SEO-ordliste / Universelt søk

Universelt søk

Hva er universelt søk?

Universelt søk, også kjent som "Blended Search" eller "Enhanced Search", er en søkemotors evne til å utvide søkeresultatene ved å blande resultater fra ulike indekser, for eksempel bilder, videoer, kart, nyheter og mer, i ett enkelt søkeresultat. Målet med denne tilnærmingen er å møte brukernes søkeintensjoner på en bedre måte og gjøre SERP (Search Engine Results Pages) mer brukervennlig ved å tilby et bredere utvalg av relevante søkeresultater.

Eksempel på universelt søk på Google

Før universelt søk besto SERP-ene utelukkende av ti blå lenker som ledet til nettsider. Med innføringen av universelt søk i 2007 begynte Google å innlemme ulike medieformater fra flere kilder. Dette øker sannsynligheten for å umiddelbart tilby innhold som oppfyller brukerens intensjon, samtidig som det minimerer antall søk og ekstra klikk.

Hvorfor er universelt søk viktig?

Universelt søk er viktig fordi det beriker SERP-ene for bestemte søk ved å integrere ulike typer søkeresultater. Dette er en del av Googles arbeid for å møte brukernes søkeintensjon og levere de beste resultatene for hvert søk, i tråd med Googles mål om å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig.

Fordeler for brukerne

 • Relevante resultater: Ved å hente resultater fra flere kilder gjør universelt søk det enklere å få de mest relevante resultatene for et søk.
 • Forbedret brukeropplevelse: Brukerne får et variert sett med resultater, som kan inneholde tekst, bilder, videoer, kart og nyheter, alt på én side.

Fordeler for innholdsskapere

 • Varierte trafikkilder: Innholdsskapere kan presentere ulike typer innhold og tiltrekke seg trafikk fra ulike medieformater.
 • Større synlighet: Optimalisering for ulike typer søkeresultater kan øke nettstedets synlighet og forbedre klikkfrekvensen.

Beste praksis for SEO for universelt søk

For å maksimere synligheten i universelle søkeresultater bør du vurdere disse beste fremgangsmåtene:

1. Analyser SERP-er

Forstå hvordan resultatsidene i søkemotorene (SERP) ser ut for ulike søkeord. Avhengig av søket kan resultatene hovedsakelig bestå av nettsider, videoer, nyheter, bilder eller SERP-funksjoner som rich snippets.

Verktøy for analyse

Bruk verktøy som Ranktracker's Keyword Finder til å analysere SERP-ene for flere søkeord og identifisere hvilke formater som dominerer resultatene.

2. Optimaliser bilder og videoer

Øk synligheten til ikke-tekstlig innhold for å få mer organisk trafikk fra universelt søk og forbedre nettstedets generelle omdømme.

Optimalisering av bilder

 • Legg til alt-tekst: Legg til en beskrivende alt-tekst for hvert bilde.
 • Bruk bildetekster: Tilby kontekstuell informasjon gjennom bildetekster.
 • Beskrivende filnavn: Bruk spesifikke og beskrivende filnavn.
 • Relevant innhold i omgivelsene: Sørg for at det omkringliggende innholdet er relevant for bildet.

Videooptimalisering

 • Schemaoppmerking: Bruk riktig skjemamerking for å hjelpe søkemotorene med å forstå videoinnholdet ditt.
 • Teksting for undertekster: Inkluder tekstbaserte transkripsjoner for tilgjengelighet.
 • Engasjerende titler og beskrivelser: Skriv overbevisende titler og relevante beskrivelser.
 • Tilpassede miniatyrbilder: Bruk tilpassede miniatyrbilder.
 • Nøkkeløyeblikk: Aktiver nøkkeløyeblikk med tidsstempler og etiketter for hvert videosegment.

3. Bruk skjemamerking

Schemaoppmerking hjelper søkemotorene med å forstå typen og formatet på innholdet ditt, slik at nettstedet ditt rangeres i rike resultater som nyhetsartikler, vanlige spørsmål, videoer, oppskrifter og veiledninger.

Fordeler med Schema Markup

 • Forbedret SERP-utseende: Får siden din til å skille seg ut med ekstra kontekst og relevant informasjon.
 • Forbedret klikkfrekvens: Øker sannsynligheten for å tiltrekke seg klikk fra søkebrukere.

Implementering

Bruk Schema.org til å finne de riktige skjemataggene, og inkluder dem i HTML-koden. Test og valider de strukturerte dataene ved hjelp av Rich Results Test.

Konklusjon

Universelt søk forbedrer søkeopplevelsen ved å blande ulike innholdstyper i ett omfattende resultat. Ved å forstå og implementere beste praksis for optimalisering av ulike innholdsformater kan du forbedre nettstedets synlighet og tiltrekke deg mer organisk trafikk.

For mer detaljert innsikt i hvordan du optimaliserer innholdet ditt for universelt søk, kan du besøke Ranktrackers blogg.

Vanlige spørsmål

Hva er universelt søk?

Universelt søk er en søkemotors evne til å gi resultater fra ulike kilder, for eksempel bilder, videoer, kart og nyheter, i ett og samme søkeresultat.

Hvorfor er universelt søk viktig?

Universelt søk er viktig fordi det beriker SERP-ene ved å integrere ulike typer søkeresultater, gi en bedre brukeropplevelse og møte søkerens intensjon på en mer effektiv måte.

Hvordan kan jeg optimalisere for Universal Search?

For å optimalisere for universelt søk bør du analysere SERP-ene for søkeordene du har valgt, optimalisere bilder og videoer og bruke skjemamerking for å hjelpe søkemotorene med å forstå innholdet ditt bedre.