SEO sõnastik / 307 Ajutine ümbersuunamine

307 Ajutine ümbersuunamine

Mis on 307 ajutine ümbersuunamine?

HTTP-kood 307 Temporary Redirect (Ajutine ümbersuunamine) annab märku, et veebilehe asukoht on ajutiselt viidud üle uuele URL-ile. Erinevalt staatusest 302 Leitud, mida võib ajutiste ümbersuunamiste puhul kasutada vabamalt, säilitab 307 ümbersuunamine uuele asukohale ümbersuunamisel rangelt esialgse päringumeetodi.

Miks kasutada 307 staatuse koodi?

Staatusekoodi 307 kasutatakse, et näidata, et ümbersuunamine on ajutine ja algne URL on varsti jälle kasutusel. See on eriti oluline taotluse meetodi (nt GET, POST) säilitamiseks ümbersuunamise ajal, tagades, et kliendi taotluse üksikasjad jäävad muutumatuks.

Peamised põhjused 307 staatuse koodi kasutamiseks:

  1. Taotluse säilitamise meetod: Tagab, et taotluse meetod jääb ümbersuunamisprotsessi ajal muutumatuks.
  2. Ajutine ümberpaigutamine: Teatab, et sisu asub ajutiselt teisel URL-il ja jõuab varsti tagasi algsele URL-ile.
  3. Kasutaja ja otsingumootori selgus: Annab kasutajatele ja otsingumootoritele selget teavet selle kohta, et ümbersuunamine on ajutine.

Kuidas rakendada 307 staatuskoodi

Staatusekoodi 307 rakendamiseks seadistage oma veebiserver nii, et see vastaks selle konkreetse koodiga, kui on vaja ajutist ümbersuunamist. Siin on kirjeldatud, kuidas seda populaarsetes veebiserverites seadistada:

Apache

Apache'i konfiguratsioonifailis või .htaccess-failis saate kasutada direktiivi Redirect, et määrata ajutine ümbersuunamine staatuskoodiga 307:

Ümbersuunamine 307 /vana-lehekülg.html /uus-koht.html

Nginx

Nginxi konfiguratsioonifailis saate määrata ajutise ümbersuunamise 307, kasutades return-direktiivi:

location /old-page { return 307 /new-location; }

Staatuse koodi 307 mõju

Kasutajakogemus

Staatusekood 307 tagab kasutajakogemuse sujuvuse, säilitades esialgse taotlusmeetodi ja teavitades kasutajaid sellest, et sisu on ajutiselt teisaldatud. Kasutajad saavad jätkata oma suhtlust ilma katkestusteta.

SEO kaalutlused

Otsingumootorid tunnustavad 307 staatuskoodi ja mõistavad, et ümbersuunamine on ajutine. See aitab säilitada algse URL-i SEO-väärtust ja annab märku, et see on varsti taas kasutusel.

HTTP meetodi säilitamine

Üks 307 staatuskoodi peamisi omadusi on HTTP-meetodi säilitamine. Erinevalt 302 ümbersuunamisest tagab 307 ümbersuunamine, et kui algsele URL-ile tehakse POST päring, tehakse sama POST päring ka uuele URL-ile.

Parimad tavad 307 staatuskoodi kasutamiseks

1. Kasutage lühiajalisteks ümbersuunamisteks

Staatusekoodi 307 tuleks kasutada lühiajaliste ümbersuunamiste puhul, kui esialgne URL on eeldatavasti varsti taas kasutusel. Pikaajaliste või püsivate ümbersuunamiste puhul tuleks kaaluda staatuskoodi 301 Moved Permanently kasutamist.

2. Tagada õige konfiguratsioon

Veenduge, et teie veebiserver on õigesti konfigureeritud 307 staatuskoodi kasutamiseks ja et päringumeetod säilib ümbersuunamise ajal.

3. Kasutajate ja otsingumootorite teavitamine

Veenduge, et kasutajad ja otsingumootorid mõistavad, et ümbersuunamine on ajutine. See aitab juhtida ootusi ja säilitada algse URL-i SEO-väärtust.

Kokkuvõte

HTTP staatuskood 307 Temporary Redirect on veebimeistrite jaoks oluline vahend veebilehtede ajutiste ümberpaigutuste käsitlemiseks, säilitades samal ajal esialgse päringumeetodi. Kasutades 307 staatuskoodi asjakohaselt, saate tagada sujuva kasutajakogemuse, säilitada SEO-väärtuse ja järgida HTTP-spetsifikaatoreid. Nõuetekohane rakendamine ja selge kommunikatsioon on 307 staatuskoodi eeliste ärakasutamisel võtmetähtsusega.