• Sökmotoroptimering (SEO) och sökordsforskning

Den ultimata guiden till sökordsforskning: Hitta dolda guldkorn för framgångsrik SEO

  • Divyesh Bhatasana
  • 10 min read
Den ultimata guiden till sökordsforskning: Hitta dolda guldkorn för framgångsrik SEO

Introduktion

Sökordsanalys är hörnstenen i framgångsrik sökmotoroptimering (SEO). Det är processen att identifiera och välja rätt sökord som kan driva organisk trafik till din webbplats. Även om grunderna i sökordsforskning är välkända finns det dolda pärlor som kan göra att din SEO-strategi skiljer sig från konkurrenterna. I den här omfattande guiden kommer vi att utforska de avancerade tekniker och strategier som hjälper dig att upptäcka dessa dolda pärlor och uppnå SEO-framgång.

Avsnitt 1: Förståelse av sökordsforskning

Vad är sökordsforskning?

Sökordsanalys är en grundläggande metod när det gäller sökmotoroptimering (SEO) och skapande av innehåll online. Det innebär en systematisk process för att identifiera och välja ut specifika ord och fraser, så kallade "nyckelord", som människor använder när de gör sökningar på nätet via sökmotorer som Google, Bing eller Yahoo.

keyword research

Det primära syftet med sökordsanalys är att förstå det språk och den terminologi som din målgrupp använder för att hitta information, produkter eller tjänster som är relevanta för din webbplats eller ditt innehåll. Det fungerar som en brygga mellan vad din målgrupp letar efter och det innehåll du tillhandahåller.

Varför är sökordsforskning viktigt?

Sökordsforskning spelar en central roll i världen av onlinemarknadsföring och sökmotoroptimering (SEO). Dess betydelse kan sammanfattas i flera viktiga punkter:

Riktad trafik:

Sökordsanalys hjälper dig att identifiera de specifika ord och fraser som din målgrupp använder när de söker efter produkter, tjänster eller information. Genom att optimera ditt innehåll med dessa nyckelord kan du locka besökare som är genuint intresserade av vad du erbjuder.

Innehållets relevans:

Effektiv sökordsanalys gör att du kan skapa innehåll som är anpassat till din målgrupps behov och intressen. Genom att ta itu med deras specifika frågor och funderingar förbättrar du användarupplevelsen och etablerar din webbplats som en värdefull resurs.

SEO-prestanda:

Sökmotorer som Google använder nyckelord för att avgöra hur relevanta webbsidorna är för en användares sökfråga. Korrekt optimerat innehåll kommer sannolikt att rankas högre i sökmotorernas resultatsidor (SERP), vilket i sin tur ökar webbplatsens synlighet och trafik.

Avsnitt 2: Grundläggande tekniker för sökordsforskning

Googles sökordsplanerare

Google Keyword Planner är ett kraftfullt verktyg som erbjuds av Google Ads för sökordsforskning och planering i onlineannonseringskampanjer. Det hjälper annonsörer att upptäcka relevanta sökord och uppskattar sökvolym, konkurrens och budförslag. Genom att ange specifika nyckelord eller en webbadress får användarna tillgång till värdefulla insikter om potentiella annonsresultat, vilket gör att de kan fatta välgrundade beslut om annonsinriktning och budgetallokering. Detta verktyg hjälper till att optimera kampanjer för maximal räckvidd och effektivitet genom att tillhandahålla data om nyckelordstrender och demografi. Oavsett om det gäller sök- eller displayannonser är Google Keyword Planner en viktig resurs för annonsörer som vill förbättra sin synlighet och ROI online.

Google Auto-Suggest

Google Auto-Suggest, även känt som Google Autocomplete, är en funktion som förutspår och visar sökfrågor när användare skriver i sökfältet. Den är utformad för att hjälpa användare att snabbt hitta relevanta och populära söktermer. Auto-Suggest använder algoritmer för att rekommendera sökfraser baserat på användarens partiella inmatning, tidigare sökhistorik och aktuella trendiga ämnen. Den här funktionen sparar inte bara tid utan ger också värdefulla insikter om vad människor söker efter. Det är ett dynamiskt verktyg som förbättrar sökupplevelsen, främjar användarnas engagemang och hjälper företag och innehållsskapare att förstå söktrender och optimera sitt onlineinnehåll för bättre synlighet.

Analys av konkurrenter

Konkurrentanalys är en strategisk affärsmetod som innebär att man utvärderar och studerar konkurrerande företag inom samma bransch. Målet är att samla in insikter om deras styrkor, svagheter, marknadsposition och strategier. Genom att analysera konkurrenternas produkter, prissättning, marknadsföringstaktik och kundbas kan företagen identifiera möjligheter och hot, förfina sina egna strategier och få en konkurrensfördel. Denna process hjälper till att fatta välgrundade beslut om produktutveckling, marknadsföring och övergripande affärsplanering, vilket i slutändan bidrar till ett företags framgång på en dynamisk och konkurrensutsatt marknad. Effektiv konkurrentanalys är avgörande för att förbli relevant och framgångsrik i affärslandskapet.

Avsnitt 3: Avancerade tekniker för sökordsforskning

Sökordsanalys är hörnstenen i framgångsrik SEO, och avancerade tekniker kan ge dig ett stort försprång. Medan grundläggande sökordsforskning hjälper dig att identifiera populära och relevanta sökord, hjälper avancerade tekniker dig att upptäcka dolda möjligheter och överträffa dina konkurrenter. Här är några avancerade tekniker för sökordsanalys som kan förbättra din SEO-strategi:

Long-Tail Nyckelord:

Longtail-sökord är längre, mer specifika sökordsfraser som vanligtvis har lägre sökvolym men är mycket målinriktade. De representerar ofta en användares specifika fråga eller avsikt. Istället för att söka på "social engineering" kan du till exempel söka på "utbildning i social engineering för anställda".

Analys av användarnas avsikter:

Att förstå användarens avsikt är avgörande för att välja rätt nyckelord. Användarintention kan delas in i fyra huvudkategorier: information, navigering, transaktioner och kommersiell undersökning. Skräddarsy din sökordsstrategi så att den matchar den specifika avsikten hos din målgrupp.

Analys av svårighetsgrad för sökord:

Att utvärdera konkurrensen för dina valda sökord är ett viktigt steg. Verktyg för sökordssvårigheter som tillhandahålls av SEO-plattformar som Moz, Ahrefs och SEMrush kan hjälpa dig att bedöma hur konkurrenskraftigt ett sökord är.

Användargenererat innehåll:

Användargenererat innehåll, t.ex. recensioner, kommentarer eller diskussioner på sociala medier som rör din bransch, kan avslöja värdefulla longtail- och konversationsnyckelord. Användare uttrycker ofta sina behov och intressen på ett mer naturligt och vardagligt språk, vilket kan utnyttjas i ditt innehåll.

Optimering av röstsökning:

Med ökningen av röstaktiverade enheter och assistenter blir det allt viktigare att optimera för röstsökning. Människor använder ofta mer konversationella och frågebaserade frågor när de använder röstsökning.

Semantisk SEO:

Semantisk SEO fokuserar på att förstå sammanhanget och betydelsen av ord snarare än bara de specifika nyckelorden. Sökmotorerna blir allt bättre på att förstå användarnas avsikter och sammanhang, så det kan vara värdefullt att skapa innehåll som följer denna trend.

Avsnitt 4: Verktyg för sökordsforskning

Sökordsanalys är en viktig del av SEO och innehållsstrategi. För att identifiera rätt sökord och fraser som kan öka din synlighet på nätet behöver du rätt verktyg. Dessa verktyg ger värdefulla insikter om sökvolymer, konkurrens och användarbeteende. Här är ett urval av några av de mest populära och effektiva verktygen för sökordsanalys:

Googles sökordsplanerare:

Googles egen Keyword Planner är ett go-to-verktyg för många digitala marknadsförare. Den ger förslag på sökord baserat på användarnas förfrågningar och tillhandahåller sökvolymdata. Du kan också se uppskattade bud för sökord om du kör Google Ads-kampanjer.

SEMrush:

SEMrush är ett omfattande SEO-verktyg som innehåller en robust funktion för sökordsforskning. Den erbjuder förslag på nyckelord, sökvolymdata, svårighetsgrader för nyckelord och konkurrensanalys. SEMrush kan också spåra din ranking för utvalda sökord.

Ahrefs:

Ahrefs är känt för sin backlink-analys, men det erbjuder också kraftfulla funktioner för sökordsforskning. Den ger förslag på nyckelord, sökvolymdata och svårighetsgrader för nyckelord. Ahrefs är särskilt värdefullt för analys av konkurrenters sökord, vilket hjälper dig att upptäcka vilka sökord som driver trafik till dina konkurrenters webbplatser.

Google Trends:

Google Trends hjälper dig att identifiera trender för sökordspopularitet och säsongsvariationer. Du kan jämföra sökintresset för flera sökord, förstå det regionala intresset och upptäcka relaterade frågor. Detta verktyg är användbart för att spåra uppgång och fall för vissa nyckelord över tid.

Moz sökordsutforskare:

Moz Keyword Explorer ger förslag på sökord, sökvolymdata, svårighetsgrader för sökord och avancerade mätvärden som organisk klickfrekvens (CTR). Det är ett användarvänligt verktyg som integreras väl med andra SEO-funktioner.

Avsnitt 5: Organisera och implementera din sökordsstrategi

När du har gjort en grundlig sökordsanalys är nästa viktiga steg i din SEO-resa att organisera och effektivt genomföra din sökordsstrategi. Dessa steg säkerställer att du inte bara riktar in dig på rätt sökord utan också optimerar din webbplats och ditt innehåll för maximal synlighet i sökmotorerna.

keyword

Skapa en nyckelordslista:

Börja med att sammanställa en omfattande lista över nyckelord som härrör från din forskning. Kategorisera dessa nyckelord baserat på deras relevans för ditt företag, dina produkter, tjänster eller innehållsämnen. Om du organiserar din lista blir det lättare att hantera och spåra din sökordsstrategi.

Prioritera sökord:

Alla sökord är inte likvärdiga när det gäller värde och konkurrenskraft. Prioritera din sökordslista genom att ta hänsyn till faktorer som sökvolym, relevans och konkurrens. Sökord med högt värde och lång svans kan ge mer riktad trafik och kan vara mindre konkurrensutsatta.

Optimering på sidan:

On-Page Optimization är processen att förbättra enskilda webbsidor för att förbättra deras sökmotorranking och användarupplevelse. Det handlar om att optimera innehåll, metataggar, rubriker och bilder, säkerställa nyckelordsrelevans och upprätthålla en användarvänlig layout. Effektiv on-page-optimering är avgörande för framgångsrik SEO och bättre synlighet på nätet.

Undvik duplicerat innehåll:

Se till att varje sida på din webbplats har unikt och värdefullt innehåll. Duplicerat innehåll kan påverka din sökrankning negativt. Om du använder liknande sökord på flera sidor bör du differentiera innehållet så att det tar upp olika aspekter av ämnet.

Intern länkning:

Införliva interna länkar i ditt innehåll för att vägleda användarna till relaterade sidor på din webbplats. Detta förbättrar inte bara användarupplevelsen utan sprider också länkkapital över hela din webbplats, vilket förbättrar dess övergripande SEO.

Regelbundna uppdateringar av innehållet:

Sökmotorer föredrar färskt innehåll. Uppdatera regelbundet din webbplats med nytt och relevant innehåll. Blogginlägg, nyhetsartiklar och resurssidor kan bidra till att upprätthålla din webbplats relevans och auktoritet.

Övervaka och justera:

Övervaka kontinuerligt webbplatsens prestanda med hjälp av verktyg som Google Analytics och Google Search Console. Håll koll på din ranking, organiska trafik och konverteringsgrad för utvalda sökord.

Bygga bakåtlänkar:

Backlinks från ansedda och relevanta webbplatser är en viktig rankingfaktor. Utveckla en backlink-strategi som omfattar naturligt länkbyggande, t.ex. gästinlägg, marknadsföring av innehåll och kontakt med branschinfluencers.

Avsnitt 6: Mätning av sökordsframgång

Att mäta hur framgångsrik din sökordsstrategi är är avgörande för att förstå effekten av dina SEO-insatser, förfina din strategi och uppnå dina onlinemål. För att bedöma hur framgångsrik sökordsstrategin är kan du använda olika nyckeltal (KPI:er) och verktyg. Så här mäter du framgång med sökord på ett effektivt sätt:

Rankning av sökord:

Att övervaka sökordsrankningar är ett grundläggande sätt att utvärdera framgång. Spåra dina sökords positioner i sökmotorernas resultatsidor (SERP) över tid. Verktyg som SEMrush, Ahrefs eller Moz kan ge dig rankingdata. Framgång indikeras av förbättrad ranking för dina målnyckelord.

Organisk trafik:

En av de viktigaste indikatorerna på framgång med sökord är ökningen av den organiska trafiken till din webbplats. Verktyg som Google Analytics kan hjälpa dig att spåra antalet besökare som kommer till din webbplats från sökmotorer. Om din sökordsstrategi fungerar bör du se ett stadigt eller ökande flöde av organisk trafik.

Klickfrekvens (CTR):

CTR mäter hur många procent av användarna som klickar på dina sökannonser när din webbplats visas i sökresultaten. En hög CTR visar att dina annonser är tilltalande och relevanta för användarnas frågor. Övervaka och optimera dina metatitlar och beskrivningar för att förbättra CTR.

Omvandlingsfrekvens:

I slutändan bör framgången för dina sökord vara kopplad till konverteringar. Kontrollera hur många besökare som kommer till din webbplats via organisk sökning som faktiskt utför den önskade åtgärden, t.ex. gör ett köp, fyller i ett kontaktformulär eller registrerar sig för ett nyhetsbrev. En framgångsrik sökordsstrategi bör leda till högre konverteringsgrad.

Avkastning på investeringar (ROI):

Om du kör betalda kampanjer ska du beräkna ROI för dina sökord. Detta innebär att du jämför kostnaden för annonsering med de intäkter som genereras från dessa sökord. En positiv ROI visar på framgång.

Övervakning av algoritmuppdateringar:

Håll ett öga på större uppdateringar av sökmotoralgoritmer, som Googles kärnuppdateringar. En negativ inverkan på din ranking kanske inte beror på din sökordsstrategi utan snarare på algoritmförändringar. Anpassa och förfina din strategi därefter.

Avsnitt 7: Sökordsforskning för lokal SEO

Lokala sökord

Lokala nyckelord är specifika söktermer som inkluderar geografiska platser. De spelar en avgörande roll i lokal SEO och är viktiga för företag som betjänar ett visst geografiskt område. Dessa sökord hjälper lokala kunder att hitta produkter, tjänster eller information i närheten av den plats där de befinner sig. Ett lokalt bageri i New York skulle till exempel vilja rikta in sig på sökord som "bakery in NYC", "best pastries in Manhattan" eller "downtown Brooklyn bread shop".

Local SEO

Lokala sökord är särskilt värdefulla för småföretag, restauranger och tjänsteleverantörer som är verksamma i en viss region. De hjälper företagen att få kontakt med sin omgivning och locka kunder i närheten som är mer benägna att besöka dem personligen.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Om du optimerar din webbplats och närvaro på nätet för lokala sökord, och samtidigt upprätthåller korrekt NAP-information (namn, adress, telefonnummer) i onlinekataloger och citeringar, kan du avsevärt förbättra din lokala synlighet och hjälpa ditt företag att utvecklas i det geografiska område som är ditt mål.

Google My Business

Google My Business (GMB) är ett kostnadsfritt onlineverktyg som tillhandahålls av Google och som gör det möjligt för företag att hantera sin närvaro på nätet och förbättra sin synlighet i lokala sökningar. Det är en viktig resurs för företag, särskilt de som har fysiska platser eller de som betjänar specifika geografiska områden.

Med Google My Business kan företag skapa och hantera sin Google-lista, som visas i Google Sök och Google Maps. I listan finns viktig information som företagets namn, adress, telefonnummer (NAP), webbplats, öppettider, kundrecensioner och foton. Den fungerar som ett digitalt skyltfönster och ger potentiella kunder snabb tillgång till viktig information.

Google My Business är ett viktigt verktyg för företag som vill skapa en stark närvaro på nätet och effektivt nå ut till lokala kunder.

Recensioner online

Online-recensioner är skriftliga omdömen och feedback som kunder och användare publicerar på internet om produkter, tjänster, företag eller erfarenheter. Dessa omdömen kan hittas på olika plattformar, inklusive recensionswebbplatser (t.ex. Yelp, TripAdvisor), sociala medier och e-handelssajter. De spelar en viktig roll i dagens digitala tidsålder och påverkar konsumenternas beslut och företagens rykte.

Avsnitt 8: Bästa praxis för sökordsforskning

Sökordsanalys är grunden för framgångsrik SEO och innehållsmarknadsföring. Det handlar om att identifiera de ord och fraser som din målgrupp använder när de söker efter information, produkter eller tjänster online. Att implementera effektiva metoder för sökordsforskning är avgörande för att optimera din webbplats och ditt innehåll för sökmotorer och attrahera rätt målgrupp. Här är några viktiga bästa metoder att följa:

Börja med ett tydligt mål:

Innan du börjar med sökordsanalys bör du definiera dina mål. Vill du öka den organiska trafiken, driva konverteringar eller öka webbplatsens synlighet inom specifika nischer? Dina mål kommer att vägleda ditt val av sökord och din strategi.

Använd verktyg för sökordsforskning:

Utnyttja verktyg för sökordsforskning för att skapa en mer omfattande lista över sökord. Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs och Ubersuggest är värdefulla verktyg för att upptäcka relaterade termer, sökvolymer och konkurrensnivåer.

Utforska Long-Tail Keywords:

Långsvansade sökord är mer specifika och har ofta lägre konkurrens. Dessa fraser tillgodoser användarens avsikt och kan leda till högre konverteringsfrekvens. Till exempel är "bästa löparskor för maraton" ett longtail-sökord, medan "löparskor" är mer allmänt. Antag att en sökning letar efter att läsa ett visst eftergiftstal från en politiker. Innehållet i det transkriberade innehållet kommer att hjälpa dig med din SEO eftersom de innehåller naturliga nyckelord med lång svans (dvs. XYZ-koncessionstal) som du kan rangordna efter.

Analysera konkurrenternas nyckelord:

Konkurrentanalys kan avslöja värdefulla sökordsmöjligheter. Identifiera dina främsta konkurrenter och använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att ta reda på vilka sökord som driver trafik till deras webbplatser. Dessa insikter kan hjälpa dig att utveckla din sökordsstrategi.

Optimera metataggar:

Metataggar, inklusive titeltaggar och metabeskrivningar, är avgörande för SEO. Skapa övertygande och kortfattade metataggar som innehåller dina nyckelord, eftersom de kan ha stor inverkan på klickfrekvensen i sökresultaten.

Undvik att fylla på nyckelord:

Sökord är visserligen viktiga, men om du överanvänder dem i ditt innehåll, så kallad keyword stuffing, kan det skada din ranking och användarupplevelse. Se till att din användning av nyckelord känns naturlig och inte försämrar läsbarheten av ditt innehåll.

Slutsats

Sökordsforskning är en ständigt pågående process. För att lyckas med SEO är det viktigt att kontinuerligt anpassa och förfina sin sökordsstrategi. Genom att förstå grunderna, utforska avancerade tekniker och använda rätt verktyg kan du hitta de dolda sökordspärlorna som gör att du skiljer dig från konkurrenterna och driver organisk trafik till din webbplats.

I det ständigt föränderliga SEO-landskapet är det värdefullt att behärska konsten att göra sökordsanalyser, något som kan göra stor skillnad för din webbplats synlighet och framgång. Så börja din sökordsforskning redan idag och se hur din webbplats klättrar i sökmotorrankingen, ett sökord i taget.

Divyesh Bhatasana

Divyesh Bhatasana

Founder & CEO, Jeenam Infotech

is a Founder & CEO of Jeenam Infotech who has a passion for helping customers as a Link Building Consultant. You can connect with him on Linkedin.

Link: Jeenam Infotech

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app