Γλωσσάριο SEO / 301 ανακατεύθυνση

301 ανακατεύθυνση

Τι είναι η ανακατεύθυνση 301;

Η ανακατεύθυνση 301 είναι μια μόνιμη μέθοδος ανακατεύθυνσης που σηματοδοτεί στα προγράμματα περιήγησης και στις μηχανές αναζήτησης ότι μια ιστοσελίδα ή ένας πόρος έχει μεταφερθεί σε μια νέα τοποθεσία. Όταν ένας χρήστης ή μια μηχανή αναζήτησης ζητά την παλιά διεύθυνση URL, ο διακομιστής απαντά με έναν κωδικό κατάστασης HTTP 301 και τους κατευθύνει στη νέα διεύθυνση URL.

Σημασία των ανακατευθύνσεων 301

Οι ανακατευθύνσεις 301 διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας και της απόδοσης του ιστότοπού σας. Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικές

 • Αποτρέπει τα σφάλματα 404 Όταν αλλάζει μια διεύθυνση URL, οι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παλιά διεύθυνση URL θα αντιμετωπίσουν ένα σφάλμα 404 Page Not Found χωρίς να υπάρχει ανακατεύθυνση. Μια ανακατεύθυνση 301 διασφαλίζει ότι μεταφέρονται απρόσκοπτα στη νέα διεύθυνση URL.

 • Διατηρεί την αξία SEO Η ανακατεύθυνση 301 μεταφέρει την αξία των συνδέσμων από την παλιά διεύθυνση URL στη νέα. Αυτό σημαίνει ότι όλη η αξία SEO (PageRank) που έχει συσσωρευτεί από την παλιά διεύθυνση URL μεταφέρεται στη νέα διεύθυνση URL.

 • Κανονικοποίηση Βοηθά στην ενοποίηση διαφόρων διευθύνσεων URL που μπορεί να παραπέμπουν στο ίδιο περιεχόμενο, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα διπλού περιεχομένου και διασφαλίζοντας ότι οι μηχανές αναζήτησης ευρετηριάζουν τη σωστή έκδοση.

Πότε να χρησιμοποιήσετε μια ανακατεύθυνση 301

Οι ανακατευθύνσεις 301 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διάφορα σενάρια για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του ιστότοπου και η εμπειρία του χρήστη

 1. Μετακίνηση περιεχομένου Όταν το περιεχόμενο μεταφέρεται σε μια νέα διεύθυνση URL, μια ανακατεύθυνση 301 από την παλιά διεύθυνση URL στη νέα εξασφαλίζει τη συνέχεια.

 2. Μετεγκατάσταση τομέα Όταν μεταφέρετε μόνιμα έναν ιστότοπο σε έναν νέο τομέα, οι ανακατευθύνσεις 301 βοηθούν στη μεταφορά όλης της κυκλοφορίας και της αξίας των συνδέσμων από τον παλιό τομέα στον νέο.

 3. Τυποποίηση διευθύνσεων URL Για να διασφαλίσετε ότι όλες οι σελίδες είναι προσβάσιμες μέσω ενός προτιμώμενου προτύπου διευθύνσεων URL, όπως η μετάβαση από HTTP σε HTTPS.

 4. Συγχώνευση σελίδων Κατά την ενοποίηση πολλαπλών σελίδων σε μία σελίδα για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας του περιεχομένου.

Εφαρμογή ανακατευθύνσεων 301

Η μέθοδος για την υλοποίηση μιας ανακατεύθυνσης 301 εξαρτάται από τον διακομιστή και το CMS που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός σας. Ακολουθούν ορισμένες κοινές μέθοδοι

Διακομιστής Apache (.htaccess File)

Για να ανακατευθύνετε μια μεμονωμένη σελίδα, θα προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο .htaccess


Ανακατεύθυνση 301 /old-page.html /new-page.html

Αυτό το αρχείο βρίσκεται συνήθως στον ριζικό κατάλογο του ιστοτόπου σας.

Διακομιστής Windows/IIS

Χρησιμοποιήστε το αρχείο web.config για να ρυθμίσετε ανακατευθύνσεις. Για συγκεκριμένες οδηγίες, ανατρέξτε στους σχετικούς οδηγούς για το IIS.

Διακομιστής Nginx

Προσθέστε την ακόλουθη οδηγία στη διαμόρφωση του μπλοκ του διακομιστή σας


rewrite ^/old-page.html$ /new-page.html μόνιμη,

WordPress

Απλοποιήστε τη διαδικασία με πρόσθετα SEO όπως το RankMath ή το Redirection. Αυτά τα πρόσθετα παρέχουν μια εύκολη διεπαφή για τη διαχείριση των 301 ανακατευθύνσεων χωρίς την επεξεργασία αρχείων διακομιστή.

Εντοπισμός και διόρθωση ζητημάτων ανακατεύθυνσης 301

Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία Ελέγχου Ιστοσελίδων του Ranktracker για να βρείτε και να επιλύσετε θέματα ανακατεύθυνσης 301. Ακολουθούν κοινά προβλήματα και οι λύσεις τους

1. Μετάβαση από HTTP σε HTTPS

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σελίδες ανακατευθύνονται από HTTP σε HTTPS.

 • Χρησιμοποιήστε το Site Audit του Ranktracker για να επαληθεύσετε ότι όλες οι ανακατευθύνσεις έχουν εφαρμοστεί σωστά.

2. Αλυσίδες ανακατεύθυνσης

 • Αποφύγετε τις πολλαπλές ανακατευθύνσεις (αλυσίδες ανακατευθύνσεων) μεταξύ της αρχικής διεύθυνσης URL και της διεύθυνσης URL προορισμού.

 • Απευθείας ανακατεύθυνση στην τελική σελίδα προορισμού για να βελτιώσετε τους χρόνους φόρτωσης και την εμπειρία του χρήστη.

3. Σπασμένες ανακατευθύνσεις

 • Προσδιορίστε τις ανακατευθύνσεις που οδηγούν σε σελίδα 404 Not Found.

 • Διορθώστε με την αφαίρεση των ελαττωματικών συνδέσμων, την αποκατάσταση των σελίδων που λείπουν ή την ενημέρωση των στόχων ανακατεύθυνσης.

4. 301 ανακατευθύνσεις σε Sitemaps

 • Αφαιρέστε τις διευθύνσεις URL που έχουν ανακατευθυνθεί μόνιμα από τον χάρτη σελίδων σας.

 • Χρησιμοποιήστε το Site Audit του Ranktracker για να εντοπίσετε και να ενημερώσετε αυτές τις καταχωρήσεις για να αποτρέψετε την περιττή ανίχνευση από τις μηχανές αναζήτησης.

5. Εξωτερικοί σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης

 • Ελέγχετε τακτικά για εξωτερικούς συνδέσμους που έχουν ανακατευθυνθεί σε άσχετες ή επιβλαβείς σελίδες.

 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του Ranktracker για να ανακαλύψετε αυτούς τους συνδέσμους και να τους ενημερώσετε ή να τους αφαιρέσετε, εφόσον χρειάζεται.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να διατηρήσετε την ακεραιότητα του SEO του ιστότοπού σας και να εξασφαλίσετε μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους χρήστες σας.