Slovník SEO / Zobrazení reklamy

Zobrazení reklamy

Co jsou reklamní imprese?

Zobrazení reklamy je metrika používaná v digitální reklamě, která počítá počet zobrazení reklamy bez ohledu na to, zda na ni bylo kliknuto. Každé zobrazení reklamy na obrazovce uživatele se počítá jako jedno zobrazení. Tato metrika se běžně používá k měření dosahu a frekvence reklamní kampaně.

Jak fungují zobrazení reklamy

Zobrazení reklamy se zaznamenávají při každém načtení a zobrazení reklamy na webové stránce nebo v aplikaci. Tato metrika se zaměřuje spíše na vystavení a viditelnost reklamy než na interakci s uživatelem.

Příklad

Pokud se například reklama zobrazí na 100 webových stránkách a každou stránku navštíví 10 lidí, získá tato reklama 1 000 zobrazení. Je důležité si uvědomit, že imprese neměří zapojení nebo účinnost reklamy, ale spíše její vystavení a viditelnost před publikem.

Význam zobrazení reklamy

  • Dosah Zobrazení reklamy pomáhají inzerentům zjistit, kolikrát se jejich reklama zobrazí potenciálním zákazníkům. Vysoký počet zobrazení naznačuje širokou expozici.
  • Frekvence Tato metrika může také pomoci určit frekvenci, s jakou se reklamy zobrazují stejným uživatelům, což pomáhá upravit poskytování reklam pro optimální výkon.
  • Povědomí o značce Vysoký počet impresí přispívá ke zviditelnění a povědomí o značce, i když se na reklamy nekliká.

Omezení reklamních impresí

Zobrazení reklamy jsou sice klíčová pro měření dosahu reklamní kampaně, ale neposkytují přehled o:

  • Dojmy zezapojení uživatelů neukazují, zda uživatelé s reklamou interagovali (např. klikli, sdíleli nebo komentovali).
  • Účinnost reklamy Metrika neměří dopad nebo míru konverze reklamy.

Související metriky

Pro získání úplnějšího obrazu o výkonnosti reklamní kampaně se imprese často analyzují spolu s dalšími ukazateli, jako jsou:

  • Míra prokliku (CTR ) Poměr počtu uživatelů, kteří kliknou na reklamu, k počtu zobrazení.
  • Míra konverze Procento uživatelů, kteří po kliknutí na reklamu provedou požadovanou akci.
  • Míra zapojení Měří interakce uživatelů, jako jsou lajky, sdílení a komentáře.

Závěr

Zobrazení reklamy jsou základním ukazatelem digitální reklamy, který je nezbytný pro pochopení viditelnosti a dosahu reklamních kampaní. Kombinací impresí s dalšími výkonnostními ukazateli mohou inzerenti získat hlubší přehled o účinnosti a dopadu svých reklam.

Podrobnější informace o metrikách digitální reklamy naleznete v autoritativních zdrojích, jako je Interactive Advertising Bureau (IAB ) a Google Ads Help Center.