Γλωσσάριο SEO / Καθυστέρηση πρώτης εισόδου, FID, Core Web Vitals, Απόκριση σελίδας

Καθυστέρηση πρώτης εισόδου, FID, Core Web Vitals, Απόκριση σελίδας

Τι είναι η καθυστέρηση πρώτης εισόδου (FID);

Η καθυστέρηση πρώτης εισόδου (First Input Delay - FID) είναι μια μετρική του Core Web Vitals που μετρά το χρόνο που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να ανταποκριθεί στην πρώτη αλληλεπίδραση του χρήστη. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι ένα κλικ σε έναν σύνδεσμο ή ένα κουμπί ή οποιοδήποτε άλλο προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου. Το FID είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ποσοτικοποιεί την απόκριση μιας ιστοσελίδας, επηρεάζοντας σημαντικά την εμπειρία του χρήστη.

Πώς μετράται το FID;

Το FID μετρά την καθυστέρηση μεταξύ:

 • Αλληλεπίδραση με τον χρήστη: Η στιγμή που ένας χρήστης αλληλεπιδρά για πρώτη φορά με μια σελίδα (π.χ., κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο, πατώντας ένα κουμπί).
 • Απάντηση προγράμματος περιήγησης: Ο χρόνος κατά τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης αρχίζει να επεξεργάζεται τους χειριστές συμβάντων ως απόκριση στην εν λόγω αλληλεπίδραση.

Κατώφλια απόδοσης FID

Η απόδοση του FID κατηγοριοποιείται σε τρεις διαφορετικές περιοχές:

 • Καλό: 0-100 χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms)

  • Δείχνει ότι η σελίδα ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και παρέχει καλή εμπειρία χρήσης.
 • Χρειάζεται βελτίωση: 100-300 ms

  • Υποδεικνύει ότι η απόκριση της σελίδας είναι επαρκής, αλλά θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί για καλύτερες επιδόσεις.
 • Κακή: 300 ms και περισσότερο

  • Δείχνει ότι η σελίδα ανταποκρίνεται αργά στις αλληλεπιδράσεις του χρήστη, οδηγώντας σε μη βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Γιατί είναι σημαντικό το FID;

Το FID είναι ζωτικής σημασίας για την εμπειρία του χρήστη, καθώς επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αντιλαμβάνονται τη διαδραστικότητα και τη χρηστικότητα μιας ιστοσελίδας. Ένα χαμηλό FID διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με μια σελίδα γρήγορα και χωρίς απογοήτευση, κάτι που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της δέσμευσης και της ικανοποίησης.

Βελτίωση του FID

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη βελτίωση του FID στις ιστοσελίδες σας:

 1. Βελτιστοποίηση εκτέλεσης JavaScript: Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα της JavaScript που φορτώνεται στις σελίδες σας και αναβάλλετε ή φορτώστε χαλαρά μη απαραίτητες δέσμες ενεργειών.
 2. Διαχωρίστε τις μεγάλες εργασίες: Χωρίστε τις εργασίες JavaScript που εκτελούνται σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε μικρότερες, ασύγχρονες εργασίες για να διασφαλίσετε ότι το κύριο νήμα είναι ελεύθερο να χειριστεί τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη.
 3. Χρησιμοποιήστε έναν Web Worker: Εκφορτώστε πολύπλοκους υπολογισμούς σε εργάτες ιστού για να διατηρήσετε την ανταπόκριση του κύριου νήματος.
 4. Μειώστε τα σενάρια τρίτων: Περιορίστε τη χρήση σεναρίων τρίτων που μπορούν να μπλοκάρουν το κύριο νήμα και να καθυστερήσουν τη διαδραστικότητα.
 5. Ιεράρχηση κρίσιμων πόρων: Διασφαλίστε ότι οι κρίσιμοι πόροι φορτώνονται πρώτοι για να επιταχύνετε τους χρόνους απόκρισης της αρχικής αλληλεπίδρασης.

Συμπέρασμα

Η καθυστέρηση πρώτης εισόδου (First Input Delay - FID) είναι μια ζωτικής σημασίας μέτρηση για την αξιολόγηση της απόκρισης των ιστοσελίδων και του αντίκτυπού τους στην εμπειρία του χρήστη. Με την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της FID, οι προγραμματιστές ιστού μπορούν να δημιουργήσουν πιο διαδραστικούς και φιλικούς προς το χρήστη ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FID και άλλες μετρήσεις του Core Web Vitals, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους και βέλτιστες πρακτικές που παρέχονται από ειδικούς στην απόδοση του διαδικτύου.