• Webové škrabanie a proxy riešenia

Zvýšte svoje úsilie pri škrabaní webu pomocou rezidenčného proxy servera

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read
Zvýšte svoje úsilie pri škrabaní webu pomocou rezidenčného proxy servera

Úvod

Podniky, ktoré chcú rozšíriť svoje možnosti škrabania webu, by mali zvážiť rezidenčné proxy servery. Webový škrabák je pre firmy cenným nástrojom, ale ak nie je riadne spravovaný, môže sa stať značným problémom. Používaním proxy serverov môžete prekonať problémy a riziká spojené so škrabaním webových stránok.

Čo je to škrabanie webu?

Škrabanie webu je, keď používate nástroj na zhromažďovanie informácií z webových lokalít. Doslova "škrabe" údaje, zhromažďuje ich a rozdeľuje na potrebné informácie. Keď sú všetky údaje pohromade, zmení informácie do čitateľnejšieho formátu a prezentuje ich v jednoduchom formáte, napríklad v tabuľke.

Prečo je škrabanie webu dôležité?

Možno sa pýtate, čo je na zhromažďovaní údajov také dôležité, ale odpoveď vás prekvapí. Približne 73 % spoločností zhromažďuje údaje od obyvateľov USA a používa ich pri marketingu.

Údaje sú nevyhnutné pre rast každého podniku. Pomôžu vám identifikovať trhové medzery, želania zákazníkov, spätnú väzbu od klientov a aktivity konkurencie. Môže im tiež pomôcť identifikovať nových potenciálnych zákazníkov a zákazníkov a napovedať, ktoré marketingové taktiky fungujú najúčinnejšie.

Zákonnosť škrabania webových stránok

Možno si myslíte, že web scrapery sú rušivé a nezákonné. Nie je to však pravda. Pri etickom používaní môže byť skvelým nástrojom na zber údajov. Webový scraper by mal zhromažďovať verejne dostupné údaje, ktoré môže ktokoľvek získať jednoduchým vyhľadávaním na internete. Ako také je úplne legálne.

Výhody webových škrabiek spočívajú v tom, že zhromažďujú údaje oveľa rýchlejšie, ako by ste to dokázali vy.

Tam, kde by vám zhromažďovanie údajov mohlo trvať dni až týždne, to škrabka zvládne za niekoľko hodín. Takisto dokáže zbierať informácie presnejšie. Zameriava sa na konkrétne kľúčové slová a preosieva veľké množstvo údajov v priebehu niekoľkých sekúnd.

Čo je bytová prokúra?

Najlepším priateľom webového škrabáka je proxy server, najmä rezidenčný server. Proxy servery sú servery, ktoré poskytujú jedinečnú IP adresu, ktorá zakrýva vašu vlastnú. Server proxy pošle požiadavku na stránku namiesto vás, takže s ňou nikdy priamo nekomunikujete.

Táto funkcia pomáha chrániť vašu identitu a bráni online softvéru a hackerom, aby vás odhalili. Rezidenčné servery používajú IP adresy zo skutočných domácich zariadení.

Poskytovateľ internetových služieb (ISP) pridelí zariadeniu IP adresu, čo znamená, že sa podobá na pripojenie používateľa. Je to tiež autentická adresa IP, na rozdiel od okamžite vygenerovaných adries z fondu dátového centra, takže je menej odhaliteľná.

Zákonnosť rezidenčných serverov

Hoci to znie trochu pochybne, používanie IP adresy, ktorá patrí skutočnému zariadeniu, sa v posledných rokoch stalo bezpečnejším. V súčasnosti dôveryhodní poskytovatelia proxy serverov eticky získavajú tieto IP adresy. Vlastníci IP výslovne povoľujú poskytovateľom používať ich IP adresy.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Spoločnosti tiež transparentnejšie informujú o tom, odkiaľ získavajú svoje IP adresy.

Toto etické získavanie zdrojov zabezpečuje legálnosť rezidenčných splnomocnení a umožňuje používateľom používať ich bez obáv. Odporúčame však vyhýbať sa bezplatným proxy serverom, pretože nie sú tak bezpečné a často nemajú taký transparentný zdroj ako platené verzie.

Šesť dôvodov na používanie proxy serverov pri škrabaní webu

Teraz sa konečne dostávame k hlavnému cieľu tohto článku, a to ako vám môže rezidenčný proxy server pomôcť zlepšiť vaše úsilie pri škrabaní webu. Hoci existuje viacero dôvodov, prečo používať proxy servery, my sa zaoberáme šiestimi najvýznamnejšími z nich.

Spoľahlivosť

Niektoré webové stránky poskytujú zavádzajúce alebo nesprávne údaje. Robia to preto, aby sa ich verejné informácie nedali použiť pri zhromažďovaní údajov. Môže to viesť k nepresným záverom a skresleným výsledkom.

Rezidenčný server však zaručuje, že webová lokalita nedokáže odhaliť škrabák, pretože vyzerá ako bežný používateľ. Týmto spôsobom zhromažďujete iba presné údaje, napríklad aktuálne ponuky a ceny konkurencie.

Anonymita

Rezidenčná IP adresa servera skrýva vašu vlastnú, čo znamená, že ju nikto nemôže použiť na vaše sledovanie. Ak webová lokalita zablokuje vašu IP adresu alebo všeobecne zakáže IP adresy konkurencie, rezidenčná IP adresa vám umožní ju obísť.

Celé vaše pripojenie je anonymné, čo vám tiež pomáha vyhnúť sa odhaleniu. Ak sa hackeri alebo iní pokúsia sledovať vašu digitálnu stopu, povedie len k serveru proxy servera a nie ďalej.

Automatizácia

Niektoré proxy servery obsahujú nástroje na automatizáciu, ktoré vám pomôžu ľahšie komunikovať s webovým škrabákom. Tieto nástroje tiež uľahčujú používanie proxy servera, čo znamená, že nemusíte mať znalosti v oblasti kódovania alebo byť obzvlášť technicky zdatní.

Automaticky bude zhromažďovať len potrebné údaje. Softvér filtruje informácie pomocou rôznych kľúčových slov, ktoré mu priradíte. Takto môžete začať proces a získať výsledok bez toho, aby ste na svojej strane strácali veľa času.

Geografické zacielenie

Výsledky online vyhľadávania sú prispôsobené konkrétnym geografickým lokalitám. To znamená, že ak sa nenachádzate na konkrétnom trhu, môžete mať problém nájsť údaje o ňom. Rezidenčné IP sa však nachádzajú vo všetkých častiach sveta.

Ak uvažujete o zriadení novej pobočky niekde inde, môžete ušetriť cestovné náklady tým, že budete zbierať údaje na diaľku. Vaša IP adresa sa zaregistruje ako miestna, čo vám umožní získať autentické informácie.

Súbežné zasadnutia

Väčšina proxy serverov umožňuje neobmedzený počet súbežných relácií. V závislosti od typu proxy servera môžete získať novú IP adresu pre každé nové pripojenie (rotujúce proxy servery). To vám umožňuje prístup a škrabanie viacerých webových lokalít naraz.

Zvyšuje množstvo údajov, ktoré môžete zhromažďovať, čo uľahčuje vykonávanie rozsiahlych operácií. Keďže spúšťate viacero súbežných relácií, môžete dokonca zhromažďovať informácie o rôznych témach.

Žiadne zákazy

Niektoré webové stránky ukladajú všeobecné zákazy na celý rad IP adries. Tieto IP sa môžu týkať konkrétnej geografickej lokality alebo menovateľa, ako napríklad IP AWD. Keďže však server používa IP adresu vydanú poskytovateľom internetových služieb, môže sa takýmto zákazom vyhnúť.

Vaše pripojenie tiež vyzerá autentickejšie, takže je nepravdepodobné, že by webová stránka zistila vaše používanie proxy servera. Vďaka tomu sa môžete vyhnúť zákazom konkrétnych IP adries pri škrabaní webu.

Zlepšite zhromažďovanie údajov vašej firmy

Škrabanie webu môže znamenať rozdiel medzi neúspešnými a úspešnými operáciami. Dôležitosť informácií nemožno preceňovať, pretože podniky môžu údaje využívať viacerými spôsobmi. Rezidenčný proxy server vám pomôže zlepšiť web scraping tým, že vám umožní zhromažďovať presnejšie údaje. Zvyšuje tiež vašu anonymitu, zabraňuje zákazom a umožňuje prístup k rôznym geografickým lokalitám.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app