SEO-ordliste / Link Egenkapital

Link Egenkapital

Hva er Link Equity?

Lenkeverdi, ofte kalt "lenkejuice", er den autoriteten eller verdien som overføres fra én side til en annen gjennom hyperlenker. Denne verdien påvirkes av flere faktorer, blant annet den aktuelle relevansen og autoriteten til den lenkende siden, den generelle autoriteten til det lenkende nettstedet og mer.

Både interne og eksterne tilbakekoblinger gir lenkekapital, noe som kan ha stor betydning for en sides rangering i søkemotorenes resultater.

Hvorfor er link equity viktig?

Lenkekapitalen er nært knyttet til PageRank, som er en viktig rangeringsfaktor for Google. Jo mer lenkekapital en side får, desto større er sjansene for at den rangeres godt i søkeresultatene. I bunn og grunn fungerer lenkekapitalen som en tillitserklæring fra en side til en annen, noe som indikerer overfor søkemotorene at den lenkede siden er verdifull og troverdig.

Ved å forstå og utnytte lenkekapitalen kan du fokusere på å skaffe deg lenker av høy kvalitet som vil ha en positiv innvirkning på nettstedets rangering.

Hva avgjør link equity?

Det er flere faktorer som påvirker hvor mye lenkekapital en side gir videre til en annen:

  1. PageRank for den henvisende siden: Selv om Google ikke lenger oppgir eksakte PageRank-tall, kan du bruke beregninger som URL Rating (UR) fra SEO-verktøy som Ranktracker til å anslå verdien.

  2. Relevansen til den henvisende siden: Jo mer kontekstuelt relevant den lenkende siden er for den lenkede siden, desto mer lenkeverdi vil den gi. For eksempel vil en lenke fra en side om hundedietter til en annen side om hundemat ha større verdi enn en lenke fra en side om hagearbeid.

  3. Autoriteten til det henvisende nettstedet: Den generelle autoriteten til det lenkende domenet, som kan måles ved hjelp av beregninger som Domain Rating (DR), spiller en viktig rolle. Du kan sjekke det ved hjelp av Ranktrackers Website Authority Checker.

  4. Generell autoritet: Dette omfatter troverdigheten og påliteligheten til nettstedet det lenkes til, og påvirkes av kvaliteten og nytten av innholdet og omdømmet til dem som har laget det.

  5. Sidens indekserbarhet: Bare indekserbare sider kan overføre lenkekapital, og bare gjennom "fulgte" lenker. Sider som ikke er indeksert, ikke kan gjennomsøkes eller ikke er kanoniske, kan ikke overføre lenkejuice.

  6. Antall utgående lenker på den henvisende siden: Lenkekapitalen en side kan overføre, fordeles på alle lenkene den inneholder. Flere utgående lenker betyr mindre lenkejuice gjennom hver lenke.

  7. Relevansen av ankerteksten: Ankertekst som er relevant for innholdet på den lenkede siden, bidrar til å gi mer lenkeverdi, ettersom den gir kontekst til søkemotorene.

Vanlige spørsmål

Er link equity og PageRank det samme?

Nei, de er ikke det samme. Link equity refererer til verdien som overføres fra en side til en annen, mens PageRank er et mål på den relative viktigheten av en side basert på lenkejuicen den mottar fra andre sider.

Kan du måle link equity?

Du kan ikke måle lenkekapitalen nøyaktig, men du kan estimere den ved hjelp av faktorer som domeneautoritet, sideautoritet og andre beregninger som tilbys av SEO-verktøy.

Hva om jeg ikke ønsker å overføre link equity?

Når en side overfører lenkejuice til en annen, mister den ikke sin egen lenkejuice. Hvis du imidlertid ikke ønsker å overføre lenkekapital for spesifikke lenker, kan du bruke "nofollow"-attributtet. Dette forteller søkemotorene at de ikke skal følge lenken, og dermed ikke overføre noen lenkejuice.

Ved å forstå og utnytte lenkekapitalen på en effektiv måte kan du styrke nettstedets autoritet og forbedre rangeringen i søkemotorene, noe som fører til økt organisk trafikk og bedre SEO-resultater generelt.