SEO речник / Актуализация на Google Medic

Актуализация на Google Medic

Какво представлява актуализацията на Google Medic?

Актуализацията на Google Medic беше значителна актуализация на алгоритъма, която намали класирането на сайтовете, класирани за ключовите думи Your Money or Your Life (YMYL). Тя беше пусната на 1 август 2018 г.

Разбиране на ключовите думи на YMYL

YMYL е термин, използван от Google за описание на ключови думи, които могат да повлияят на здравето, безопасността и финансите на даден човек. Тези ключови думи се смятат за ключови, тъй като дезинформацията или нискокачественото съдържание в тези области може да има сериозни последици. Примерите за теми YMYL включват:

 • Медицински и здравни съвети
 • Финансови съвети
 • Правна информация
 • Теми, свързани с безопасността

Ролята на E-E-A-T

E-E-A-T е съкращение от Expertise (експертност), Authoritativeness (авторитетност) и Trustworthiness (надеждност). Това са критериите, които Google използва за оценка на качеството на съдържанието на уебсайтовете, особено на тези, които се занимават с YMYL теми. Актуализацията Medic Update беше насочена специално към сайтове, които се класират по ключови думи YMYL, но нямат силни сигнали E-E-A-T. Ето разбивка на всеки компонент:

 • Експертиза: Съдържанието трябва да бъде създадено от лица с опит в съответната област. Например медицинските статии трябва да бъдат написани или прегледани от здравни специалисти.
 • Авторитет: Уебсайтът и неговите автори трябва да бъдат признати за авторитети в съответните области. Това може да бъде установено чрез пълномощия, професионално признание и силна репутация.
 • Достоверност: Съдържанието и уебсайтът трябва да са надеждни. Това включва точна информация, прозрачност на авторството и сигурни практики на уебсайта.

Въздействие върху различните сектори

Актуализацията на Google Medic засегна предимно уебсайтове в медицинския, правния и финансовия сектор, тъй като тези области разчитат в голяма степен на ключови думи YMYL. Актуализацията обаче оказа значително въздействие и върху:

 • Новинарски сайтове: Уебсайтовете за новини, които не демонстрираха висок E-E-A-T, отбелязаха спад в класирането си.
 • Сайтове за електронна търговия: Платформите за електронна търговия със здравни продукти, финансови или правни услуги също бяха засегнати.
 • Сайтове за обществена информация: Уебсайтовете, предоставящи обществена информация за здравето, безопасността или финансови съвети, претърпяха промени в класирането си при търсене.

Защо се нарича актуализация на Medic?

Въпреки че актуализацията засегна различни сектори, тя беше наречена "Медицинска актуализация", тъй като значителен брой от засегнатите сайтове бяха свързани с медицински и здравни теми. В този сектор бяха извършени някои от най-значителните промени, което накара SEO общността да приеме прозвището "Medic Update".

Как да се възстановите от актуализацията на Medic

Ако сайтът ви е бил засегнат от актуализацията Google Medic, ето няколко стъпки за възстановяване:

 1. Подобряване на Е-Е-А-Т: Уверете се, че съдържанието ви е създадено от експерти, създайте авторитет и изградете доверие. Включете биографични данни за автора, пълномощия и препратки към авторитетни източници.
 2. Подобряване на качеството на съдържанието: Редовно актуализирайте съдържанието си, за да сте сигурни, че то е точно, изчерпателно и полезно. Премахнете или преработете нискокачественото съдържание.
 3. Защитете своя уебсайт: Внедрете HTTPS, за да осигурите сигурно сърфиране за потребителите си.
 4. Получете отзиви и препоръки: Положителните отзиви и препоръки от потребители могат да помогнат за установяване на доверие и авторитет.
 5. Ангажирайте се с общността: Участвайте в браншови форуми, сътрудничете на авторитетни сайтове и изградете силно онлайн присъствие.

Заключение

Актуализацията на Google Medic представляваше значителна промяна в начина, по който Google оценява и класира уебсайтовете, особено тези, които се занимават с YMYL теми. Като се фокусира върху Е-Е-А-Т, Google имаше за цел да гарантира, че потребителите получават висококачествена и надеждна информация по критични теми. За собствениците на уебсайтове разбирането и подобряването на E-E-A-T сигналите е от решаващо значение за поддържането и подобряването на класирането при търсене в условията след обновяването на Medic Update.