av de mest populära sökmotorerna, framför allt Google, blir allt mer komplexa, och som ett resultat av detta lägger de viktigaste sökmotorerna gradvis större vikt vid betydelsen av användarupplevelse (UX) som ett primärt rankningselement. Detta paradigmskifte understryker behovet av att företagen anpassar sina strategier och placerar användarupplevelsen (UX) i förgrunden för planeringen och genomförandet av sina digitala initiativ. Den här artikeln går djupare in på sambandet mellan användarupplevelse (UX) och rankning på sökmotorernas resultatsidor (SERP), belyser de olika sätt på vilka dessa två faktorer påverkar varandra och betonar hur verktyg som Ranktracker kan vara viktiga för att hjälpa företag att navigera i denna komplexa domän med precision och effektivitet.

people

Källa

1. Utvecklingen mot användarcentrering:

I dag lägger sökmotorerna större vikt vid användarcentrerade indikatorer än vid traditionella mått. Webbplatser som ger användarna en enkel navigeringsupplevelse, svarar på deras frågor och ger ett problemfritt besök får högre rankning i sökmotorerna. Dessa nyutvecklade algoritmer ger intrycket av att en webbplats robusta SEO är direkt kopplad till den användarupplevelse som webbplatsen erbjuder. När företag konkurrerar med varandra om att dominera digitala miljöer är det dessutom de som bygger sina strategier med slutanvändarna i åtanke som kommer att hitta långsiktig framgång och komma före sina rivaler.

Exempel: En utmärkt illustration av användarcentrerad design kan ses på Apples officiella webbplats. Den har ett strömlinjeformat utseende med en ren design, enkel navigering och responsiva sidor, vilket säkerställer att besökarna enkelt kan upptäcka och förstå produktinformation.

2. Kärnvärden för webben: Den nya guldstandarden:

Graham Grieve, grundare av A1 SEO, säger: "Det är omöjligt att överskatta betydelsen av Core Web Vitals mot bakgrund av Googles senaste satsning på särskilda UX-mått. Webbplatser som uppfyller dessa parametrar är i en position där de kan dra nytta av dem. De ger inte bara besökarna en exceptionell upplevelse, utan ligger också i linje med vad Google anser vara en högkvalitativ webbplats. Att förstå dessa grundläggande faktorer och optimera din webbplats för dem kommer att bli en viktig del av alla SEO-strategier eftersom Google fortsätter att lägga allt större vikt vid dessa faktorer."

Exempel: New York Speeds koncentrerade sig på att förbättra sina Core Web Vitals, vilket ledde till en 12-procentig ökning av den organiska trafiken till följd av förbättrade sidladdningshastigheter och mer engagemang från användarnas sida.

3. De tre pelarna i Core Web Vitals:

Lieu Dang, marknadschef Ling App, förklarar: "Core Web Vitals består av totalt tre olika indikatorer. Varje indikator belyser en viktig komponent i användarupplevelsen, allt från laddningstider och interaktion till visuell konsistens och konsistens överlag. Dessa mätningar fungerar dock inte isolerade från varandra. De kompletterar varandra för att ge en fullständig bild av tillståndet på en webbplats. Att behärska dessa mått blir allt viktigare för företag som vill uppnå digital excellens, eftersom det öppnar dörren till en responsiv, engagerande och konsekvent närvaro på nätet."

Exempel: Det stora e-handelsföretaget Shopify lägger stor vikt vid var och en av de tre pelarna och ser till att deras webbplats laddas snabbt (med Largest Contentful Paint), är interaktiv snabbt (med First Input Delay) och behåller sin visuella stabilitet (med Cumulative Layout Shift) under hela kundupplevelsen.

4. Avkodning av varför UX är integrerat för SEO:

"Användarupplevelsen kan ses som en webbplats bultande hjärta", säger Jeff Romero, grundare av Octiv Digital. "En bättre användarupplevelse resulterar i längre besök på webbplatsen, färre avhopp och ökat engagemang, vilket alla anses vara positiva indikationer av sökmotorerna. När alla dessa aspekter samverkar stärker de en webbplats legitimitet i sökalgoritmernas ögon, vilket i slutändan leder till högre ranking. Utöver algoritmerna är en robust användarupplevelse också ett bevis på ett företags hängivenhet till sin publik, vilket i sin tur leder till lojalitet, förtroende och konverteringar."

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Exempel: Den omarbetning av plattformen som Airbnb genomförde, med tonvikt på tydliga CTA:er och enkel sökning, ledde till högre användarengagemang och, som en följd av detta, en avsevärd förbättring av deras synlighet i organiska sökningar.

5. Optimering av mobila enheter: En absolut nödvändighet:

phone

Källa

Idag sker en stor del av interaktionen med webben när användaren är i rörelse. I det digitala konsumtionsmönstret har mobila enheter tagit en dominerande plats. Webbplatser som inte är optimerade för mobila enheter riskerar att stöta bort en betydande del av sina läsare. Eftersom Google dessutom går mot mobile-first indexering handlar mobiloptimering inte längre bara om att nå ut till publiken, utan snarare om att synas över huvud taget. I sin mest grundläggande form fungerar mobiloptimering som en länk mellan nutidens och framtidens digitala interaktion.

Exempel: Tack vare Amazons strömlinjeformade mobilgränssnitt, som i kombination med företagets blixtsnabba laddningstider och användarvänliga betalningsmetoder gör det möjligt för de allra flesta av dess kunder att utan problem handla med sina mobiltelefoner.

6. Att främja tillgänglighet och inkludering:

Diego Cardini, grundare av The Drum Ninja, betonar: "I dessa tider av ökad internettillgänglighet får ingen lämnas utanför. En inkluderande webbplats säkerställer att alla användare, oavsett deras fysiska eller kognitiva begränsningar, kan uppleva webben till sin fulla kapacitet. Denna strävan mot tillgänglighet är inte bara en moralisk nödvändighet, den är också fördelaktig för företagen. En tillgänglig webbplats lockar en större publik, vilket sökmotorerna upptäcker och belönar. Detta knyter ytterligare samman användarupplevelse (UX) och sökmotoroptimering (SEO)."

Exempel: Den primära webbplatsen för Microsoft har tillgänglighetsfunktioner som ett högkontrastläge och optimering för skärmläsare. Dessa element gör webbplatsen användbar för personer med nedsatt syn och säkerställer att den når ut till en bredare publik.

7. Kravet på säkerhet för webbplatser:

security Källa

Shannon Coventry, marknadschef på First Vehicle Leasing, säger: "Den del av förtroendet som ligger till grund för den digitala förtroendeekvationen är säkerhet. Webbplatser som prioriterar sina användares säkerhet är mer benägna att bli betrodda i dessa dagar när dataintrång och andra typer av cyberbrott blir allt vanligare. Detta förtroende är viktigt både för att behålla användarna och för sökmotoroptimeringen. Sökmotorer är misstänksamma mot osäkra webbplatser; i avsaknad av lämpliga säkerhetsåtgärder riskerar även de mest användarfokuserade webbplatserna att hamna långt ner i sökresultaten."

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Exempel: För att säkerställa att användarna kan lita på dem och att deras uppgifter skyddas, utvecklar finansinstitut som Bank of America stränga säkerhetsåtgärder. Dessa protokoll inkluderar HTTPS och tvåfaktorsautentisering.

8. Sammanslagning av UX-principer med SEO-strategi:

Mark McShane, Electrical Training Manager på Skills Training Group, förklarar: "En synergistisk digital strategi kan skapas genom att sammanföra UX och SEO. Medan SEO garanterar synlighet, garanterar användarupplevelsen både retention och engagemang. När dessa sammankopplade discipliner utförs synkront skapas en god cirkel: överlägsen användarupplevelse leder till förbättrad sökmotoroptimering, vilket i sin tur genererar trafik, vilket ytterligare förstärker efterfrågan på enastående användarupplevelse. För att varumärken ska nå långsiktig framgång inom digitala medier måste de lyckas med denna svåra balansgång."

Exempel: HubSpot, ett av de främsta verktygen för inbound marketing, blandar omfattande bloggmaterial med en användarvänlig design. Detta maximerar användarnas engagemang samtidigt som det ökar sökexponeringen.

9. Ranktracker: Navigera i UX-driven SEO:

Verktyg som Ranktracker lyser som ledstjärnor i den komplexa labyrinten av digitala mätningar. Det gör det möjligt för företag att exakt anpassa sina planer eftersom det ger ett detaljerat perspektiv på prestanda och trender för nyckelord. Oavsett hur sökmiljöerna förändras över tid kan företagen behålla sin smidighet, lyhördhet och användarcentrerade fokus med hjälp av Ranktrackers förmåga att enkelt införliva UX-förändringar baserade på realtidsdata.

Exempel: Ett kvarterskafé som ville öka sin synlighet på nätet använde Ranktracker för att upptäcka och åtgärda problem med användarupplevelsen som påverkade sökordsrankingen. Som en följd av detta såg kaféet en ökning med 25 % av den lokala söktrafik som det fick.

10. Åtagande om kontinuerligt lärande och anpassning:

Derek Bruce, First Aid Training Director på Glasgow First Aid Courses, säger: " I den digitala teknikens värld är stillastående detsamma som att gå bakåt. Varumärken måste se till att de alltid ligger steget före när det gäller förändrade användarbeteenden och teknikutveckling. Detta innebär inte bara att vara bekant med de mest effektiva UX- och SEO-teknikerna som nu finns på plats utan också att kunna förutse kommande förändringar. Ett engagemang för livslång utbildning säkerställer att ett företags varumärken fortsätter att vara aktuella, välkända och redo att dra nytta av nya möjligheter när de uppstår."

Exempel: För att ge konsumenterna en personlig och felfri streamingupplevelse förbättrar Netflix kontinuerligt både sin algoritm och sitt användargränssnitt. Detta görs som en reaktion på användarnas skiftande konsumtionsvanor.

11. Betydelsen av innehållets relevans och kvalitet:

The Importance of Content Relevance and Quality

Källa

Även om tekniska aspekter som laddningstider och mobilanpassning är oerhört viktiga, fortsätter innehållet att ha högsta prioritet. Användarintentionen kan tillfredsställas med relevant innehåll av hög kvalitet, vilket uppmuntrar besökarna att stanna kvar på webbplatsen längre och delta mer. När besökarna reagerar starkt på en viss information får sökmotorerna starka indikationer på att webbplatsen i fråga är auktoritativ och relevant. I dag, när falsk information kan spridas med ljusets hastighet, är det viktigare än någonsin att kontrollera att det innehåll du tillhandahåller är korrekt och tillförlitligt. I kombination med en användarupplevelse som är lätt att navigera kan en webbplats bli betydligt mer attraktiv för såväl människor som sökmotorer.

Exempel: Mayo Clinics webbplats utmärker sig genom sin ansedda och omfattande hälsorelaterade information, vilket gör den till en go-to-resurs och säkerställer att den får bra SERP-ranking.

12. Visuell design och dess inverkan på engagemanget:

Matt Magnante, Head of Marketing på FitnessVolt, betonar: "Det estetiska värdet av en webbplats får aldrig underskattas. Att skapa en intuitiv och diskret användarupplevelse är kärnan i bra design, men estetik är bara en aspekt av vad som utgör bra design. Viktiga faktorer för att användaren ska hitta rätt och stanna kvar på webbplatsen är bland annat färg, typsnitt och avstånd. En webbplats med genomtänkt design kan minska den mentala belastningen, vilket gör det mycket lättare att ta till sig information. Kopplingen mellan användarupplevelse och sökmotoroptimering understryks ytterligare av det faktum att visuellt tilltalande webbplatser vanligtvis har högre användarengagemang."

Exempel: Behance, en plattform som utvecklats av Adobe, är ett bra exempel på hur estetisk design kan vara kraftfull eftersom plattformens visuella portföljer är ansvariga för höga nivåer av användarengagemang och retention.

13. Sociala signalers roll i SERP-ranking:

!["Sociala signalers roll i SERP-ranking: "](images/image5.png ""Sociala signalers roll i SERP-ranking: "")

Källa

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

I dagens sammankopplade digitala värld går det inte att bortse från de sociala mediernas inflytande. Engagemang på sociala medier som Facebook, Twitter eller LinkedIn, t.ex. delningar, gillamarkeringar och kommentarer, kan ha en indirekt inverkan på rankningen i sökmotorernas resultatlistor. En aktiv social närvaro kan öka domänens auktoritet, främja varumärkets synlighet och locka besökare, även om sökmotorerna inte använder dessa element som grundläggande överväganden för rankning. En webbplats digitala framtoning kan ökas genom att kombinera en kraftfull strategi för sociala medier med en enastående användarupplevelse (UX).

Exempel: Spridningen av "Ice Bucket Challenge" över sociala medier ledde till en ökning av trafiken till ALS Associations webbplats, vilket i sin tur ledde till en ökning av organisationens synlighet i sökmotorer.

14. Voice Search Optimization och framtiden för UX:

Att optimera användarupplevelsen för röstsökning blir allt viktigare i takt med att röstassistenter och smarta högtalare blir allt vanligare i hemmen. Röstsökningar är naturligtvis unika, de är ofta mer konversationella och de kräver svar som är kortfattade och relevanta. Denna växande användarbas kan tillgodoses av webbplatser som är optimerade för röstsökning och som innehåller strukturerade data, konversationsinnehåll och snabba laddningstider. Detta är ett exempel på hur design av användarupplevelser ständigt utvecklas i den digitala tidsåldern.

Ett exempel: Domino's Pizza har lagt till röststyrd beställning i sin app som svar på det växande antalet kunder som föredrar att använda röstkommandon snarare än den mer konventionella metoden att söka.

15. Synergin mellan användarfeedback och SERP-förbättringar:

Rhodes Perry, ägare av IceBike, förklarar: "Konsumenterna själva är de bästa personerna att informera om förbättringar av användarupplevelsen. Att använda verktyg som feedbackformulär, enkäter eller användartester kan ge värdefulla insikter om områden där förbättringar kan göras. Tack vare den direkta återkopplingen kan företagen bättre anpassa sina digitala tjänster till kundernas behov. Förbättrad ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP) är ett direkt resultat av att sökmotorerna känner igen och belönar användarcentrerade uppgraderingar."

Exempel: Dropbox kommer med jämna mellanrum att uppmana användare i applikationen att ge feedback på sina tjänster. Företaget vidtog åtgärder baserat på denna feedback, vilket inte bara resulterade i en förbättrad produkt utan också i en förbättrad användarupplevelse och högre sökrankning.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan man säga att i takt med att den digitala vävnaden blir tätare blir trådarna mellan användarupplevelse och sökmotoroptimering allt mer intrasslade i varandra. Det faktum att användarupplevelsen spelar en roll för hur en webbplats rankas i sökmotorernas resultatsidor (SERP) är ett bevis på att webbens framtid kommer att vara centrerad kring användarnas behov. Tack vare lösningar som Ranktracker har företag nu möjlighet att ta sig igenom detta komplexa landskap, vilket inte bara säkerställer deras fortsatta existens utan också ger dem förutsättningar att lyckas i denna snabbt framväxande digitala värld.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app