SEO речник / Метаетикети

Метаетикети

Какво представляват метаетикетите?

Метаетикетите са фрагменти от HTML код, които предоставят метаданни за дадена уеб страница на търсачките и браузърите. Тези метаданни не са видими за потребителите, но са от решаващо значение за SEO оптимизацията и функционалността на уебстраницата. Мета таговете се поставят в раздела <head> на HTML документа и могат да включват информация за описанието на страницата, кодирането на символите, настройките на изгледа и инструкции за индексиране от търсачките.

Ето един пример за мета тагове в HTML документ:

<head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="description" content="SEO речник: 200+ SEO термина обяснени"> <meta name="robots" content="noarchive"> </head>

В този пример:

 • <meta charset="UTF-8"> определя кодировката на символите за документа.
 • <meta name="description" content="SEO речник: 200+ обяснени SEO термини"> предоставя кратко резюме на съдържанието на страницата за търсачките.
 • <meta name="robots" content="noarchive"> указва на търсачките да не кешират страницата.

Защо метаетикетите са важни за SEO?

Мета таговете играят важна роля в SEO оптимизацията, като предоставят на търсачките важна информация за съдържанието и целта на дадена уеб страница. Те помагат да се контролира начинът, по който търсачките индексират и показват страницата в резултатите от търсенето, и могат да окажат влияние върху процента на кликванията (CTR), като подобряват появата на фрагмента на страницата в резултатите от търсенето.

Най-важните метаетикети за SEO

 1. Мета описание

  <meta name="description" content="Това е кратко резюме на съдържанието на уеб страницата.">
  • Предоставя резюме на съдържанието на страницата.
  • Може да се използва от търсачките за създаване на фрагмент за търсене.
  • Важно за подобряване на CTR от SERP.
 2. Метароботи

  <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
  • Контролира поведението на търсачките.
  • noindex предотвратява индексирането на страницата.
  • nofollow предотвратява проследяването на връзките в страницата от страна на обхождащите устройства.
 3. Мета Google

  <meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
  • Специфично за Google.
  • nositelinkssearchbox деактивира полето за търсене на sitelinks в резултатите от търсенето.
  • nopagereadaloud забранява услугите за преобразуване на текст в реч на Google.
 4. Обновяване на Meta

  <meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://example.com/">
  • Създава забавено пренасочване към друга страница.
  • Не се препоръчва за SEO, но се разпознава от търсачките.
 5. Мета рейтинг

  <meta name="rating" content="adult">
  • Показва, че страницата съдържа съдържание за възрастни.
  • Помага за филтриране на страници в резултатите от Безопасно търсене.

Често задавани въпроси

Полезен ли е все още тагът meta keywords?Не, тагът meta keywords е остарял и като цяло не се използва в съвременната SEO оптимизация. Някога той се е използвал за посочване на ключови думи, свързани с дадена страница, но търсачки като Google и Bing вече не го вземат предвид за целите на класирането. Bing дори го използва като сигнал за спам.

Какво представлява метазаглавието?Терминът "метазаглавие" често се използва в разговорния език за обозначаване на тага <title>, който е елемент на HTML, определящ заглавието на дадена уеб страница. Той обаче не е мета таг. Тагът title се появява в SERP и предоставя кратко описание на съдържанието на страницата.

Пример за заглавен етикет:

<title>SEO речник: 200+ обяснени SEO термини</title>

Заключение

Метаетикетите са от съществено значение за предоставянето на метаданни на търсачките и браузърите, като помагат да се контролира начинът, по който уеб страниците се индексират и показват в резултатите от търсенето. Чрез ефективното използване на мета таговете можете да подобрите SEO оптимизацията на уебсайта си, да подобрите потребителското изживяване и да гарантирате, че страниците ви са правилно разбрани и индексирани от търсачките.