SEO-sanasto / URL-slogan

URL-slogan

Mikä on URL-slogi?

URL-slogi on URL-osoitteen osa, joka seuraa vinoviivaa ("/") verkkotunnuksen tai alikansion nimen jälkeen. Se on ihmisen luettavissa oleva tunniste, joka auttaa sekä käyttäjiä että hakukoneita ymmärtämään sivun sisällön. Esimerkiksi URL-osoitteessa https://ranktracker.com/blog/what-is-a-url-slug slug on what-is-a-url-slug.

Onko URL-slogi tärkeä SEO:n kannalta?

Vaikka URL-osoitetta pidetään usein vähäisenä tekijänä hakukoneoptimoinnissa, sillä on silti tärkeä merkitys sekä käyttäjäkokemuksen että hakukoneiden kannalta, kun ne ymmärtävät sivun sisällön. Googlen hakuasiamies John Mueller on todennut, että URL-osoitteen sanat ovat hyvin kevyt sijoitustekijä. Ne auttavat Googlea ymmärtämään sivun sisällön ennen sen indeksointia, mutta indeksoinnin jälkeen URL-osoitteen merkitys vähenee.

John Mueller on URL Slugs:

"Käytämme URL-osoitteen sanoja hyvin, hyvin kevyenä tekijänä. Muistaakseni otamme sen huomioon ensisijaisesti silloin, kun emme ole vielä päässeet käsiksi sisältöön... Mutta heti kun olemme indeksoineet ja indeksoineet sisällön, meillä on paljon enemmän tietoa."

Vaikka SEO-vaikutus voi olla minimaalinen, hyvin muotoiltu URL-osoite voi parantaa klikkausprosenttia antamalla käyttäjille selkeän osoituksen sivun sisällöstä. Esimerkiksi URL-osoite https://ranktracker.com/blog/what-is-a-url-slug on kuvaavampi ja houkuttelevampi kuin https://ranktracker.com/blog/article-123.

SEO parhaat käytännöt URL-otsakkeille

Jos haluat varmistaa, että URL-otsikkosi ovat käyttäjäystävällisiä ja SEO-optimoituja, noudata näitä parhaita käytäntöjä:

1. Pidä ne lyhyinä ja informatiivisina

Pyri lyhyisiin ja kuvaaviin slugeihin, jotka kuvastavat sivun sisältöä. Näin URL-osoite on helpompi lukea ja muistaa. Käytä esimerkiksi /what-is-keyword-density-and-why-is-it-important sijasta /keyword-density.

2. Käytä väliviivoja, älä alleviivauksia.

Google käsittelee väliviivoja sanojen erottimina, mikä helpottaa sivun sisällön ymmärtämistä. Käytä esimerkiksi keyword_density-densityn sijasta keyword_density.

3. Vältä päivämäärien käyttöä

Päivämäärien sisällyttäminen URL-otsakkeisiin voi aiheuttaa ongelmia sisältöä päivitettäessä. URL-osoite, kuten /best-domain-providers-2023, on ohjattava uudelleen, kun sitä päivitetään, kun taas /best-domain-providers pysyy ikivihreänä.

4. Tee niistä pieniä kirjaimia

Vaikka useimmat verkkopalvelimet käsittelevät isoja ja pieniä kirjaimia URL-osoitteita samalla tavalla, on parasta pysyä pienissä kirjaimissa mahdollisten ongelmien välttämiseksi ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

UKK

Mitä eroa on URL-osoitteella ja slugilla?

URL-osoite on täydellinen verkko-osoite, joka sisältää protokollan, verkkotunnuksen ja slugin. Slug on osa URL-osoitteesta, joka tulee verkkotunnuksen nimen jälkeen ja antaa sivulle erityisen tunnisteen. Esimerkiksi osoitteessa https://ranktracker.com/blog/what-is-a-url-slug slug on what-is-a-url-slug.

Miten muuttaa URL-slogin muotoa WordPressissä?

Jos haluat muuttaa WordPressin URL-slogin muotoa, muuta permalinkkirakennetta:

  1. Siirry WordPressin kojelautaan.
  2. Siirry kohtaan "Asetukset" > "Permalinkit".
  3. Valitse tai muokkaa haluamasi rakenne.

Mikä on URL-slugin enimmäispituus?

Google Chrome ja useimmat nykyaikaiset selaimet sallivat enintään 2048 merkin URL-osoitteet. Luettavuuden ja käytettävyyden kannalta on kuitenkin parasta pitää etuliitteet lyhyinä, mieluiten 3-5 sanaa.

Mitä tapahtuu, jos muutan sivun URL-slogia?

URL-osoitteen muuttaminen muuttaa sivun osoitetta. Kaikki olemassa olevat linkit, jotka osoittavat vanhaan URL-osoitteeseen, katkeavat ja johtavat 404-virheisiin. Voit välttää tämän luomalla uudelleenohjauksen vanhasta URL-osoitteesta uuteen käyttämällä uudelleenohjausliitännäistä tai palvelinkonfiguraatiota.

Päätelmä

Vaikka URL-otsikot eivät olekaan merkittävä sijoitustekijä, niillä on silti merkitystä hakukoneoptimoinnin ja käyttäjäkokemuksen kannalta. Noudattamalla parhaita käytäntöjä voit luoda kuvaavia ja käyttäjäystävällisiä slugeja, jotka parantavat klikkausprosenttia ja auttavat käyttäjiä ymmärtämään, mitä sisällöltäsi voi odottaa. Jos haluat lisätietoja verkkosivustosi optimoinnista, tutustu Ranktrackerin blogiin.