SEO sõnastik / Ei ole ette nähtud

Ei ole ette nähtud

Mida ei pakuta?

Google Analyticsis "ei ole esitatud" viitab orgaanilisele otsinguliiklusele, mille puhul konkreetseid otsingupäringuid ei edastata Google Analyticsile privaatsus- ja turvalisuse kaalutlustel. See juhtub tavaliselt siis, kui kasutajad on oma Google'i kontodesse sisse logitud ja teevad otsinguid, mille tulemusel nende otsingupäringud krüpteeritakse SSL (Secure Sockets Layer) abil.

Kui kasutaja on oma Google'i kontole sisse logitud ja sooritab otsingu, on tema otsingupäring krüpteeritud, muutes otsingusõnad kolmandatele osapooltele, sealhulgas Google Analyticsile nähtamatuks. Selle asemel, et näidata konkreetseid otsingutermineid, teatab Google Analytics selle liikluse kui "ei ole esitatud".

Kuidas mitte esitatud Google Analyticsis ilmub

Google Analyticsi aruannetes märkate orgaanilise otsinguliikluse jaotises "not provided", mis näitab, et otsinguterminid ei ole SSL-krüpteerimise tõttu kättesaadavad. Selle krüpteerimise võttis Google kasutusele 2011. aastal, et kaitsta kasutajate privaatsust ja tagada, et kolmandad isikud ei saaks nende otsinguajalugu ja isikuandmeid ära kuulata.

Miks ei ole ette nähtud oluline

SSL-krüpteerimise kasutuselevõtt tähendab, et veebisaidi omanikel ja turundajatel on piiratud ülevaade Google'i sisselogitud kasutajatelt pärinevast liiklusest. See võib tekitada probleeme kasutajate käitumise mõistmisel ja konkreetsetele otsingupäringutele optimeerimisel.

Millal ei kohaldata?

  • Sisselogitud kasutajad: SSL-krüpteerimine kehtib siis, kui kasutajad on oma Google'i kontodesse sisse logitud.
  • SSL otsingud: SSL (https) ühenduste kaudu teostatavad otsingud.

Oluline on märkida, et see krüpteerimine kehtib ainult sisselogitud Google'i kasutajatele. Kui kasutaja ei ole sisse logitud või kasutab muud otsingumootorit kui Google, on tema otsinguterminid Google Analyticsis endiselt nähtavad.

Kuidas käituda mitte esitatud andmetega

Piirangutest hoolimata on mitmeid strateegiaid, et saada ülevaade kasutajate otsingukäitumisest:

  1. Kasutage Google Search Console'i: Google Search Console pakub üksikasjalikku teavet otsingupäringute kohta, mis viivad teie veebilehele liiklust.
  2. Analüüsige maandumislehti: Uurides maandumislehti, millele ei ole antud liiklust, saate nende lehekülgede sisu ja märksõnade põhjal järeldada võimalikke otsingusõnu.
  3. Segmendi kasutajakäitumine: Analüüsige kasutajate käitumist ja teekondi oma veebisaidil, et mõista, kuidas külastajad teie sisuga suhtlevad.
  4. Kasutage saidi sisemist otsingut: Kui teie veebisaidil on sisemine otsingufunktsioon, analüüsige külastajate poolt teie veebisaidil kasutatud otsingusõnu.

Parimad tavad mittevajalike probleemide leevendamiseks

  1. Google Search Console'i integreerimine Google Analyticsiga: See integratsioon pakub põhjalikumaid andmeid otsingupäringute ja maandumislehe tulemuslikkuse kohta.
  2. Keskenduge sisu asjakohasusele: Looge ja optimeerige sisu kõrgetasemeliste teemade ja sihtrühma jaoks oluliste teemade ümber, isegi kui konkreetsed märksõnad ei ole nähtavad.
  3. Jälgige suundumusi: Pöörake tähelepanu üldistele suundumustele orgaanilise liikluse ja kasutajate kaasamise osas, et mõõta oma SEO-püüdluste tõhusust.

KKK

Mida tähendab Google Analyticsis "ei ole esitatud"?

Kui see ei ole esitatud, tähendab see, et konkreetsed otsinguküsimused, mis põhjustavad orgaanilist liiklust, ei ole Google'i poolt rakendatud SSL-krüpteerimise ja privaatsusmeetmete tõttu nähtavad.

Miks Google kasutusele ei ole ette nähtud?

Google ei ole kasutajate privaatsuse kaitsmiseks kasutusele võtnud, krüpteerides sisselogitud kasutajate otsinguküsimused, tagades, et nende otsinguajalugu ja isikuandmed ei ole kolmandatele isikutele kättesaadavad.

Kuidas ma saan ikkagi ülevaateid otsingupäringutest, hoolimata sellest, et neid ei ole esitatud?

Saate kasutada selliseid vahendeid nagu Google Search Console, analüüsida maandumislehti, segmenteerida kasutajate käitumist ja kasutada saidi sisemisi otsinguandmeid, et saada teavet otsingupäringute kohta.