SEO-ordliste / 404-feil

404-feil

Hva er en 404-feil?

En 404-feil er en HTTP-statuskode som indikerer at serveren ikke kunne finne den forespurte ressursen eller siden. Med andre ord kunne ikke serveren finne nettsiden eller filen på den forespurte adressen. Tallet "404" er avledet fra svarstatuskoden "HTTP 404 Not Found" som serveren returnerer til klienten (vanligvis en nettleser).

Årsaker til 404-feil

Denne feilen oppstår oftest når en bruker klikker på en hyperkobling til en side eller ressurs som har blitt fjernet fra serveren, eller når ressursen har endret adresse. Det kan også skje når en bruker skriver inn feil URL-adresse, eller når et nettsted gjennomgår vedlikehold. Lenker som peker til 404-sider, kalles ødelagte lenker.

Nettleserens oppførsel

Når en 404-feil oppstår, viser nettleseren vanligvis en melding til brukeren om at den forespurte siden eller ressursen ikke ble funnet. Nettutviklere kan tilpasse denne feilmeldingen for å gi mer informasjon eller foreslå alternative sider som brukerne kan besøke.

Her er et eksempel på en tilpasset 404-side fra Mozilla Developer Network (MDN).

Viktigheten av å håndtere 404-feil

Riktig håndtering av 404-feil er avgjørende for både brukeropplevelsen og SEO:

  • Brukeropplevelse En godt utformet 404-side kan lede brukerne tilbake til relevant innhold, noe som reduserer frustrasjon og forbedrer den generelle brukeropplevelsen.
  • SEO Søkemotorer kan senke rangeringen til nettsteder med mange ødelagte lenker, så det er viktig å overvåke og fikse 404-feil for å opprettholde god SEO-helse.

Tilpasse 404-feilsider

Nettutviklere kan lage egendefinerte 404-feilsider for å gi en bedre brukeropplevelse. En god 404-side bør:

  • Forklar at siden ikke ble funnet.
  • Tilby navigasjonsalternativer til andre deler av nettstedet.
  • Tilby et søkefelt for å finne relevant innhold.
  • Oppgi kontaktinformasjon for ytterligere hjelp.

Slik overvåker og løser du 404-feil

  1. Bruk verktøy for nettredaktører Plattformer som Google Search Console kan hjelpe deg med å identifisere 404-feil på nettstedet ditt.
  2. Sett opp viderekoblinger Implementer 301-viderekoblinger for å lede brukerne fra ødelagte lenker til relevante sider.
  3. Oppdater lenker Kontroller og oppdater interne og eksterne lenker jevnlig for å sikre at de peker til gyldige sider.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er en 410-feil?

410-feilen er svært lik 404-feilen. Den indikerer at serveren klarte å finne den forespurte adressen, men at ressursen ikke lenger er tilgjengelig og ikke vil bli tilgjengelig igjen. 410 Gone-svarkoden indikerer spesifikt at ressursen har eksistert, men at den nå er slettet.

For besøkende på nettstedet er 410-feilen vanligvis ikke annerledes enn 404-feilen, men den gir mer spesifikk informasjon til søkemotorer, noe som kan bidra til riktig indeksering og SEO-administrasjon.

Du finner mer detaljert informasjon om håndtering av HTTP-feil og forbedring av nettytelsen i autoritative kilder som Mozilla Developer Network (MDN) og Googles Web Fundamentals.