• Logistika a riadenie dodávateľského reťazca

Systémy riadenia skladu - kľúč k efektívnemu riadeniu skladu

 • Firmao
 • 2 min read
Systémy riadenia skladu - kľúč k efektívnemu riadeniu skladu

Úvod

Skladovanie a riadenie zásob sú kľúčovou súčasťou činnosti mnohých spoločností bez ohľadu na ich odvetvie alebo veľkosť. Preto nie je prekvapujúce, že vývoj technológií je v skladových procesoch čoraz dôležitejší. Jedným z najdôležitejších nástrojov v tomto smere je WMS, teda systém riadenia skladu. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú systémy WMS, ako fungujú a aké výhody prinášajú spoločnostiam.

ipad

Čo sú systémy WMS?

Systémy WMS sú softvérom určeným na efektívne riadenie skladu a kontrolu toku tovaru v ňom. Ich hlavným cieľom je optimalizovať skladové procesy, znížiť počet chýb a zvýšiť efektívnosť. Systémy WMS poskytujú centrálny riadiaci bod pre všetky činnosti súvisiace so skladom.

Systémy WMS fungujú na základe údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou rôznych technológií, ako sú snímače čiarových kódov, RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) alebo systémy GPS. Tieto údaje potom spracováva a analyzuje softvér, ktorý prijíma rozhodnutia týkajúce sa riadenia skladu.

Hlavné funkcie systémov WMS

 1. Optimalizácia priestoru: Systémy WMS pomáhajú optimalizovať umiestnenie výrobkov v sklade, čo vedie k efektívnemu využitiu dostupného priestoru.
 2. Riadenie zásob: Systémy WMS umožňujú presné riadenie úrovne zásob, čím minimalizujú riziko nedostatku alebo prebytku tovaru.
 3. Monitorovanie pohybu tovaru: Softvér umožňuje sledovať každý pohyb tovaru v sklade, čo uľahčuje identifikáciu prípadných problémov alebo oneskorení.
 4. Správa objednávok: Systémy WMS automatizujú proces vybavovania objednávok, čím sa skracuje čas spracovania objednávok a minimalizujú sa chyby.
 5. Integrácia s inými systémami: WMS možno ľahko integrovať s inými systémami, ako sú systémy ERP (Enterprise Resource Planning) alebo TMS (Transportation Management Systems), čo umožňuje úplnú kontrolu nad dodávateľským reťazcom.

Kľúčové kroky prevádzky WMS:

 • Zber údajov: Údaje o výrobkoch, ich umiestnení, množstve, dátume prijatia a vydania a ďalších parametroch sa zhromažďujú a ukladajú do databázy.
 • Analýza údajov: Softvér WMS analyzuje zozbierané údaje a určuje, kde a aké výrobky sú uložené a aké objednávky sa práve spracovávajú.
 • Plánovanie a kontrola: Na základe analýzy údajov systém WMS rozhoduje o umiestnení tovaru, prideľuje úlohy skladníkom a riadi čas a priority pri plnení objednávok.
 • Monitorovanie a podávanie správ: Systém WMS monitoruje priebeh prác a vytvára správy na sledovanie efektívnosti a zisťovanie prípadných problémov.

charts

Výhody zavedenia systému WMS

Zavedenie systému WMS prináša spoločnostiam v oblasti logistiky a skladovania mnoho výhod. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

 • Zvyšovanie produktivity: Systémy WMS skracujú čas spracovania objednávok a efektívne riadia zamestnancov a zdroje, čo vedie k zvýšeniu produktivity.
 • Zníženie počtu chýb: Automatizácia skladových procesov minimalizuje riziko ľudských chýb, čo je dôležité pre presnosť a kvalitu služieb zákazníkom.
 • Optimalizácia nákladov: Lepšie riadenie zásob a skladových priestorov pomáha znižovať náklady spojené so skladovaním a prepravou tovaru.
 • Rýchlejšia reakcia na zmeny: Systémy WMS umožňujú rýchle prispôsobenie sa zmenám na trhu, novým trendom a potrebám zákazníkov.
 • Lepšia kontrola a sledovanie: Presným monitorovaním pohybu tovaru majú spoločnosti lepšiu kontrolu nad svojím skladom a dodávateľským reťazcom.

Výber WMS - otázka prispôsobenia a škálovateľnosti

Pri výbere správneho systému WMS by spoločnosť mala zvážiť svoje špecifické potreby a očakávania. Na trhu je k dispozícii mnoho riešení, ktoré sa líšia funkčnosťou a škálovateľnosťou. Preto sa oplatí zamyslieť sa nad tým, či vybraný systém bude schopný zvládnuť prípadný rast prevádzky spoločnosti v budúcnosti. Okrem toho prispôsobenie systému špecifikám vlastného skladu a procesov môže byť kľúčom k dosiahnutiu maximálnych prínosov. Preto je dobré poradiť sa s odborníkmi alebo poskytovateľmi WMS a vybrať riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje individuálnym potrebám vašej spoločnosti.

Zhrnutie

Systémy WMS sú kľúčovým nástrojom pre spoločnosti zaoberajúce sa skladovaním a logistikou. Ich zavedením môžete dosiahnuť efektívnejšie riadenie skladu, zvýšiť produktivitu, znížiť chybovosť a lepšie riadiť logistické procesy. V ére rastúcej konkurencie a meniacich sa požiadaviek trhu sa investícia do systému WMS môže ukázať ako nevyhnutná pre úspech spoločnosti.

Firmao

Firmao

CRM/WMS

This article was created in collaboration with Firmao, a Polish CRM/WMS process automation software available in the cloud. Firmao is dedicated to small and medium-sized service, sales and manufacturing companies, and thanks to its modular design, it provides a unique ability to quickly and easily adapt to the specific needs of any company. It’s a European alternative to American systems such as SalesForce, Hubspot, Indian Zoho or Russian Bitrix24.

Link: Firmao

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app