SEO-sanasto / Google Possum

Google Possum

Mikä on Google Possum?

Google Possum on paikallisen hakuyhteisön antama lempinimi Googlen syyskuun 2016 alussa julkaisemalle algoritmipäivitykselle. Päivitys kohdistui ensisijaisesti paikallisiin hakutuloksiin, ja sen tavoitteena oli torjua Google Mapsin ja Local Finderin hallitsevaa roskapostia.

Google Possumin tarkoitus

Googlen Possum-päivityksen päätavoitteena oli parantaa paikallisten hakutulosten laatua suodattamalla roskapostiluettelot pois ja tarjoamalla käyttäjille tarkempia ja merkityksellisempiä tuloksia. Se toi useita muutoksia siihen, miten paikalliset hakutulokset sijoitetaan ja näytetään.

Google Possumin tärkeimmät muutokset

  1. Osoitteiden suodatus: Yksi merkittävistä muutoksista oli listojen suodattaminen niiden fyysisen osoitteen perusteella. Yritykset, joilla on samankaltainen osoite, esimerkiksi samassa rakennuksessa sijaitsevat yritykset, saivat enemmän vaihtelua hakutuloksiin, mikä vähensi päällekkäisyyttä.
  2. Hakijan läheisyys: Päivityksessä annettiin enemmän painoarvoa etsijän sijainnille. Hakijaa lähempänä sijaitsevat yritykset korostuivat paikallisissa hakutuloksissa, jolloin tulokset olivat merkityksellisempiä maantieteellisen läheisyyden perusteella.
  3. Lisääntynyt monimuotoisuus: Possum lisäsi paikallisten hakutulosten monipuolisuutta suodattamalla kaksoiskappaleet ja yritykset, joilla on samankaltaiset osoitteet. Tämä mahdollisti sen, että hakutuloksissa näkyi enemmän yrityksiä, erityisesti hieman kaupungin välittömien rajojen ulkopuolella sijaitsevia yrityksiä.
  4. Avainsana- ja sijaintivariaatiot: Algoritmi muutti paikalliset hakutulokset herkemmiksi hakukyselyjen pienille vaihteluille. Tämä tarkoitti sitä, että pienet muutokset avainsanoissa tai sijainneissa saattoivat tuottaa erilaisia hakutuloksia ja tarjota laajemman valikoiman relevantteja vaihtoehtoja.

Vaikutus paikalliseen hakukoneoptimointiin

Google Possumilla oli useita vaikutuksia paikalliseen hakukoneoptimointiin:

  1. Parempi laatu: Kun roskapostia ja turhia listauksia on poistettu, paikallishakutulosten laatu on parantunut, mikä tarjoaa käyttäjille tarkempaa ja hyödyllisempää tietoa.
  2. Suurempi kilpailu: Kaupungin välittömän keskustan ulkopuolella sijaitsevilla yrityksillä oli paremmat mahdollisuudet näkyä paikallisissa hakutuloksissa, mikä lisäsi kilpailua ja näkyvyyttä useammille yrityksille.
  3. Sijaintikohtainen SEO: Päivityksessä korostettiin paikkakuntakohtaisten SEO-strategioiden merkitystä. Yritysten oli optimoitava listauksensa ja sisältönsä paikallisille hakusanoille ja varmistettava tarkat ja johdonmukaiset osoitetiedot.
  4. Muutosten seuranta: SEO-ammattilaisten oli kiinnitettävä tarkempaa huomiota paikallisissa hakusijoituksissa tapahtuviin muutoksiin, sillä pienetkin vaihtelut hakukyselyissä saattoivat johtaa erilaisiin tuloksiin.

Päätelmä

Google Possum oli merkittävä päivitys, jonka tarkoituksena oli parantaa paikallisten hakutulosten laatua torjumalla roskapostia ja lisäämällä listausten monipuolisuutta. Se korosti tarkkojen sijaintitietojen ja läheisyyden merkitystä paikallisessa hakukoneiden etsinnässä ja kannusti yrityksiä ottamaan käyttöön tarkempia ja paikkakohtaisempia hakukoneiden etsintästrategioita.