• Naučte se SEO

Jak provést SEO audit pro vaše webové stránky?

 • Indradeep Datta
 • 12 min read
Jak provést SEO audit pro vaše webové stránky?

Úvodní stránka

Zajímá vás, jak zlepšit viditelnost vašich webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP)? Podívejte se na tento blog a zjistěte, jak provést seo audit pro vaše webové stránky! Se správným auditem můžete zajistit, že vaše webové stránky budou na dobré cestě ke zvýšení viditelnosti a návratnosti investic.

Konkurence na internetu je tvrdá a miliony webových stránek soupeří o viditelnost. Algoritmus Google se navíc neustále mění, takže je pro webové stránky těžší udržet se na vrcholu. Jedním ze spolehlivých způsobů, jak se dostat dopředu, je provedení auditu SEO.

SEO je důležitou součástí příchozího marketingu. Audit SEO pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých lze zlepšit výkonnost webových stránek, aby se zlepšilo jejich umístění v SERP. Tento průvodce vám ukáže, jak provést důkladný audit SEO na vlastních webových stránkách a provést potřebné změny, abyste přilákali více návštěvníků a zlepšili zapojení zákazníků.

Proč je audit SEO pro webové stránky nezbytný?

Audit SEO je pro webové stránky nezbytný, protože pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, nebo potenciální nedostatky v současné strategii SEO. Při auditu SEO se analyzuje obsah vašich webových stránek a všechny interní a externí odkazy, včetně zpětných odkazů. Podívá se na uspořádání a strukturu názvů vašich stránek, nadpisů a dalších prvků, které by mohly ovlivnit optimalizaci pro vyhledávače. Tato analýza vám pomůže vyladit a optimalizovat vaše webové stránky tak, abyste maximalizovali jejich viditelnost ve vyhledávačích a návštěvnost v průběhu času.

Why is an SEO audit necessary for a website?

Jak provést SEO audit?

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je jedním z nejdůležitějších aspektů zvyšování viditelnosti vašich webových stránek ve vyhledávačích. Pokud chcete zvýšit organickou návštěvnost svých webových stránek a jejich umístění ve vyhledávačích, je nezbytné provést audit SEO. Zde jsou kroky k provedení účinného SEO auditu vašich webových stránek:

1. Analyzujte technickou strukturu svých webových stránek

Prvním krokem je posouzení technické struktury webu z technického hlediska. To zahrnuje analýzu základního kódu, značek HTML a dalších back-endových prvků vašeho webu, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. Ujistěte se, že jsou všechny značky HTML správně naformátovány, protože to může ovlivnit, jak dobře bude váš web indexován vyhledávači.

Chcete-li zkontrolovat, zda je kód webové stránky napsán správně, můžete použít následující metody:

 • Validační nástroje: Pomocí nástrojů, jako je W3C Markup Validation Service, zkontrolujte, zda v kódu HTML, CSS a JavaScriptu nejsou chyby nebo varování. To může pomoci identifikovat případné problémy, které mohou ovlivnit funkčnost webu nebo optimalizaci pro vyhledávače.
 • Nástroj pro audit: Nástroje pro audit webových stránek, jako je Rank Tracker, mohou analyzovat technickou strukturu webových stránek a identifikovat problémy, jako jsou nefunkční odkazy, duplicitní obsah, chybějící nebo nesprávné meta tagy, pomalé načítání stránek a další technické problémy, které mohou mít negativní dopad na hodnocení webových stránek ve vyhledávačích.
 • Browser DevTools: Většina moderních webových prohlížečů má vestavěné vývojářské nástroje, které umožňují kontrolu zdrojového kódu a analýzu struktury a stylů webových stránek. Pomocí těchto nástrojů můžete identifikovat případné problémy s kódem a testovat změny v reálném čase.

Browser DevTools (Zdroj obrázku: https: //developer.chrome.com/docs/devtools/open/#shortcuts)

 • Editory kódu: Pro kontrolu zdrojového kódu použijte editory kódu, jako je Sublime Text nebo Visual Studio Code. Tyto nástroje mají zvýraznění syntaxe a funkce detekce chyb, které vám pomohou identifikovat případné problémy s kódem.
 • Nástroje pro zrychlení stránky: Nástroje jako GTmetrix, Google PageSpeed Insights a Pingdom vám poskytnou přehled o době načítání stránek, jejich velikosti a dalších výkonnostních ukazatelích. To vám pomůže identifikovat případné problémy s kódem, které mohou mít vliv na rychlost a výkon webu.
 • Testování uživatelské zkušenosti: Uživatelské testování vám pomůže identifikovat případné problémy s kódem, které mohou ovlivňovat uživatelský zážitek, jako je pomalé načítání, nefunkční odkazy nebo špatná navigace.

2. Zkontrolujte rychlost webu a dobu načítání stránek.

Pomalé načítání webových stránek může být škodlivé jak pro uživatele, tak pro umístění ve vyhledávačích. Abyste maximalizovali použitelnost a zvýšili hodnocení ve vyhledávačích, je důležité zajistit, aby se vaše stránky načítaly rychle a efektivně. Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat dobu načítání webových stránek:

 • Browser DevTools: Většina moderních webových prohlížečů má vestavěné nástroje pro vývojáře, které vám mohou ukázat dobu načítání stránky. V prohlížeči Google Chrome se k nástrojům DevTools dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši na stránku a výběrem možnosti "Inspect" nebo stisknutím klávesové zkratky "Ctrl + Shift + I". Poté přejděte na kartu "Síť" a zobrazte dobu načítání jednotlivých zdrojů na stránce.

 • Online nástroje: Existují různé online nástroje, které vám pomohou změřit dobu načítání webových stránek, například GTmetrix, Google PageSpeed Insights, Pingdom a Webpage Test. Stačí zadat adresu URL webové stránky, kterou chcete otestovat, a nástroj provede analýzu doby načítání a poskytne doporučení pro zlepšení.

 • Nástroje příkazového řádku: Pro měření doby načítání webové stránky pomocí curl můžete použít volbu time_total, která zobrazí celkovou dobu potřebnou k dokončení požadavku. Zde je příkaz, který spustíte:

  curl -o /dev/null -s -w "Celkový čas: %{time_total}\n" https://example.com

Tento příkaz odešle požadavek GET na zadanou adresu URL (https://example.com) a zobrazí celkový čas potřebný k dokončení požadavku v sekundách (pomocí možnosti "time_total "). Volba -s slouží k umlčení výstupu a volba -o /dev/null slouží k zahození těla odpovědi.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Bez ohledu na použitou metodu je důležité otestovat dobu načítání webu z různých míst a na různých zařízeních, abyste získali komplexní přehled o výkonu webu. Doba načítání je důležitým faktorem pro uživatelský zážitek i optimalizaci pro vyhledávače, proto je důležité ji pravidelně sledovat a optimalizovat.

3. Sledujte zabezpečení a výkon svých webových stránek.

Kromě kontroly rychlosti je také důležité zkontrolovat, zda jsou vaše webové stránky vybaveny bezpečnými protokoly, například šifrováním HTTPS prostřednictvím certifikátů SSL (Secure Sockets Layer neboli SSL). Užitečné je také zkontrolovat určité výkonnostní metriky, jako je chybovost, doba odezvy atd. a k tomu lze použít nástroje jako Pingdom nebo WebPageTest. Monitorování zabezpečení a výkonu webových stránek je klíčové pro zajištění jejich neustálého bezproblémového chodu a ochrany před potenciálními hrozbami. Zde je několik kroků, které můžete při monitorování svých webových stránek podniknout:

 • Použijte nástroj pro monitorování webových stránek: Existují různé nástroje, například Uptime Robot, Pingdom a New Relic, které mohou monitorovat výpadky, pomalý výkon a další problémy. Tyto nástroje vám mohou zasílat oznámení, pokud vaše webové stránky spadnou nebo běží pomalu.
 • Udržujte svůj software aktuální: Pravidelně aktualizujte software na svých webových stránkách, jako je CMS, pluginy a témata. Předejdete tak bezpečnostním zranitelnostem a zajistíte optimální výkon.
 • Pravidelné zálohování: Pravidelné zálohování dat vašich webových stránek vám pomůže zotavit se z nečekaných problémů, jako je hackerský útok nebo ztráta dat.
 • Použijte bezpečnostní zásuvný modul nebo službu: Zvažte použití bezpečnostního pluginu nebo služby, jako je Sucuri, Wordfence nebo Cloudflare, pro sledování potenciálních bezpečnostních hrozeb, jako je malware, pokusy o hackerské útoky a spam.
 • Pořiďte si HTTPS: Ujistěte se, že je web zabezpečen protokolem HTTPS, protože to má pozitivní vliv na hodnocení ve vyhledávačích a důvěru uživatelů.
 • Sledování protokolů webových stránek: Pravidelná kontrola protokolů webu, například protokolů o přístupu a chybách, vám pomůže identifikovat případné problémy s výkonem a zabezpečením webu.
 • Zůstaňte informováni o bezpečnostních hrozbách: Informujte se o nejnovějších bezpečnostních hrozbách a zranitelnostech, například o těch, které hlásí organizace jako National Cyber Security Center nebo National Institute of Standards and Technology.

Pravidelným sledováním svých webových stránek můžete předejít potenciálním problémům a udržet je v bezpečí a bezproblémovém provozu.

4. Analýza adres URL, nadpisů a metapopisů stránek

Ujistěte se, že názvy všech stránek na vašem webu obsahují relevantní klíčová slova, která přesně odrážejí jejich obsah. Kromě toho se ujistěte, že každá stránka má jedinečné meta popisy; ty by měly poskytovat stručný náhled toho, co je na příslušné stránce obsaženo, a zároveň by měly obsahovat cílená klíčová slova, pokud je to vhodné, aby roboti vyhledávačů pochopili, čím je daná stránka cenná nebo užitečná pro uživatele, kteří ji mohou vidět ve výpisu SERP, jakmile na ni kliknou ze stávajících výsledků dotazu online.

Analýza adresy URL, nadpisů a meta popisů webových stránek je důležitým krokem při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače a zlepšování uživatelského komfortu. Zde je několik kroků, které můžete při analýze těchto prvků podniknout:

 • Zkontrolujte adresy URL: Struktura adres URL webových stránek může ovlivnit jejich optimalizaci pro vyhledávače a použitelnost. Ujistěte se, že adresy URL jsou krátké, popisné a obsahují relevantní klíčová slova. Kromě toho zkontrolujte, zda jsou adresy URL uspořádány logicky a zda mají konzistentní strukturu.
 • Zkontrolujte názvy stránek: Titulek je důležitým faktorem při určování relevance stránky pro daný vyhledávací dotaz. Ujistěte se, že každá stránka na vašem webu má jedinečný a popisný název, který přesně odráží obsah dané stránky. Ujistěte se, že název má méně než 60 znaků a obsahuje relevantní klíčová slova.
 • Analyzujte meta popisy: Meta popis je shrnutí obsahu stránky, které se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Ujistěte se, že meta popisy přesně odrážejí obsah každé stránky, mají méně než 155 znaků a obsahují relevantní klíčová slova.
 • Používejte nástroje: K dispozici jsou různé nástroje, které vám pomohou analyzovat adresy URL, názvy a meta popisy webových stránek, například Google Search Console, Ranktracker, SEMrush a Ahrefs. Tyto nástroje mohou poskytnout přehled o tom, jak si vaše webové stránky vedou ve výsledcích vyhledávání, a identifikovat případné problémy s adresami URL, názvy a meta popisy.

Analýzou adres URL, názvů a meta popisů webových stránek můžete identifikovat případné problémy, které mohou mít vliv na optimalizaci pro vyhledávače a uživatelské prostředí. Pravidelné sledování a optimalizace těchto prvků vám může pomoci zlepšit viditelnost webu ve výsledcích vyhledávání a poskytnout lepší uživatelský zážitek.

5. Proveďte audit kvality obsahu a zaměřte se na klíčová slova.

Kvalita obsahu by měla být vždy prioritou při provádění SEO auditu, protože hraje nedílnou roli v tom, jak dobře dnes vyhledávač "vidí" nebo vyhodnocuje jeho relevanci na základě jakéhokoli výsledku dotazu online. V důsledku toho doporučuji při analýze tematické hloubky věnovat čas čtení o sémantické analýze.

Kontrola kvality obsahu webových stránek je důležitým aspektem optimalizace pro vyhledávače (SEO). Zde je několik kroků, které můžete při auditu kvality obsahu webových stránek dodržet:

 • Proveďte inventarizaci obsahu: Začněte tím, že vytvoříte seznam všech stránek na svém webu, včetně obsahu a struktury každé stránky. To vám pomůže získat ucelený přehled o obsahu vašich webových stránek a identifikovat případné problémy.
 • Zhodnoťte relevanci obsahu: Ujistěte se, že obsah na každé stránce je relevantní k tématu a poskytuje uživateli hodnotu. Pokud je obsah zastaralý nebo není relevantní, zvažte jeho aktualizaci nebo odstranění.
 • Kontrola duplicitního obsahu: Duplicitní obsah může mít negativní dopad na hodnocení vašich webových stránek ve vyhledávačích. Pomocí nástrojů, jako je Ranktracker, SEMrush nebo Ahrefs, identifikujte duplicitní obsah na svých webových stránkách a podnikněte kroky k jeho odstranění.
 • Analýza struktury obsahu: Zkontrolujte, zda je obsah každé stránky dobře strukturovaný a přehledný. Používejte podnadpisy, odrážky a obrázky, abyste obsah rozčlenili a učinili jej vizuálně přitažlivějším.
 • Zkontrolujte délku obsahu: Výzkum ukázal, že delší obsah má tendenci se ve výsledcích vyhledávání umisťovat výše. Ujistěte se, že každá stránka na vašem webu má dostatek obsahu, aby poskytovala uživateli hodnotu a splňovala požadavek na minimální délku.
 • Zhodnoťte používání klíčových slov: Klíčová slova hrají důležitou roli při určování relevance stránky pro daný vyhledávací dotaz. Dbejte na to, aby obsah každé stránky obsahoval relevantní klíčová slova; vyvarujte se však přeplňování klíčových slov, protože to může mít negativní dopad na hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích.
 • Zajistěte aktuálnost obsahu: Pravidelná aktualizace obsahu na vašich webových stránkách může zlepšit jejich umístění ve vyhledávačích a poskytnout lepší uživatelský zážitek. Zajistěte, aby byl obsah na každé stránce aktuální a relevantní.

Pravidelným auditem obsahu můžete zajistit, aby byl obsah na vašich webových stránkách relevantní, dobře strukturovaný a kvalitní. To může pomoci zlepšit pozice vašeho webu ve vyhledávačích a poskytnout návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.

6. Prozkoumejte strukturu URL a interní propojení.

Při provádění auditu SEO je důležité zkontrolovat, zda jsou stránky na vašem webu vhodně propojeny s jinými relevantními weby ve struktuře webových stránek, což pomáhá vyhledávačům najít je při indexaci, ale také signalizuje relevanci. Důležitou součástí je také každá stránka indexovaná vyhledávači. Ujistit se, že adresy URL jsou snadno srozumitelné jak pro zákazníky, tak pro roboty, je zásadní pro lepší umístění v SERP.

7. Sledujte organickou návštěvnost a pozice.

Sledování organických výsledků je klíčovým ukazatelem pro měření úspěšnosti našich vlastních optimalizačních snah. Sledování organické výkonnosti v průběhu času vám umožní zjistit, jak úspěšné byly změny, pokud jde o zvýšení míry prokliku (CTR) v SERP. Týdenní přehledy lze použít k porovnání údajů o organickém hodnocení v jednotlivých týdnech, aby bylo možné rychle řešit případné zjištěné trendy a teprve poté pokračovat ve sledování pokroku v čase při dosahování cílů stanovených na začátku každého optimalizačního cyklu.

8. Implementujte nástroje pro sledování, jako je Google Analytics.

Při hodnocení pokroku dosaženého v daném časovém rámci implementace nástrojů pro sledování, jako je Google Analytics, vám umožní snadno sledovat změny zlepšení napříč oblastmi se zaměřením na granulární úrovně webových stránek, které zobrazují, zda úsilí o zlepšení bylo úspěšné i v minulosti, na které se vztahují termíny domény nejvyšší úrovně, na které jste se také aktivně zaměřili, zejména nyní.

Jaké jsou klíčové ukazatele výkonnosti SEO auditu webových stránek?

Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) je metrika, která pomáhá měřit úspěšnost optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO). Níže jsou uvedeny běžné KPI používané při auditu webových stránek SEO:

 • Organická návštěvnost: Tento ukazatel měří počet návštěvníků webových stránek z organických výsledků vyhledávání.
 • Pořadí klíčových slov: Tento ukazatel měří pozici stránek webu ve výsledcích vyhledávání na určitá klíčová slova.
 • Míra odskočení: Tento ukazatel měří procento návštěvníků, kteří opustí webové stránky po zobrazení pouze jedné stránky. Vysoká míra odchodu může naznačovat, že obsah webu neodpovídá vyhledávacímu dotazu uživatele.
 • Počet stran na relaci: Tento ukazatel měří průměrný počet stránek, které uživatel navštíví během jedné relace na webových stránkách. Vysoký počet stránek na relaci může znamenat, že webové stránky poskytují uživateli hodnotný a relevantní obsah.
 • Čas na místě: Tento ukazatel měří průměrnou dobu, kterou uživatel stráví na webových stránkách během relace. Vysoká doba strávená na webu může naznačovat, že webové stránky poskytují uživateli hodnotný a poutavý obsah.
 • Konverzní poměr: Konverze: měří procento návštěvníků webových stránek, kteří provedou určitou požadovanou akci, například vyplní formulář nebo nakoupí. Vysoká míra konverze může naznačovat, že obsah a design webových stránek účinně podporují zapojení uživatelů a jejich akci.
 • Mobilní přívětivost: Měří se tím rychlost odezvy a použitelnost webových stránek na mobilních zařízeních. Vzhledem k rostoucímu používání mobilních zařízení pro přístup na web je důležité, aby byly webové stránky optimalizovány pro mobilní zařízení.

Pravidelným sledováním těchto klíčových ukazatelů výkonnosti získáte ucelený přehled o efektivitě úsilí vašeho webu v oblasti SEO a zjistíte oblasti, které je třeba zlepšit. Pravidelné provádění auditu webových stránek SEO vám může pomoci udržet si náskok před konkurencí a poskytnout návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.

Jaké technické nástroje bychom měli použít k identifikaci červených příznaků na webových stránkách?

Naučte se provádět seo audit pomocí těchto jednoduchých tipů a zvyšte svou viditelnost na internetu! Existuje několik bezplatných nástrojů, které můžete použít k provedení SEO auditu webových stránek. Zde jsou některé z nejoblíbenějších bezplatných nástrojů:

 • Konzola Google pro vyhledávání: Tento nástroj poskytuje přehled o tom, jak si vaše webové stránky vedou ve výsledcích vyhledávání Google, a identifikuje případné technické problémy.
 • Google Analytics: Tento nástroj poskytuje podrobné informace o návštěvnosti vašich webových stránek, včetně zdrojů návštěvnosti, chování uživatelů a konverzí.
 • Služba Google Page Speed Insights: Tento nástroj analyzuje rychlost a výkon vašich webových stránek na stolních i mobilních zařízeních.
 • Průzkumník odkazů Moz: Tento nástroj umožňuje analyzovat zpětné odkazy na váš web a porovnat profil odkazů na vašem webu s profilem odkazů vašich konkurentů.
 • Screaming Frog SEO Spider: Tento nástroj prochází vaše webové stránky a poskytuje informace o jejich struktuře, obsahu a technických prvcích.
 • Audit stránek SEMrush: Tento nástroj poskytuje komplexní analýzu technických, on-page a off-page SEO faktorů vašeho webu.
 • Ahrefs Site Explorer: Tento nástroj poskytuje informace o zpětných odkazech na váš web a o nejlepších stránkách vašeho webu.
 • Nástroj Google Mobile Friendly Test Tool: V posledních letech používá mobilní zařízení více lidí než stolní počítače, a proto je nezbytné, aby stránky reagovaly a byly optimalizovány pro mobilní zařízení. Naštěstí je testování, zda stránky vypadají na různých zařízeních kompletně, poměrně snadné, a to pomocí nástroje Google pro testování mobilních zařízení nebo řešení s otevřeným zdrojovým kódem.
 • Validátor značek schématu Google: Strukturované datové značky pomáhají zvýšit viditelnost v SERP tím, že umožňují robotovi Google přesněji porozumět klíčovým prvkům stránky, jako jsou obrázky, názvy a popisy článků atd. Může také umožnit další funkce, jako jsou "rich snippets", díky nimž výpisy více vyniknou mezi konkurencí v rámci SERP (stránky s výsledky vyhledávání). Testování zajišťuje, že všechny požadované kousky zaměřené na ovlivnění určitých klíčových ukazatelů výkonnosti jsou správně implementovány a zároveň se prostřednictvím tohoto bezplatného nástroje pokud možno vyhnete ruční práci.

Toto je jen několik bezplatných nástrojů, které jsou k dispozici pro provedení SEO auditu webových stránek. Pomocí těchto nástrojů můžete identifikovat potenciální problémy se SEO vašeho webu a podniknout kroky ke zlepšení jeho výkonu ve výsledcích vyhledávání.

Jak často bych měl provádět SEO audit svých webových stránek?

Pravidelně provádějte audity SEO, abyste zajistili, že jsou vaše webové stránky optimalizovány pro umístění ve vyhledávačích. V závislosti na velikosti a složitosti vašich webových stránek se doporučuje provádět audit alespoň jednou za 6-12 měsíců. Během auditu SEO by měly být prověřeny technické aspekty vašeho webu, včetně rychlosti stránek a stavu indexace. Kromě toho by měly být vyhodnoceny také faktory, jako je optimalizace obsahu a vyhledávání klíčových slov, aby se udržely vysoké pozice viditelnosti ve vyhledávačích. Frekvenci auditů SEO může být nutné zvýšit nebo snížit v závislosti na změnách algoritmů nebo klíčových slov používaných vyhledávači.

Jaký vliv má dobré nebo špatné SEO na návštěvnost mých webových stránek?

Dobrá SEO optimalizace může mít velký vliv na návštěvnost vašich webových stránek, protože pomáhá optimalizovat vaše webové stránky tak, aby se zobrazovaly na předních místech stránek s výsledky vyhledávání. Pokud úspěšně zavedete správné postupy SEO, vaše webové stránky navštíví více potenciálních zákazníků. To znamená vyšší šanci na konverze a větší šanci na dosažení úspěchu vašeho podnikání. Naopak, pokud SEO neprovedete správně, pokud používáte zastaralé strategie nebo pokud vaši konkurenti využívají lepší SEO, můžete mít problém získat na své webové stránky jakoukoli organickou návštěvnost.

Závěr

Přemýšlíte, jak provést SEO audit svých webových stránek? Žádné obavy! Na tomto blogu se dozvíte základy SEO auditu. SEO audit pro vaše webové stránky zahrnuje identifikaci všech existujících problémů a vytvoření plánu jejich řešení. Měli byste začít tím, že prozkoumáte a pochopíte základy optimalizace pro vyhledávače. To vám pomůže určit, která klíčová slova jsou pro váš web nejdůležitější, aby se dobře umístil ve výsledcích vyhledávání. Poté proveďte analýzu současného umístění a výkonnosti svých webových stránek, vyhodnoťte zpětné odkazy a zvažte další vnější faktory, které by mohly ovlivnit umístění. Posledním krokem je vytvoření akčního plánu, úprava nadpisů, popisů, alt tagů a obsahu podle potřeby, využití úsilí o optimalizaci mimo web, nastavení průběžného sledování pro monitorování pokroku a úpravy podle potřeby.

Indradeep Datta

Indradeep Datta

Professional Digital Marketer, Author of Customerlifestyle.com

Indradeep Datta is a London-based professional digital marketer. Oxford Brookes University awarded him a master's degree in digital marketing. He enjoys writing on lifestyle and business subjects. He is also the author of the Customerlifestyle.com lifestyle blog.

Link: Customerlifestyle.com

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app