• Statistik

Statistik om 58 antal distansarbeten

 • Felix Rose-Collins
 • 1 min read
Statistik om 58 antal distansarbeten

Intro

Covid-pandemin förändrade många arbetsmönster runt om i världen. Tekniken har gjort det möjligt att arbeta på distans under lång tid, men pandemin visade på fördelarna för både företag och anställda. Vissa företag inser dock inte hur man bäst utnyttjar distansarbete. Så här är några statistiska uppgifter om distansarbete som kan hjälpa företagsledare att fatta effektiva affärsbeslut.

Allmän statistik

 • 16 % av organisationerna anställer enbart distansarbetare.
 • Antalet personer som arbetar hemifrån har ökat med 140 procent sedan 2005.
 • Det finns nu 4,3 miljoner anställda i USA som arbetar hemifrån minst 50 % av tiden.
 • Distansarbete har ökat med 115 procent under de senaste tio åren.
 • År 2022 kommer 38 % av arbetskraften att utgöras av millennials och generation Z. År 2028 kommer de att utgöra mer än hälften (58 %) av arbetskraften.
 • Telearbetare minskar utsläppen av växthusgaser från cirka 10 miljoner bilar per år.
 • 86 % av distansarbetarna anser att det förbättrar produktiviteten att arbeta på egen hand.
 • Endast 4 % av distansarbetarna kommer att arbeta på ett café.
 • Tre fjärranställda arbetstagare (75 %) uppger att arbetsgivaren inte ersätter internetkostnader för hemanvändning.

Fördelar med distansarbete för organisationer

 • Företag som tillåter anställda att arbeta på distans, åtminstone på deltid, har 25 % lägre personalomsättning.
 • Mer än tre fjärdedelar (76 %) av de anställda kommer att stanna kvar på ett företag om de kan få flexiblare arbetstider.
 • Det är 66 % vanligare att försäljningsanställda arbetar på distans.
 • 21 % av de anställda skulle ge upp en del av sin semester för att få flexibel arbetstid.
 • Mer än en fjärdedel av de anställda (28 %) skulle acceptera en lönesänkning på 10-20 % för att få mer flexibel tid och distansarbete.
 • 20 % av de anställda skulle ge upp pensionsförmåner för att få arbeta på distans.
 • Mindre än hälften (44 %) av distansarbetarna med obegränsad semester tar ut två eller tre veckors semester per år.
 • En av tio distansarbetare med obegränsad semester tar bara ut en veckas semester.
 • En av tjugo distansarbetare med obegränsad semester tar ut mindre än en veckas semester per år.
 • Genom att tillåta distansarbete kan arbetsgivaren spara 11 000 dollar per år i personalkostnader (kontorsutrymme, elektricitet med mera).

Fördelar med distansarbete för anställda

Benefits of Remote Work for Employees

 • 40 % av de anställda anser att den bästa fördelen med distansarbete är ett flexibelt schema.
 • Anställda som arbetar minst en dag i månaden är 24 % gladare och mer produktiva.
 • 75 % av de anställda anser att det finns färre distraktioner när de arbetar på distans.
 • Knappt tre fjärrarbetare (74 %) arbetar hemifrån för att komma bort från kollegorna.
 • Buller från kollegor irriterar 60 % av arbetstagarna.
 • 97 % av arbetstagarna skulle gärna vilja ha en flexibel arbetsplan.
 • 86 % av de anställda tror att distansarbete kommer att minska deras stressnivåer.
 • 77 % av de anställda tror att distansarbete kan förbättra deras allmänna hälsa.
 • Nästan en tredjedel av de anställda (30 %) vill kunna arbeta från vilken plats som helst.
 • Mer än var nionde anställd (14 %) skulle använda flexibla arbetsvillkor för att tillbringa mer tid med sin familj.
 • Genom att arbeta på distans 50 % av tiden kan de anställda spara 11 dagar per år genom att slippa pendla till kontoret.
 • Telearbetare får 4 000 dollar mer i reella termer än kontorsarbetare.
 • Telearbetare sparar mer än 44 miljarder dollar per år i pendlingskostnader och andra arbetsrelaterade kostnader.
 • 35 % av de anställda anser att distansarbete ger en bättre anställningskvalitet.
 • Knappt två tredjedelar av de anställda (65 %) anser att de arbetar bäst när de arbetar hemma.
 • 18 % av de anställda får sina kostnader för heminternet helt täckta av arbetsgivaren, 7 % får sina kostnader för heminternet delvis täckta av arbetsgivaren.

Statistik över användare av distansarbete

 • 44 % av företagen har en anställningspolicy som inte tillåter distansarbete.
 • År 2022 kommer 40 % fler företag att erbjuda distansarbete jämfört med 2017.
 • Små företag är mer benägna att välja distansarbetare på heltid.
 • År 2028 kommer 73 % av alla affärsavdelningar att anställa distansarbetare.
 • År 2028 kommer en tredjedel av alla arbetstagare att arbeta helt på distans.
 • 52 % av alla arbetstagare i världen arbetar hemifrån minst en gång i veckan.
 • Endast 32 % av de anställda har aldrig arbetat på distans.
 • Män är 8 % mer benägna att arbeta på distans än kvinnor.
 • 69 % av millennials skulle ge upp andra arbetsförmåner för mer flexibla arbetsvillkor.
 • Drygt hälften (51 %) av varumärkena erbjuder sina anställda åtminstone lite distansarbete.

Problem med distansarbete

 • Mer än en av fem (22 %) distansarbetare anser att deras största utmaning är att koppla bort kontakten efter jobbet.
 • Knappt var femte anställd (19 %) anser att ensamhet är deras största utmaning när de arbetar hemifrån.
 • 17 % av distansarbetarna anser att deras arbetssätt inte tillåter normal kommunikation och samarbete mellan kontoren.
 • Medan 51 % av arbetsgivarna officiellt tillåter anställda att arbeta på distans är det bara 27 % som faktiskt följer upp detta med möjligheter till distansarbete.
 • De som arbetar helt på distans är bara 30 procent engagerade i sitt arbete, men det är samma nivå som de som aldrig har arbetat på distans.
 • De som arbetar på distans tre eller fyra gånger i veckan är mest engagerade i sitt arbete (41 % engagemang).
 • Brainstorming är den mest utmanande mötestypen när det gäller distansarbete.
 • Möten som hålls enskilt och i grupp är de minst utmanande typerna av möten.
 • Endast 3 % av distansarbetarna anser att de är mindre produktiva när de arbetar hemifrån.

Flyttning av roller

 • Nästan tre av fyra anställda skulle byta företag om de erbjöds flexibelt arbete och distansarbete.
 • 85 % av de anställda anser att deras nuvarande arbetsgivare bör ge dem teknik och utrustning för att kunna arbeta på distans.
 • 77 % av framtida anställda anser att möjligheten att arbeta hemifrån minst en dag i veckan är det bästa incitamentet.

Slutord

Distansarbete är en trend som kommer att öka i framtiden. Det finns så många fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare genom att anpassa tidshanteringen att det är ett tillfälle som man inte får missa. Om företagen inte erbjuder distansarbete kan de upptäcka att de har en personalbrist på halsen, eftersom många nya anställda sannolikt kommer att söka jobb hos varumärken som erbjuder denna utmärkta möjlighet.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience . He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Prova Ranktracker GRATIS