SEO-sanasto / URL-parametrit

URL-parametrit

Mitä ovat URL-parametrit?

URL-parametrit eli kyselymerkkijonot ovat kirjaimia, numeroita ja symboleja, joita käytetään URL-osoitteen lisätietojen välittämiseen. Ne voivat osoittaa napsautuksen lähteen tai muuttaa verkkosivun sisältöä.

URL-parametrien rakenne

URL-parametri alkaa kysymysmerkillä ?, jota seuraa avain-arvopari. Esimerkiksi:

https://yourdomain.com/products?category=yoga

Avain-arvopari on merkkijono, joka koostuu tekstistä, numeroista ja symboleista, jotka välittävät tietoa parametrista. Se koostuu avaimesta, arvosta ja yhtäsuuruusmerkistä =, jota kutsutaan arvon erottimeksi.

Esimerkki:

https://yourdomain.com/products?category=yoga

URL-parametri voi sisältää useita avain-arvopareja, jotka on erotettu toisistaan &-merkin avulla.

Esimerkki:

https://yourdomain.com/products?category=yoga&difficulty=beginner

URL-parametrien tyypit

URL-parametreja on kahta päätyyppiä:

  1. Sisältöä muuttavat parametrit (aktiiviset parametrit)
  2. Seurantaparametrit (passiiviset parametrit)

Sisältöä muuttavat parametrit (aktiiviset parametrit)

Sisältöä muokkaavat parametrit muuttavat verkkosivun sisältöä. Niitä käytetään yleisesti verkkokauppasivustoilla.

Esimerkki:

https://yourdomain.com/t-shirts/?color=yellow&size=medium

  • color ilmaisee kävijän katselemien t-paitojen värin. Tässä tapauksessa he katsovat keltaisia t-paitoja.
  • size ilmaisee kävijän katselemien t-paitojen koon. Tässä tapauksessa he katselevat keskikokoisia t-paitoja.

Seurantaparametrit (passiiviset parametrit)

Seurantaparametrit seuraavat klikkauksen lähdettä. Niitä käytetään usein sähköposti- ja mainosklikkausten seurantaan.

Esimerkki:

https://yourdomain.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer_sale

  • utm_source ilmoittaa liikenteen lähteen, joka tässä tapauksessa on Google.
  • utm_medium ilmoittaa markkinointivälineen. Tässä tapauksessa se on CPC (cost-per-click), eli kyseessä on maksettu mainos.
  • utm_campaign määrittää kampanjan nimen. Tässä tapauksessa se on kesämyyntikampanjasta.

Päätelmä

URL-parametrit ovat ratkaisevassa asemassa tietojen välittämisessä ja käyttäjän käyttäytymisen seurannassa. Niiden käytön ja rakenteen ymmärtäminen voi auttaa optimoimaan sisällön toimitusta ja mittaamaan markkinointikampanjoiden tehokkuutta.