• Lär dig SEO

Hur du skapar en effektiv B2B SEO-strategi som fungerar

 • Boniface Kisina
 • 1 min read
Hur du skapar en effektiv B2B SEO-strategi som fungerar

Intro

Det kan vara svårt att lära sig hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi som kan hjälpa dig att få trafik och leads till din webbplats.

Men varför?

Till skillnad från B2C är en SEO-strategi för B2B inriktad på nyckelord med låg volym och kräver taktiskt innehåll som är anpassat för beslutsfattare, och B2B-nyckelord har höga CPC-kostnader.

Vad mer?

B2B-försäljningstrattarna tenderar att vara mer komplexa och långa.

Så hur skapar man en SEO-strategi för ett B2B-företag som fungerar?

I denna djupgående guide får du lära dig hur du skapar en effektiv B2B SEO-strategi för att få organisk trafik och leads till din webbplats.

Så om du undrar hur man använder SEO för B2B är den här guiden något för dig.

Låt oss börja.

Vad är B2B SEO?

B2B-sökmotoroptimering är en långsiktig digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att optimera webbinnehållet för att hjälpa B2B-webbplatssidor att rankas högre i Googles sökresultat.

Strategin omfattar olika metoder på nätet som syftar till att uppfylla Googles rankingalgoritmer, t.ex. sökordsforskning, optimering av webbplatsen, innehållsoptimering, länkbyggande med mera.

En framgångsrik B2B SEO-strategi hjälper till att göra ditt företags webbplats synlig för andra företag som söker efter den produkt eller tjänst du erbjuder.

B2B SEO består av följande delar som spelar en viktig roll i din strategi:

 • Teknisk SEO: Detta omfattar alla optimeringstaktiker som du implementerar på baksidan av din webbplats, t.ex. webbplatsens hastighet, XML-sitemap, webbplatsens struktur med mera.
 • SEO på sidan: Detta är processen att optimera innehållet på din webbplats. Det omfattar optimeringsprocesser på sidan som metabeskrivning, alt-text, bildoptimering osv.
 • B2B-marknadsföring av innehåll: Detta omfattar strategier som t.ex. sökordsforskning om användarnas behov för att skapa och främja innehåll som uppfyller sökintentionen för att bygga upp varumärkeskännedom, engagera din publik, generera och vårda leads.
 • Off-page SEO: Det handlar om alla de processer som du genomför för att få andra företagssidor och innehåll att länka till din webbplats.

När du lär dig hur du skapar en framgångsrik B2B SEO-strategi måste du kombinera alla dessa fyra viktiga delar för att få bra resultat.

Varför lära sig hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi?

Sökmotoroptimering är avgörande för att ditt B2B-företag ska lyckas.

Varför?

Om du inte optimerar din företagswebbplats är det troligt att andra företag som letar efter den produkt eller tjänst du erbjuder kommer att hitta konkurrenternas webbplatser.

Tänk på följande:

Google är den ledande sökmotorn med 84,08 % av marknadsandelen för sökmotorer:

Google is the leading search engine commanding 84.08% of the search engine market share (Källa)

Enligt en undersökning om beteende hos B2B-köpare från 2022 av Demand Gen säger 52 % av B2B-köparna att sökning på webben är den viktigaste källan för att få information om en lösning som de söker:

52% of B2B buyers say web search is their top resource that informs them about a solution they are looking for (Källa)

Sökmotoroptimering är den primära metoden för marknadsföring för 40 % av B2B-organisationerna:

What is your organization's primary approach to marketing (Källa)

Organisk sökning står för 53 % av all internettrafik:

Organic search is responsible for 53% of all internet traffic (Källa)

Dessutom visar Gartners forskning att när B2B-köpare överväger ett köp spenderar de 27 % av sin tid på att göra oberoende efterforskningar på nätet:

Gartner research suggests that when B2B buyers are considering a purchase‚ they spend 27% of their time researching independently online (Källa)

Vad mer?

Enligt en Twitter-enkät som Search Engine Journal genomförde är organiska sökningar den digitala marknadsföringskanal som ger högst avkastning på investerat kapital för 48,7 % av marknadsförarna:

organic search is the digital marketing channel with the highest ROI for 48.7% of marketers (Källa)

Kort sagt kan det vara fördelaktigt att lära sig att skapa en B2B SEO-strategi på många sätt, eftersom:

 • SEO ger mer webbplatstrafik.
 • Är den främsta källan till webbtrafik.
 • Bra SEO kan förkorta B2B-försäljningscykeln.
 • En smart SEO-strategi skapar förtroende och trovärdighet.

Vad innebär detta för ditt B2B-företag?

Genom att skapa en stark närvaro på nätet kan du förbättra din synlighet, dina marknadsföringsinsatser och i slutändan påskynda tillväxten för ditt B2B-företag.

Hur man skapar en effektiv SEO-strategi för B2B

Nu när du vet vad B2B SEO är och varför det är viktigt för ditt företag, ska vi lära oss tekniken för att utveckla en effektiv strategi.

1. Fastställ målen för att skapa en B2B SEO-strategi

B2B SEO omfattar alla processer och åtgärder som du vidtar för att optimera webbplatsens sidor så att de rankas högt för de termer som beslutsfattarna i din målgrupp söker efter.

Establish The Objectives for Creating a B2B SEO Strategy (Källa)

Även om målet med att utveckla en effektiv SEO-strategi är att nå dessa beslutsfattare och visa dem att du är en värdefull resurs för deras affärsbehov, är det slutliga målet att generera leads och omvandla dem till försäljning.

Här måste du sätta upp SMART-mål så att du kan mäta hur framgångsrik din B2B SEO-strategi är i slutändan.

Om du till exempel vill öka trafiken till din webbplats ska du kvantifiera hur mycket trafik du vill ha. Samma sak gäller för andra mätvärden, t.ex. konvertering av leads och andra.

2. Skapa detaljerade B2B-köpare personas

När man lär sig hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi är det första man måste göra att skapa starka B2B-köpare personas.

En köparperson är en fiktiv representation av din ideala kund/ B2B-beslutsfattare/köpare.

Det finns många anledningar till varför du behöver skapa detaljerade personas för köpare.

För det första kan B2B-marknadsföring och -reklam vara kostsamt och ineffektivt om man inte har en tydlig förståelse för vilka företag man riktar sig till med sina marknadsföringskampanjer.

Enligt en rapport från Visitor Queue är den genomsnittliga kostnaden per lead för SEO för B2B-företag 31 dollar:

Create Detailed B2B Buyer Personas (Källa)

Vad innebär detta?

Det kan sluta med att du marknadsför och annonserar till fel företag eller till personer som inte är intresserade av dina produkter eller tjänster.

För att undvika att slösa tid och stora summor pengar på marknadsföring och reklam måste du fokusera på en specifik verksamhet i stället för på vilken verksamhet som helst.

Dessutom har 93 % av de företag som segmenterar sin databas efter köparpersonlighet rapporterat om ökade leads och intäkter.

Vad mer?

Det hjälper dig att skapa användbara B2B-köpare personas:

 • Identifiera beslutsfattarnas smärtsamma punkter.
 • Förstå deras köpresa.
 • Ta reda på var dina idealkunder tillbringar mest tid på nätet för att förstå hur du bättre kan nå ut till dem, marknadsföra din produkt eller tjänst och distribuera ditt innehåll.
 • Personalisera kundupplevelsen.
 • Skapa mer specifika och framgångsrika B2B-marknadsföringskampanjer.
 • Ta reda på vilka personas du inte bör fokusera din marknadsföring på.

Observera att till skillnad från B2C, där du marknadsför dig till en enskild person, är B2B marknadsföring till andra företag.

Därför måste du identifiera de personer inom företagen som du ska rikta dina marknadsföringskampanjer till. På så sätt kan du ta reda på vad de söker på Google.

Beroende på vilken typ av företag du har kan personen vara ekonomichef, produktchef, huvudbeslutsfattare osv.

Enligt Demand Gen B2B Buyer Behavior-undersökningen som nämndes ovan är den primära beslutsfattaren vanligtvis den person som du ska rikta dig till.

What role did you play in this purchase

Här är tips för att utveckla bra personas för köpare:

 • Identifiera dina idealiska/ bästa köpare. Ta reda på vilka roller och beslutsfattare som är inblandade i köpprocessen.
 • Bestäm vilka problem som deltagarna i köpprocessen har och hur din produkt eller tjänst kan hjälpa dem.
 • Ta reda på hur köparna vill engagera sig och köpa.
 • Bestäm vilken information du behöver.

3. Bekanta dig med B2B-marknadsföringstrappan

Nu undrar du säkert varför du bör förstå B2B-marknadsföringstratten när du lär dig att skapa en effektiv B2B-marknadsföringsstrategi.

Vad är en B2B-marknadsföringstrappa?

En B2B-marknadsföringstratt består av en rad steg som är utformade för att locka potentiella besökare till din webbplats och omvandla dem till kvalificerade leads.

Huvudmålet med en B2B-marknadsföringstrappa är att bygga upp varumärkeskännedom, skapa lojalitet och omvandla webbplatsbesökare till riktiga köpare.

B2B SEO hjälper dig att locka potentiella kunder till din webbplats.

Genom att förstå B2B-marknadsföringstrattarna får du insikt i vad dina målföretag vill ha, vilket hjälper dig att rikta in dig på dem med rätt sökord.

Du kommer också att förstå vilken typ av innehåll du ska skapa i olika skeden för att hålla potentiella företag intresserade tills de blir faktiska köpare.

En typisk B2B-marknadsföringstratt har fem steg enligt nedan:

A typical B2B marketing funnel has five stages (Källa)

Genom att använda en B2B-marknadsföringstratt kan du också maximera konverteringsgraden för ditt företag.

4. Utför B2B-sökordsforskning kring dina personas

Det är viktigt att göra detaljerade sökordsundersökningar för att förstå hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi.

Ta reda på detta:

Enligt en rapport från 2021 från TrustRadius om bristande kontakt mellan B2B-inköpare använder 51 % av B2B-teknikköparna leverantörernas produktwebbplatser som en av de fem viktigaste informationskällorna när de letar efter tekniska produkter att köpa:

Top 5 information sources used by B2B tech buyers (Källa)

Enligt samma rapport spenderar dessutom 33 % av B2B-köparna mer tid på att undersöka produkter än de gjorde innan COVID-19-pandemin:

33% of B2B buyers spend more time researching products than they did before the COVID-19 pandemic

Vad betyder denna statistik för B2B-marknadsförare?

Du måste hitta möjligheter att rikta in dig på dina personas för att öka den organiska tillväxten genom att locka till dig B2B-köpare som undersöker produkter eller tjänster online.

Med andra ord måste du ta reda på vilka sökfrågor dessa personer använder för att hitta produkter eller tjänster som du erbjuder i varje skede av B2B-marknadsföringen och försäljningstrappan.

Här är hur du kan hitta nyckelord som är kopplade till dina B2B-köpare:

I. Använd Google Autocomplete

Google Autocomplete är en guldgruva för att hitta långa sökord som dina målföretag använder för att hitta B2B-varumärken, leverantörer eller produkter att köpa.

Vi använder "**best email signature generator" **för att hitta fler långa sökord.

När du skriver in sökordet i Googles sökfält får du följande förslag:

Use Google Autocomplete (Google)

Enkelt och effektivt!

II. Titta på rutan Relaterade sökningar

Detta är nästa avsnitt efter Google autocomplete.

I rutan "Relaterade sökningar" visar Google en lista med nyckelord som är relevanta för din aktuella sökning.

Du kan använda det här avsnittet för att förbättra din lista över nyckelord.

När vi använder vår sökterm visas de relaterade/alternativa sökorden i det här avsnittet:

Look at the Related Searches box (Google)

Detta avsnitt finns vanligtvis längst ner på sökmotorns resultatsida.

Genom att lägga till dessa söktermer naturligt i ditt innehåll kan du förbättra din sökplacering.

III. Använd Ranktrackers verktyg för att hitta nyckelord

Ett av de snabbaste och enklaste sätten att hitta nyckelord som är relaterade till din produkt, tjänst eller webbplats är att använda ett verktyg för att hitta nyckelord.

I det här fallet kan du aldrig göra fel med Ranktrackers Keyword Finder.

Use Ranktracker’s Keyword Finder Tool (Källa)

Med vår sökordssökare kan du upptäcka en mängd B2B-sökordsuppgifter, inklusive:

 • Långsvansnyckelord: Verktyget hjälper dig att upptäcka långsvansnyckelord som har stor rankingpotential och som du kan använda som sekundära nyckelord.

Long-tail keywords (Ranktracker)

 • Nyckelord svårighet: Verktyget använder flera faktorer för att beräkna hur svårt det är att rankas för vissa nyckelord och listar dem på en skala från 1-100. Här måste du inrikta dig på nyckelord med en poäng på 1-30. Dessa är lätta att rankas för.

Keyword difficulty (Ranktracker)

 • Status för trender: Du kommer också att upptäcka trendmönster för ditt specifika nyckelord, vilket gör att du kan hålla dig uppdaterad om nyckelordstrenderna.

 • Ortsspecifika uppgifter för nyckelord: Det här är en bra funktion för varumärken som vill rikta sig till multinationella grupper. Den kan hjälpa dig att utföra global sökordsforskning baserad på data från specifika länder.

Location-specific data for keywords (Ranktracker)

Det du kommer att gilla mest med Keyword Finder är att du kan se den genomsnittliga kostnaden per klick för ett sökord du vill rikta in dig på.

Du kan också hitta nyckelord som din webbplats redan rankas för.

Dessutom kan du med verktyget hitta nyckelord som dina konkurrenter rankar för.

Vad mer?

Den är lätt att använda, snabb (visar en fullständig nyckelordsanalysrapport på mindre än 30 sekunder) och låter dig spara dina sökord direkt.

Det innebär att du inte behöver kopiera och klistra in nyckelorden i ett annat dokument.

Det bästa av allt är att du kan prova Ranktracker GRATIS.

Observera: Detta är bara toppen av isberget, men du kan göra mer med Keyword Tool än vad vi har nämnt ovan.

Som vi nämnde ovan har B2B-nyckelord en hög CPC, så du måste filtrera bort alla nyckelord med låg CPC. Dessa har ingen chans att leda till konverteringar för ditt företag.

IV. Fokus på nyckelord med låg volym

Nyckelord, särskilt längst ner i tratten (BOFU), får inte en hög sökvolym.

Detta innebär att de flesta nyckelord för riktiga pengar har en låg månatlig sökvolym.

Observera att olika personer söker med olika termer och att du därför måste fokusera på både CPC och sökvolym.

Ett sökord kan till exempel ha en låg månatlig sökvolym men en låg CPC. I det här fallet bör du basera ditt val av sökord på hur mycket folk bjuder i Google Ads för sökordet när du tar hänsyn till sökvolymen.

5. Ta reda på vilken B2B-sökintention som ligger bakom dina nyckelord

Under årens lopp har Googles algoritmer blivit smartare och vill visa de bästa resultaten baserat på de exakta sökfrågor som sökarna skriver när de söker information på nätet.

För att hålla dig på toppen av sökmotorernas algoritmer måste du därför förstå sökintentionen bakom de sökord som du har undersökt.

B2B-sökintention är helt enkelt anledningen till att någon skriver ett visst sökord i Googles sökruta.

Sökintention är en viktig del när man lär sig hur man skapar en B2B SEO-strategi.

Genom att förstå sökintentionen kan du bättre förstå vad dina målföretag faktiskt vill ha. På så sätt kan du skapa innehåll som är intressant för dem.

Idealiskt sett finns det fyra primära typer av sökintention:

 • Informationssyfte: Sökare använder informationsnyckelord när de söker information om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Ett exempel på ett sökord kan vara "Hur man väljer den bästa e-postgeneratorn".
 • Navigationsavsikt: Sökaren letar efter en företagsspecifik webbplats eller vill navigera till en specifik sida på en webbplats. Ett exempel på nyckelord som används kan vara "HubSpot pricing page".
 • Kommersiellt syfte: Här närmar sig sökaren köpstadiet och överväger sina alternativ. Kommersiella nyckelord visar sökarens intresse för en produkt eller tjänst. Exempel på sökord att rikta in sig på är "Bästa generator för e-postsignaturer".
 • Avsikt att genomföra en transaktion: Sökaren har utvärderat de olika typerna av lösningar för generering av e-postsignaturer och är redo att köpa. Exempel på sökord som sökaren kan använda är "HubSpot prissättningsplaner" eller "pickup trucks till salu".

Här är användbara tips för att förstå en användares verkliga avsikt för en B2B-publik:

 • Granska webbplatser som rankas högst på Google och som är optimerade för de sökord du siktar på.
 • Undersök din målgrupp.
 • Titta på Google Analytics för att se hur din webbplats presterar jämfört med dina konkurrenter.
 • Använd de insikter du fick under sökordsforskningen.
 • Skapa undersökningar och interaktiva omröstningar på sociala medier och webbplatser för att få reda på vad dina målgrupper vill ha.

6. Skapa ämnesgrupper

Att skapa ämneskluster är en bra idé när man lär sig hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi.

Det är ett av de sätt som HubSpot använder för att visa sin expertis och för att dominera SERPs för ämnen.

Om du klickar på något av dessa ämnen öppnas många andra inlägg som har med ämnet att göra:

Create Topic Clusters (Källa)

Vad är ämneskluster?

Ämneskluster är flera delar av innehållet som kategoriseras i ett gemensamt ämne och relaterade underämnen.

Ämneskluster är delar av innehåll som skapas kring ett enda ämne och som börjar med en robust pelarsida med flera länkar till alla relaterade ämnen och underämnen.

Här är en illustration av ett ämneskluster:

Illustration of a topic cluster (Källa)

Ämneskluster täcker ofta ett ämne eller en fråga på ett omfattande sätt och är fördelaktiga på många sätt, bland annat:

 • Hjälper dig att organisera ditt B2B-innehåll.
 • Förbättra B2B SEO.
 • Förstärkt EAT (expertis, auktoritet och pålitlighet)
 • Öka engagemanget.
 • Förbättra byggandet av interna länkar.

Så här skapar du ämneskluster:

 • Granska ditt befintliga innehåll.
 • Bestäm ditt huvudämne och dina underämnen.
 • Gör sökordsforskning om ditt huvudämne.
 • Organisera dina underteman efter syfte.
 • Skapa en struktur för kärnämnet.
 • Skapa innehåll.
 • Publicera innehåll och lägga till interna länkar till respektive ämneskluster.

7. Skapa en solid B2B-strategi för marknadsföring av innehåll

Innehållsmarknadsföring bör vara det viktigaste när du lär dig hur du skapar en effektiv B2B SEO-strategi.

Men varför?

Innehållsmarknadsföring kan hjälpa dig på många sätt.

Enligt en undersökning från Content Marketing Institute säger 83 % av marknadsförarna att innehållsmarknadsföring har hjälpt dem att skapa varumärkeskännedom och 77 % att bygga upp trovärdighet:

83% of marketers say content marketing has helped them create brand awareness and 77% to build credibility (Källa)

Om du inte bloggar missar du många möjligheter för din B2B SEO-strategi.

När du publicerar värdefullt innehåll kommer andra webbplatser att länka till det. Ju fler kvalitetslänkar du får, desto bättre rankas dina landningssidor i sökmotorerna.

Att skapa en B2B-blogg hjälper dig dessutom att etablera dig som en nyttig informationskälla inom din bransch.

Undrar du vilka typer av innehåll du bör skapa?

Här är några av de B2B-innehållsobjekt som ger bäst resultat enligt Content Marketing Institute som nämns ovan:

B2B content assets that produced the best results in last 12 months

Du måste också skapa olika typer av innehåll eftersom 41 % av B2B-köparna säger att de konsumerar 3 till 5 typer av innehåll innan de tar kontakt med en säljare när de ska fatta ett köpbeslut:

How many pieces of content have you typically consumed begore engaging with a salesperson when you are amid making a purchase decision (Källa)

Evernote, Trello, Stord och Square är några av de B2B-webbplatser som har bra bloggar.

Så här skapar du en strategi för B2B-innehållsmarknadsföring:

 • Fastställ dina mål för innehållet.
 • Identifiera din målgrupp och deras behov.
 • Bestäm vilka innehållstyper som ska användas i olika skeden av tratten.
 • Spionera på dina konkurrenters innehåll.
 • Hitta på fantastiska ämnen.
 • Främja ditt innehåll på olika plattformar.

8. Optimera dina landningssidor för SEO

Att locka trafik till din webbplats är en sak. Att få dessa besökare att faktiskt ta det önskade steget är en annan.

Men med en väl optimerad landningssida kan du enkelt omvandla dina webbplatsbesökare till betalande kunder.

Eftersom besökarna på din webbplats har visat intresse för din produkt eller tjänst genom att klicka sig vidare till ditt innehåll behöver du bara övertyga dem om att ta nästa steg.

Det är här du måste lägga lite tid på att optimera landningssidan för att förhindra att de klickar tillbaka.

Generellt sett kan optimering av din landningssida hjälpa till att:

 • Minska avvisningsfrekvensen.
 • Förbättra konverteringarna.
 • Minska dina kostnader för att skaffa leads.
 • Öka avkastningen på dina B2B-marknadsföringskampanjer.

Här är ett bra exempel på en landningssida som kan inspirera dig:

Here is a great landing page example to inspire you (Källa)

Här är praktiska tips för optimering av landningssidor:

 • Håll dina formulär på landningssidan enkla med en tydlig CTA.
 • Optimera för ett nyckelord.
 • Lägg till ditt målnyckelord på ett naturligt sätt i kopian av din landningssida.
 • Visa sociala bevis.
 • Håll landningssidans utformning enkel.
 • Övervaka sidans hastighet.
 • A/B-testa din landningssida.

9. Öka dina interna länkar

Att lägga till interna länkar till ditt B2B-innehåll är lika viktigt som att få andra webbplatser i din nisch att länka till din webbplats.

Här är skälen till att du bör skapa interna länkar:

 • Intern länkning hjälper besökarna att enkelt navigera på din webbplats.
 • Genom att bygga interna länkar kan du sprida länkjuice till relaterade webbsidor och innehåll.
 • De hjälper Google att upptäcka mer av ditt innehåll, vilket bidrar till att det indexeras korrekt.
 • Intern länkning kan också bidra till att minska antalet besökare på din webbplats.
 • Systematisk intern länkning är bra för din B2B SEO-strategi.

Här är de bästa metoderna för intern länkning som du kan följa:

 • Skapa så mycket innehåll som möjligt.
 • Skapa ett kalkylblad över det innehåll du har baserat på specifika kategorier och ämneskluster.
 • Länka sidor och innehåll med hög auktoritet till nya sidor och innehåll.
 • Lägg till länkar till äldre innehåll med varje nytt innehåll som du publicerar.
 • Gör dina interna länkar kontextuella.
 • Länka till relevant innehåll med ankartexter som du vill rankas för.

10. Generera bakåtlänkar till din B2B-webbplats

Länkskapande är förmodligen en av de äldsta strategierna som marknadsförare använder sig av när de lär sig hur man skapar en effektiv B2B-strategi, men den är ändå mycket kraftfull.

Här är anledningen till detta.

För det första är det en av de mest effektiva SEO-metoderna.

När B2B-linkbyggandet är framgångsrikt kan det vara fördelaktigt på många sätt, bland annat:

 • Förbättrad synlighet på nätet.
 • Ökad webbplatstrafik.
 • Bra webbplatsmätningar, t.ex. domänbehörighet, sidrankning osv.
 • Förbättrat kundengagemang.
 • Förbättrad ledningsgenerering och konverteringar.

Här är effektiva strategier för B2B-linkbyggande för marknadsförare:

 • Utnyttja digital PR.
 • Skriv gästbloggar av hög kvalitet.
 • Skapa användbara verktyg och länkbara tillgångar som kalkylatorer, e-böcker, datadrivna infografiker osv.
 • Skapa artiklar och blogginlägg med expertutlåtanden.
 • Fixa trasiga länkar.
 • Bli intervjuad i podcasts.
 • Få ditt B2B-företag i företagslistorna.
 • Bygg upp länkar till sociala medier.

11. Förbättra den totala användarupplevelsen på din webbplats

Ett annat viktigt steg för att lära sig hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi är att förbättra användarupplevelsen.

Att skapa en vacker B2B-webbplats är halva kampen. Du måste också se till att den hjälper andra företag att förstå vad du gör och att använda den utan problem.

När potentiella köpare landar på din webbplats vill de hitta viktig information som kan hjälpa dem att avgöra om din lösning passar dem så snabbt som möjligt.

Därför måste du ge användarna den bästa upplevelsen någonsin när de interagerar med din webbplats.

Att förbättra användarupplevelsen på en webbplats kan vara till stor nytta för ditt företag på många olika sätt, bland annat:

 • Minskat antal avvisningar.
 • Förbättrad köparens resa.
 • Högre konverteringsgrad.
 • Kortare försäljningscykler.
 • Ökad trafik.
 • Ökad kundrelation.
 • Förbättrad kundtillfredsställelse.

Å andra sidan kan en webbplats med dålig användarupplevelse leda till motsatsen och skada ditt varumärkes rykte.

Enligt Google kan en webbplats som tar 1-3 sekunder att ladda på en mobil enhet leda till att 32 % av kunderna avbryter sin resa.

In fact, according to Google, a website that takes 1 to 3 seconds to load on a mobile device can lead to a bounce rate of 32% (Källa)

Vad innebär detta?

Du måste förbättra din webbplats laddningshastighet.

Här är praktiska tips för att förbättra användarupplevelsen på din B2B-webbplats:

 • Förbättra sidans laddningshastighet.
 • Ta reda på hur folk navigerar och klickar och skapa sedan en enkel navigeringsstruktur.
 • Tillsätt brödsmulor.
 • Publicera användbart innehåll.
 • Dela upp element i separata delar.
 • Använd vita utrymmen.
 • Ge människor flera kanaler för att kontakta dig.

Så skapar du en effektiv B2B SEO-strategi!

Att lära sig att skapa en effektiv B2B SEO-strategi kan vara skrämmande för marknadsförare utan erfarenhet, men det behöver inte vara så.

Med rätt vägledning kan du utveckla en vinnande B2B SEO-strategi på nolltid.

Vi hoppas att den här informationen hjälper dig att komma igång på ett enkelt sätt.

Boniface Kisina

Boniface Kisina

Boniface Kisina is a top rated B2B web content writer who writes high-value SEO-friendly blog posts and articles that rank high in search engines to drive organic traffic, spark engagement, and generate revenue for your business.

Link: LinkedIn profile

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app
Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter