SEO-ordliste / Meta-omdirigering

Meta-omdirigering

Hva er en meta-omdirigering?

En meta-omdirigering, også kjent som en meta refresh-omdirigering, er en omdirigering på klientsiden som instruerer en nettleser om å navigere automatisk til en annen nettside etter en viss tid. I motsetning til typiske 301- eller 302-viderekoblinger, som skjer på serveren, er en meta-omdirigering implementert i HTML-koden på siden og utføres av brukerens nettleser.

Eksempel på meta-omdirigering

Her er et grunnleggende eksempel på en meta-omdirigering, som vanligvis plasseres i <head>-delen av et HTML-dokument:

<meta http-equiv="refresh" content="7; url=https://example.com/">.

I dette eksempelet:

 • content="7; url=https://example.com/" betyr at siden vil viderekoble til https://example.com/ etter en forsinkelse på 7 sekunder.

For en umiddelbar viderekobling setter du innholdet til 0 sekunder:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://example.com/">.

Hvorfor er meta-omdirigeringer viktige?

Meta-omdirigeringer kan være nyttige i bestemte situasjoner:

 1. Midlertidig omdirigering: Hvis en nettside er under vedlikehold eller det gjøres endringer, kan en meta-omdirigering lede brukerne til en annen side etter å ha vist en kort melding.
 2. Forsinket omdirigering: Noen ganger er det en fordel å gi brukerne tid til å lese en melding før du videresender dem. For eksempel: "Takk for kjøpet! Du vil bli omdirigert til produktsiden om 5 sekunder."
 3. Begrensninger iservertilgang: Meta-omdirigeringer skjer på klientsiden og krever ikke endringer på serversiden, noe som gjør dem nyttige når serverkonfigurasjoner er utilgjengelige eller vanskelige å endre.

Påvirker meta-omdirigeringer SEO negativt?

Google anbefaler å bruke 301-viderekoblinger på serversiden fremfor metaviderekoblinger av flere grunner:

 • Støtte for nettlesere: Ikke alle nettlesere støtter meta-omdirigeringer på en pålitelig måte.
 • Brukeropplevelse: Meta-omdirigeringer, spesielt forsinkede omdirigeringer, kan være forvirrende eller irriterende for brukerne.

Meta-omdirigeringer skader imidlertid ikke nødvendigvis SEO hvis de brukes på riktig måte:

 • Omdirigeringer med øyeblikkelig meta-oppdatering: Google behandler øyeblikkelige meta-oppdateringsomadresseringer (innhold satt til 0 sekunder) som permanente viderekoblinger (på samme måte som 301-omadresseringer).
 • Forsinkede meta-oppdateringsomadresseringer: Disse behandles som midlertidige viderekoblinger (på samme måte som 302-viderekoblinger).

Beste praksis for bruk av meta-omdirigeringer

Hvis du bestemmer deg for å bruke meta-omdirigeringer, er det noen gode råd for å sikre at de er så effektive og brukervennlige som mulig:

 1. Bruk omdirigeringer på serversiden når det er mulig: Foretrekk alltid 301- eller 302-viderekoblinger fremfor meta-omdirigeringer for bedre SEO og brukeropplevelse.
 2. Minimer forsinkelsen: Hvis du må bruke en meta-omdirigering, bør du holde forsinkelsen så kort som mulig for å redusere forvirringen hos brukerne.
 3. Informer brukerne: Kommuniser tydelig enhver forsinkelse og årsaken til omdirigeringen hvis den ikke er øyeblikkelig. For eksempel: "Du vil bli omdirigert til den nye siden om 5 sekunder."
 4. Unngå overdreven bruk: Overdreven bruk av meta-omdirigeringer kan føre til en dårlig brukeropplevelse og kan bli flagget av søkemotorer.

Konklusjon

Meta-omdirigeringer kan være nyttige i visse situasjoner, særlig når tilgangen på serversiden er begrenset. De bør imidlertid brukes sparsomt og med forsiktighet. Av hensyn til SEO og brukeropplevelse er omdirigeringer på serversiden generelt å foretrekke. Hvis du bruker meta-omdirigeringer, må du sørge for at de implementeres riktig og ta hensyn til brukeropplevelsen.