SEO-ordliste / SERP-funksjonen Knowledge Graph

SERP-funksjonen Knowledge Graph

Hva er Knowledge Graph SERP-funksjonen?

Knowledge Graph SERP-funksjonen presenterer komplekse informasjonsresultater med flere komponenter. Disse er vanligvis preget av svært strukturerte data, videoer eller bilder, og gir et omfattende øyeblikksbilde av informasjon direkte i søkeresultatene.

Plassering og status

 • Plassering Organisk
 • Status: Aktiv
 • Enhet:Knowledge Graph (video), Knowledge Graph (annet), Knowledge Graph (definisjoner) og Knowledge Graph (ai) - alle enheter; Knowledge Graph (bilder) - kun mobil
 • Rangering URL:Knowledge Graph (annet), Knowledge Graph (bilder) og Knowledge Graph (definisjoner) - kun Google; Knowledge Graph (video) - videokildeside; Knowledge Graph (ai) - kildeside

Typer av kunnskapsgrafresultater:

Knowledge Graph (video)

Disse resultatene viser videoer som er relatert til søket. For Knowledge Graph (videoer) rapporteres kildenettstedet til den rangerte URL-en.

Kunnskapsgraf (annet)

Disse resultatene inneholder ofte ingen eller flere tredjepartslenker, og rangeringsadressen rapporteres som en Google-side.

Kunnskapsgraf (bilder)

Dette resultatet viser en karusell med bilder i en Knowledge Graph, som for øyeblikket vises på noen SERP-resultater for mobil.

Kunnskapsgraf (definisjoner)

Dette resultatet vises øverst i SERP-en og gir en definisjon og lyduttale av det søkte ordet.

Kunnskapsgraf (ai)

Dette resultatet inkluderer en AI-generert beskrivelse (AI-oversikt) for å gi et raskt øyeblikksbilde av informasjon om søketemaet.

Funksjonalitet:

 • Strukturert informasjon: Knowledge Graph presenterer strukturerte data, noe som gir brukerne umiddelbar tilgang til oppsummert og organisert informasjon.
 • Integrering av rike medier: Avhengig av søket kan Knowledge Graph inneholde videoer, bilder og definisjoner, noe som forbedrer brukeropplevelsen med ulike innholdsformater.
 • Interaktive elementer: Brukerne kan interagere med Knowledge Graph ved å klikke på ulike elementer, for eksempel videoer eller bilder, for å få mer detaljert informasjon eller navigere til relatert innhold.

Fordeler:

 • Forbedret brukeropplevelse: Gir rask og tilgjengelig informasjon direkte i søkeresultatene, slik at brukerne slipper å klikke seg gjennom flere lenker.
 • Økt synlighet: Innhold som vises i Knowledge Graph, blir mer synlig, noe som potensielt kan øke trafikken og engasjementet.
 • Autoritet og tillit: Å være med i Knowledge Graph kan øke nettstedets autoritet og troverdighet, ettersom det indikerer at Google anerkjenner nettstedet som en pålitelig informasjonskilde.

Eksempler på bruk:

 • Entitetssøk: Et søk etter en berømt person eller et sted kan utløse et Knowledge Graph-resultat med bilder, biografisk informasjon og relatert innhold.
 • Definisjoner: Hvis du søker etter definisjonen av et begrep, får du opp en kortfattet forklaring og uttale.
 • Videoresultater: Søk etter veiledninger eller veiledningsspørsmål kan resultere i en kunnskapsgraf med relevant videoinnhold.

Ytterligere merknader:

 • Optimalisering: For å optimalisere for Knowledge Graph må du sørge for at innholdet ditt er godt strukturert, autoritativt og bruker skjemamerking for å hjelpe Google med å forstå og indeksere det riktig.
 • Dynamisk innhold: Knowledge Graph-resultatene er dynamiske og kan variere avhengig av søket og hvilken type informasjon som er tilgjengelig.

Knowledge Graph SERP-funksjonen beriker søkeopplevelsen ved å tilby strukturert, relevant og lett tilgjengelig informasjon direkte i søkeresultatene.