• Marketing

Přepis a marketing: Jak využít technologie pro maximální efektivitu?

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
Přepis a marketing: Jak využít technologie pro maximální efektivitu?

Úvodní stránka

V dnešním digitálním světě je pro podniky nezbytné využívat technologie k maximalizaci efektivity všech aspektů jejich činnosti. Přepisování a marketing jsou dvě oblasti, kde může mít využití technologií obrovský dopad na produktivitu. Využitím nástrojů pro přepis, jako je software pro převod hlasu na text a autorespondery, mohou marketéři rychle vytvářet obsah, který osloví zákazníky efektivněji než kdykoli předtím. Využitím automatizovaných marketingových řešení navíc mohou ušetřit čas a zdroje a zároveň dosáhnout maximálních výsledků svých kampaní.

V tomto příspěvku na blogu se zabýváme tím, jak mohou podniky využít tyto technologie ke zvýšení efektivity přepisu i marketingových aktivit.

Co je to transkripce?

Přepis je proces převodu zvukového nebo video obsahu do textu. Přepis zvuku zahrnuje použití softwaru pro převod hlasu na text k vytvoření písemné verze mluvených slov. Tento typ pokročilé technologie lze použít k různým účelům, například k vytváření příspěvků na blogu, přepisů podcastů a shrnutí webinářů.

Rostoucí využívání online přepisovacích služeb, zejména v USA a Velké Británii, usnadnilo firmám rychlý a přesný převod zvukového obsahu na text a posunutí podnikání na vyšší úroveň díky využití špičkové technologie.

Jak může přepis pomáhat při marketingu?

Přepis lze využít k marketingovým účelům různými způsoby, níže uvádíme jen některé ze způsobů, jak může přepis pomoci zlepšit vaše marketingové úsilí.

Rychlé vytváření obsahu

Přepisovací technologie mohou marketérům pomoci vytvářet obsah rychleji než kdykoli předtím. Pomocí softwaru pro převod hlasu na text mohou marketéři rychle vytvářet písemné verze audio nebo video obsahu. To může být užitečné zejména pro podcasty, webináře a další typy zaznamenaných událostí. Po vytvoření přepisu je navíc důležité zajistit, aby obsah obsah obsahoval cílené klíčové slovo s využitím Abyste co nejlépe využili své úsilí v oblasti SEO a zvýšili tak organickou návštěvnost svých stránek.

Pokud je například podcast nebo webinář o tom, "jak zlepšit návštěvnost webových stránek", raději zkontrolujte objem vyhledávání tohoto výrazu pomocí nástroje pro vyhledávání klíčových slov a ujistěte se, že je klíčové slovo zmíněno v přepisu, aby byl příspěvek optimalizován pro SEO.

Creating Content Quickly

Automatizace odpovědí

Autorespondery jsou typem softwaru, který lze použít k automatickému odpovídání na dotazy zákazníků. Lze jej použít k zasílání e-mailů, následných zpráv a dokonce i personalizovaných nabídek. Tento typ softwaru je užitečný zejména pro podniky, které dostávají mnoho dotazů nebo potřebují zákazníky kontaktovat včas. Využitím autorespondérů mohou podniky ušetřit čas a zdroje a přitom stále poskytovat vynikající služby zákazníkům.

Generování kontaktů

Technologie přepisu lze využít k vytváření potenciálních zákazníků automatickým přepisem audio nebo video obsahu do textových formulářů. To lze následně využít k vytváření cílených kampaní, které s větší pravděpodobností přemění diváky na zákazníky.

Zvyšování dosahu

Přepis zvuku do textu může maximalizovat váš dopad naSEO tím, že zvýší dosah vašeho obsahu. Vytváření přepisů, které lze převést na blogové příspěvky optimalizované pro vyhledávače, zvyšuje šanci, že se příspěvek na blogu objeví ve výsledcích vyhledávání, a může zpřístupnit váš obsah širšímu okruhu posluchačů - včetně těch, kteří raději čtou, než poslouchají. To může pomoci zvýšit vaše organické pozice ve vyhledávačích a usnadnit novým divákům nalezení vašeho obsahu.

Zlepšení povědomí o značce

Improving Brand Awareness

Zlepšení povědomí o značce je důležitou součástí každé marketingové strategie, a zejména SEO. Využitím transkripčních technologií mohou firmy rychle vytvářet obsah optimalizovaný pro SEO a platformy sociálních médií, zvýšit rychlost nahrávání obsahu na různé platformy a posílit tak povědomí o značce.

Vytváření personalizovaných zpráv pro zákazníky

Využitím technologií přepisu mohou firmy rychle vytvářet personalizované zprávy pro své zákazníky. To lze využít ke zvýšení angažovanosti a loajality zákazníků, což může vést ke zvýšení prodeje a udržení zákazníků. Nedávná studie ukázala, že personalizované zprávy mají větší šanci zvýšit angažovanost a loajalitu zákazníků.

Zvyšování efektivity provozu

Kromě výše uvedených výhod mohou firmy využít technologie přepisu také ke zvýšení efektivity svých činností, protože automatizací některých úkolů, jako je přepisování zvukového nebo video obsahu, mohou ušetřit čas a zdroje a zároveň vytvářet kvalitní obsah. Kromě toho lze tento typ technologie využít také k rychlému a přesnému vytváření zpráv, souhrnů a dalších dokumentů.

Generování zpráv ze zaznamenaných událostí

Generating Reports from Recorded Events

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Vytváření zpráv ze zaznamenaných událostí, jako jsou webináře, semináře a schůzky, může být zdlouhavý a časově náročný proces, ale je nezbytné, aby bylo možné reflektovat klíčové ukazatele výkonnosti. Stejně jako kontrola výkonnosti kampaní SEO pomocí špičkového nástroje, jako je Rank Tracker, mohou technologie přepisu pomoci rychle a přesně generovat reporty a ponechat manuální proces vytváření reportů v minulosti.

Zlepšení uživatelských zkušeností

Chcete-li zajistit, aby byly příspěvky vaší značky všeobecně přijímány a oceňovány, nabídněte spolu s videem i přepis, který vyhoví specifickým požadavkům každého. Poskytnutím této služby se postaráte o to, aby uživatelé měli z návštěvy vašich webových stránek ten nejlepší uživatelský zážitek.

Pokud návštěvníci zůstanou na vašich webových stránkách déle, budou mít možnost prozkoumat další stránky, které nabízíte, a lépe se seznámit s vaší značkou. Kdo ví, kdo může najít a ocenit obsah, který poskytujete? Přepis vašeho obsahu může být zlomovým bodem mezi získáním nebo ztrátou zákazníka, proto se ujistěte, že ho máte k dispozici pro snadné odkazování.

Zpřístupnění obsahu

Přepisovací technologie lze využít i k lepšímu zpřístupnění obsahu divákům se sluchovým postižením. Poskytováním přepisů zvukového nebo video obsahu mohou podniky zajistit, aby jejich sdělení byla přístupná všem divákům bez ohledu na jejich schopnosti. V dnešní době je zajištění souladu webových stránek se směrnicemi WCAG 2.2 i s požadavky ADA nutností pro každou online firmu a může otevřít vaše webové stránky novému publiku, přinést větší návštěvnost a zpřístupnit váš obsah více lidem.

Další technologie, které mohou pomoci marketingovým snahám

Uzavřené titulky

Důležitou součástí podpory inkluzivity je zajistit, aby byl váš video obsah přístupný všem, a to prostřednictvím skrytých titulků. Přibližně 5 % celosvětové populace má nějakou formu potíží se sluchem, přičemž jen v Americe se s tímto postižením potýká 15 % lidí. Poskytování skrytých titulků proto nejenže otevírá příležitosti pro osoby se sluchovým postižením nebo neslyšící, ale také vám umožňuje oslovit větší publikum.

Pokud svůj videoobsah nepřizpůsobíte životnímu stylu na cestách, diváci se na něj dívat nebudou. Bez sledovanosti vaše firma přijde o neocenitelné šance na zvýšení návštěvnosti, vytvoření potenciálních zákazníků, prodejů a v konečném důsledku i příjmů. Skutečnost je taková, že pokud chcete mít s mobilním videomarketingem nějaký úspěch, pak je nezbytné přizpůsobit jej potřebě pohodlí moderního zákazníka.

Uzavřené titulky navíc pomáhají při SEO. Hlavním důvodem je to, že algoritmy vyhledávačů nyní analyzují psaný obsah videí jako součást celkových kritérií hodnocení. Díky tomu, že máte k dispozici přepisy svých videí, mohou být pro diváky snadněji objevitelná a přístupná, což přispívá k lepšímu hodnocení SEO.

Popis zvuku

Audio Description

K lepšímu zpřístupnění obsahu zrakově postiženým osobám lze použít také technologii zvukového popisu. Zvukové popisy poskytují vyprávění vizuálních prvků ve videu, jako jsou pohyby, gesta a výrazy obličeje, a poskytují tak komplexnější popis obsahu. Audio popisy jsou také nesmírně užitečné pro ty, kteří nemluví jazykem, v němž je video natočeno, a také pro ty, kteří nemají čas sledovat video celé.

Zvukové popisy lze použít ke zlepšení uživatelského zážitku a k tomu, aby se uživatelé cítili více zapojeni. Pomůže vám to také oslovit širší okruh publika, což pak může vést ke zvýšení návštěvnosti vašich webových stránek a v konečném důsledku i příjmů.

Překlady

Překlad obsahu do různých jazyků může být účinným způsobem, jak oslovit nové trhy, zvýšit návštěvnost webových stránek a dokonce proniknout na mezinárodní scénu. Služby přepisu, jako je například přepis zvuku, lze využít k vytvoření scénářů pro práci s hlasem.

To je užitečné zejména při vytváření dabovaných verzí obsahu v různých jazycích. Může vám také pomoci ušetřit čas a peníze tím, že vám umožní rychle a snadno vytvářet přeložený obsah s minimálním úsilím a pomůže vašemu mezinárodnímu úsilí o SEO.

Technologie sumarizace

Zaneprázdnění marketéři s plným seznamem úkolů mohou využít technologie sumarizace k rychlé analýze a shrnutí velkého objemu obsahu do kratších a lépe zvládnutelných částí informací. Tento typ technologie může pomoci rychle shrnout minulé události, data z výzkumů, zpětnou vazbu od zákazníků a další. Lze ji také využít k vynášení poznatků a zpětné vazby o tom, jak firma sleduje své cíle a záměry.

Využitím síly sumarizačních technologií mohou odborníci rychle získávat poznatky a činit informovanější rozhodnutí, což může mít pozitivní dopad na podnikání. Tento typ technologie může být užitečný zejména pro marketéry, kteří chtějí rychle získat data a poznatky z obsahu, aby mohli informovat o svých strategiích.

Závěr

Využitím nástrojů a technologií pro digitální přístupnost, jako jsou skryté titulky, zvukové popisy, překlady a technologie shrnutí, mohou podniky vytvářet poutavější obsah a zpřístupnit jej širšímu publiku. Tyto strategie vám mohou pomoci zvýšit návštěvnost webových stránek, zlepšit pozice v SEO, expandovat na nové trhy a v konečném důsledku generovat vyšší příjmy. Věnujte tedy čas tomu, aby byl váš digitální obsah přístupný a dostupný co největšímu počtu lidí. Může to být rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app