• Web scraping och proxy-lösningar

Öka dina webbskrapningsinsatser med en proxy för bostäder

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read
Öka dina webbskrapningsinsatser med en proxy för bostäder

Intro

Företag som vill förbättra sina möjligheter till webbskrapning bör överväga proxyservrar för bostäder. En webbskrapare är ett värdefullt verktyg för företag, men kan bli en betydande utmaning om den inte hanteras på rätt sätt. Genom att använda proxyer kan du övervinna de utmaningar och risker som är förknippade med att skrapa webbplatser.

Vad är webbskrotning?

Web scraping är när du använder ett verktyg för att samla in information från webbplatser. Verktyget "skrapar" bokstavligen datan, samlar in den och delar upp den i nödvändig information. När all data är samlad omvandlas informationen till ett mer läsbart format och presenteras i ett enkelt format, t.ex. ett kalkylblad.

Varför är webbskrotning viktigt?

Du kanske undrar vad som är så viktigt med att samla in data, men du kommer att bli förvånad över svaret. Cirka 73% av företagen samlar in uppgifter från personer bosatta i USA och använder informationen i sin marknadsföring.

Data är avgörande för alla företags tillväxt. Det hjälper dig att identifiera marknadsnischer, kundönskemål, kundfeedback och konkurrenternas agerande. Det kan också hjälpa dem att identifiera nya leads och kunder och ge dem en fingervisning om vilken marknadsföringstaktik som fungerar mest effektivt.

Lagligheten av webbskrapning

Du kanske tror att webbskrapor är påträngande och olagliga. Men så är inte fallet. När de används på ett etiskt sätt kan de vara ett utmärkt verktyg för datainsamling. Webbskrapning bör samla in allmänt tillgängliga data, som vem som helst kan samla in med en enkel sökning på Internet. Som sådant är det helt lagligt.

Fördelarna med web scrapers är att de samlar in data mycket snabbare än vad du skulle kunna göra.

Där du kanske tar dagar eller veckor på dig att samla in data, gör skrapan det på några timmar. Den kan också samla in information mer exakt. Den riktar in sig på specifika sökord och går igenom en stor mängd data på några sekunder.

Vad är en bostadsfullmakt?

En web scrapers bästa vän är en proxy, särskilt en bostadsserver. Proxyer är servrar som tillhandahåller en unik IP-adress som döljer din egen. Proxyns server skickar begäran till webbplatsen i stället för dig, så du interagerar aldrig direkt med den.

Den här funktionen hjälper till att skydda din identitet och hindrar programvara på nätet och hackare från att upptäcka dig. Servrar för bostäder använder IP-adresser från faktiska enheter i hemmet.

En ISP (Internet Service Provider) tilldelar IP-adressen till en enhet, vilket innebär att den ser ut som en användaranslutning. Det är också en autentisk IP-adress, till skillnad från de som genereras direkt från en datacenterpool, så den är mindre lätt att upptäcka.

Lagligheten hos bostadsservrar

Även om det låter lite skumt har det blivit säkrare att använda en IP-adress som tillhör en faktisk enhet under de senaste åren. Numera är det betrodda proxyleverantörer som etiskt köper in dessa IP-adresser. IP-ägarna ger uttryckligen leverantörerna tillstånd att använda deras IP-adresser.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Företagen är också mer transparenta när det gäller varifrån de får sina IP-adresser.

Dessa etiska källor garanterar att proxyservrar för bostäder är lagliga och att användarna kan använda dem utan att oroa sig. Vi rekommenderar dock att du undviker gratis proxyer, eftersom de inte är lika säkra och ofta inte har lika transparenta källor som betalversioner.

Sex skäl att använda proxyservrar vid webbskrapning

Nu kommer vi äntligen till fokus för den här artikeln, nämligen hur en bostadsproxy kan hjälpa dig att förbättra dina webbskrapningsinsatser. Även om det finns flera anledningar att använda proxyer, överväger vi sex av de viktigaste.

Tillförlitlighet

Vissa webbplatser matar in vilseledande eller felaktiga uppgifter. De gör det för att förhindra att deras offentliga information kan användas vid datainsamling. Det kan leda till felaktiga slutsatser och skeva resultat.

En server i ett bostadsområde säkerställer dock att webbplatsen inte kan upptäcka webbskraparen, eftersom den ser ut som en vanlig användare. På så sätt samlar du bara in korrekta uppgifter, t.ex. konkurrentens aktuella erbjudanden och prissättning.

Anonymitet

Serverns bostads-IP döljer din egen, vilket innebär att ingen kan använda den för att spåra dig. Om en webbplats blockerar din IP-adress eller generellt blockerar konkurrenters IP-adresser kan du kringgå det med hjälp av din IP-adress.

Hela din anslutning är anonym, vilket också hjälper dig att undvika upptäckt. Om hackare eller andra försöker spåra ditt digitala fotavtryck leder det bara till proxyns server och inte längre.

Automatisering

Vissa proxyer innehåller automatiseringsverktyg som hjälper dig att interagera med webbskrapan på ett enklare sätt. Dessa verktyg gör det också enklare att använda proxyn, vilket innebär att du inte behöver vara kunnig i kodning eller särskilt tekniskt kunnig.

Det kommer också automatiskt att samla in endast nödvändiga data. Programvaran filtrerar informationen med hjälp av olika nyckelord som du tilldelar. På så sätt kan du starta processen och få resultatet utan att slösa mycket tid på din sida.

Geo-målgruppering

Sökresultat på nätet är skräddarsydda för specifika geografiska platser. Det innebär att det kan vara svårt att hitta uppgifter om en viss marknad om du inte befinner dig på den marknaden. IP-adresser för bostäder finns dock i alla delar av världen.

Om du funderar på att öppna en ny filial någon annanstans kan du spara in på resekostnaderna genom att samla in data på distans. Din IP registreras som lokal, vilket gör att du kan få autentisk information.

Samtidiga sessioner

De flesta proxyer tillåter obegränsat antal samtidiga sessioner. Beroende på proxytyp kan du få en ny IP-adress för varje ny anslutning (roterande proxyer). Detta gör att du kan komma åt och skrapa flera webbplatser samtidigt.

Det ökar mängden data som du kan samla in, vilket gör det lättare att köra storskaliga operationer. Eftersom du kör flera samtidiga sessioner kan du till och med samla in information om olika ämnen.

Inga förbud

Vissa webbplatser lägger ut generella förbud mot ett helt antal IP-adresser. Dessa IP-adresser kan relatera till en specifik geografisk plats eller nämnare, som AWD-IP:er. Men eftersom servern använder en IP som utfärdats av en internetleverantör kan den undvika sådana förbud.

Din anslutning ser också mer autentisk ut, så det är osannolikt att webbplatsen upptäcker din proxyanvändning. Detta gör att du kan undvika specifika IP-adressförbud när du skrotar webbsidor.

Öka ditt företags datainsamling

Web scraping kan innebära skillnaden mellan en misslyckad och en framgångsrik verksamhet. Betydelsen av information kan inte överskattas, eftersom det finns flera sätt för företag att använda data. En bostadsproxy hjälper till att förbättra din webbskrapning genom att låta dig samla in mer exakta data. Det förbättrar också din anonymitet, undviker förbud och ger åtkomst till olika geografiska platser.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app