SEO-ordliste / Linkhastighet

Linkhastighet

Hva er Link Velocity?

Linkhastighet i SEO refererer til hvor raskt et nettsted eller en side får tilbakekoblinger. Den måles vanligvis i lenker per måned eller henvisende domener per måned. Konseptet med lenkehastighet er nesten to tiår gammelt, og stammer fra et Google-patent fra 2003 som diskuterte hvordan søkemotoren skulle behandle nettsteder basert på lenkeveksten deres.

Er lenkehastighet viktig for SEO?

Det er en pågående debatt i SEO-miljøet om hvorvidt lenkehastighet påvirker SEO. Noen hevder at det er en rangeringsfaktor, mens andre mener at det ikke har noen reell effekt på rangeringene, verken positiv eller negativ.

Argumenter for viktigheten av lenkehastighet

Google-patentet fra 2003 nevnte en "spiky rate of growth" i tilbakekoblinger, noe som tyder på at unaturlige vekstrater kan føre til at søkemotoren senker nettstedets poengsum for å redusere effekten av spamming. Noen SEO-eksperter mener at en høyere lenkehastighet kan være skadelig hvis den virker manipulerende.

Googles QDF-oppdatering (Query Deserves Freshness) i 2011 tyder imidlertid på at rask lenkevekst for nytt, aktuelt innhold kan være fordelaktig. Dette innebærer at hvis økningen i antall lenker skyldes genuin interesse, kan Google belønne siden.

Argumenter mot lenkehastighet som rangeringsfaktor

Det er flere grunner til at lenkehastighet kanskje ikke er en rangeringsfaktor:

  • Argumentet er basert på et gammelt patent, og Googles algoritmer har utviklet seg betydelig siden den gang.
  • Google anerkjenner ikke offisielt begrepet "lenkehastighet". Googles Gary Illyes og John Mueller har begge antydet at det er kvaliteten på lenkene, snarere enn anskaffelseshastigheten, som er det viktige.

Til syvende og sist er kvaliteten og relevansen av tilbakekoblinger mer avgjørende enn hastigheten de skaffes til veie med. Googles algoritmer fokuserer på å straffe nettsteder som utviser unaturlige lenkemønstre over lengre perioder, ikke bare rask lenkevekst.

Slik sjekker du koblingshastigheten for et nettsted eller en side

En av de enkleste måtene å sjekke lenkehastigheten til et nettsted eller en side på, er å bruke et tilbakekoblingsanalyseverktøy som Ranktracker's Site Explorer.

Fremgangsmåte for å sjekke koblingshastigheten:

  1. Skriv inndomenenavnet eller URL-en i Site Explorer: Da får du en oversikt over nettstedets tilbakekoblingsprofil.
  2. Analyser henvisende sider og domener: Se på grafer som viser antall henvisende sider og henvisende domener over tid.
  3. Beregn lenkehastighet: Forskjellen i antall tilbakekoblinger mellom to påfølgende måneder er nettstedets lenkehastighet.

Selv om lenkehastighet kanskje ikke er en anerkjent rangeringsfaktor, kan det likevel være nyttig å se etter uregelmessige topper eller negativ vekst i tilbakekoblingsprofilen. Du ønsker jevn vekst uten drastiske endringer som kan tolkes som forsøk på algoritmemanipulasjon.

Ranktrackers Site Explorer lar deg også utføre en analyse av konkurrenters lenkehastighet ved å skrive inn nettadressene til topprangerte nettsteder i din nisje. Dette hjelper deg med å forstå naturlige vekstmønstre for lenker i markedet ditt, slik at du kan holde deg konkurransedyktig.

Vanlige spørsmål

Hvilken lenkehastighet er bra?

Det finnes ingen absolutte tall når det gjelder god lenkehastighet. Den beste måten å finne ut hvordan "naturlig" lenkevekst bør se ut for nettstedet ditt, er å utføre en analyse av konkurrenters lenkehastighet. Se på de historiske trendene til topprangerte sider og dine viktigste konkurrenters nettsteder for å måle hvor raskt de har fått lenker over tid.

Ved å forstå lenkehastigheten og fokusere på å bygge relevante tilbakekoblinger av høy kvalitet kan du forbedre nettstedets SEO og opprettholde en sunn tilbakekoblingsprofil.