SEO-sanasto / 307 Väliaikainen uudelleenohjaus

307 Väliaikainen uudelleenohjaus

Mikä on 307 tilapäinen uudelleenohjaus?

HTTP-tilakoodi 307 Temporary Redirect (Väliaikainen uudelleenohjaus) osoittaa, että verkkosivun sijainti on väliaikaisesti siirretty uuteen URL-osoitteeseen. Toisin kuin tilakoodia 302 Found, jota voidaan käyttää löysemmin väliaikaisiin uudelleenohjauksiin, 307-uudelleenohjaus säilyttää tiukasti alkuperäisen pyyntötavan, kun se ohjaa uuteen sijaintiin.

Miksi käyttää tilakoodia 307?

Tilakoodia 307 käytetään osoittamaan, että uudelleenohjaus on väliaikainen ja alkuperäinen URL-osoite on pian taas käytössä. Se on erityisen tärkeää, jotta pyyntömenetelmä (esim. GET, POST) säilyy uudelleenohjauksen aikana, jolloin varmistetaan, että asiakkaan pyynnön tiedot pysyvät muuttumattomina.

Tärkeimmät syyt 307-tilakoodin käyttämiseen:

  1. Pyyntömenetelmän säilyttäminen: Varmistaa, että pyyntömenetelmä pysyy muuttumattomana uudelleenohjausprosessin aikana.
  2. Tilapäinen Siirtyminen: Ilmoittaa, että sisältö sijaitsee väliaikaisesti eri URL-osoitteessa ja palaa pian takaisin alkuperäiseen URL-osoitteeseen.
  3. Käyttäjän ja hakukoneen selkeys: Tarjoaa käyttäjille ja hakukoneille selkeän tiedon siitä, että uudelleenohjaus on väliaikainen.

Tilakoodin 307 käyttöönotto

Jos haluat ottaa käyttöön tilakoodin 307, määritä verkkopalvelimesi vastaamaan tällä koodilla, kun tarvitaan väliaikaista uudelleenohjausta. Näin voit määrittää sen suosituilla verkkopalvelimilla:

Apache

Apachen asetustiedostossa tai .htaccess-tiedostossa voit käyttää Redirect-direktiiviä määrittääksesi tilapäisen uudelleenohjauksen tilakoodilla 307:

Uudelleenohjaus 307 /vanha-sivu.html /uusi-sijainti.html

Nginx

Nginxin konfiguraatiotiedostossa voit määrittää väliaikaisen uudelleenohjauksen 307 käyttämällä return-direktiiviä:

location /old-page { return 307 /new-location; }

Tilakoodin 307 vaikutukset

Käyttäjäkokemus

Tilakoodi 307 varmistaa saumattoman käyttökokemuksen säilyttämällä alkuperäisen pyyntömenetelmän ja ilmoittamalla käyttäjille, että sisältö on väliaikaisesti siirretty. Käyttäjät voivat jatkaa vuorovaikutustaan ilman häiriöitä.

SEO-näkökohdat

Hakukoneet tunnistavat tilakoodin 307 ja ymmärtävät, että uudelleenohjaus on väliaikainen. Tämä auttaa säilyttämään alkuperäisen URL-osoitteen SEO-arvon ja viestii, että se on pian taas käytössä.

HTTP-menetelmän säilyttäminen

Yksi tilakoodin 307 tärkeimmistä ominaisuuksista on HTTP-menetelmän säilyttäminen. Toisin kuin 302-uudelleenohjaus, 307-uudelleenohjaus varmistaa, että jos alkuperäiseen URL-osoitteeseen tehdään POST-pyyntö, sama POST-pyyntö tehdään myös uuteen URL-osoitteeseen.

Parhaat käytännöt 307-tilakoodin käyttöön

1. Käyttö lyhytaikaisiin uudelleenohjauksiin

Tilakoodia 307 tulisi käyttää lyhytaikaisissa uudelleenohjauksissa, joissa alkuperäisen URL-osoitteen odotetaan palaavan käyttöön pian. Pitkäkestoisiin tai pysyviin uudelleenohjauksiin kannattaa käyttää 301 Moved Permanently -tilakoodia.

2. Varmista oikea konfigurointi

Varmista, että verkkopalvelimesi on määritetty oikein käyttämään tilakoodia 307 ja että pyyntömenetelmä säilyy uudelleenohjauksen aikana.

3. Tiedottaminen käyttäjille ja hakukoneille

Varmista, että käyttäjät ja hakukoneet ymmärtävät, että uudelleenohjaus on väliaikainen. Tämä voi auttaa hallitsemaan odotuksia ja säilyttämään alkuperäisen URL-osoitteen SEO-arvon.

Päätelmä

HTTP-tilakoodi 307 Tilapäinen uudelleenohjaus on webmasterille tärkeä työkalu, jonka avulla he voivat käsitellä verkkosivujen tilapäisiä siirtoja säilyttäen samalla alkuperäisen pyyntömenetelmän. Käyttämällä tilakoodia 307 asianmukaisesti voit varmistaa sujuvan käyttäjäkokemuksen, säilyttää SEO-arvon ja noudattaa HTTP-määrityksiä. Asianmukainen toteutus ja selkeä viestintä ovat avainasemassa, kun halutaan hyödyntää 307-tilakoodin etuja.