Slovník SEO / Indexování aplikací

Indexování aplikací

Co je indexování aplikací?

Indexování aplikací označuje proces indexování obsahu mobilních aplikací vyhledávači. Tato funkce umožňuje vyhledávačům zahrnout obsah aplikací do výsledků vyhledávání vedle mobilních a desktopových webových stránek. Když uživatel hledá obsah, který existuje v aplikaci nainstalované v jeho chytrém telefonu, vyhledávače jako Google zobrazí "hluboký odkaz", který uživatele nasměruje na konkrétní obsah v aplikaci. Pokud aplikace není v zařízení uživatele nainstalována, nabídne Google ve výsledcích vyhledávání kartu pro instalaci aplikace.

Jak funguje indexování aplikací

 1. Objevování obsahu: Vyhledávače procházejí a indexují obsah mobilních aplikací podobně jako webové stránky.
 2. Hluboké propojení: Pokud uživatel hledá určitý obsah, vyhledávač poskytne hluboké odkazy na příslušný obsah v aplikaci, pokud je v zařízení uživatele nainstalována.
 3. Instalační karty: Pokud aplikace není nainstalována, vyhledávač zobrazí instalační kartu a vyzve uživatele, aby si aplikaci stáhl a získal přístup k obsahu.

Výhody indexování aplikací

Pro uživatele

 • Vylepšený zážitek z vyhledávání: Uživatelé mohou najít relevantní obsah v aplikacích přímo z výsledků vyhledávání, což zlepšuje jejich zážitek z vyhledávání.
 • Pohodlí: Hluboké odkazy vedou uživatele přímo na požadovaný obsah v aplikaci, což šetří čas a námahu.
 • Objevování aplikací: Instalační karty pomáhají uživatelům objevovat a instalovat aplikace, které obsahují hledaný obsah.

Pro vývojáře aplikací

 • Zvýšená viditelnost: Obsah aplikace se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, čímž se zvyšuje viditelnost aplikace a počet potenciálních stažení.
 • Zapojení uživatelů: Hluboké odkazy vedou uživatele přímo na konkrétní obsah, čímž zvyšují zapojení a udržení uživatelů.
 • Konkurenční výhoda: Aplikace, které využívají indexování, mohou vyniknout ve výsledcích vyhledávání a přilákat více uživatelů.

Jak implementovat indexování aplikací

Pro aplikace pro Android

 1. Přidání hlubokých odkazů: Zajistěte, aby vaše aplikace podporovala hluboké odkazy přidáním filtrů záměrů do souboru manifestu aplikace.
 2. Integrace se službou Google: Pomocí rozhraní API pro indexování aplikací můžete společnost Google informovat o hlubokých odkazech a akcích uživatelů v aplikaci.
 3. Ověření aplikace: Ověřte svou aplikaci v konzole Google Search Console, abyste zajistili správnou indexaci a monitorování.

Pro aplikace iOS

 1. Přidání univerzálních odkazů: Povolte univerzální odkazy ve své aplikaci přidáním přidružených domén do oprávnění aplikace.
 2. Integrace se společností Apple: K indexování obsahu aplikací použijte rozhraní API Core Spotlight a třídu NSURLComponents pro zpracování hlubokých odkazů.
 3. Ověření aplikace: Zkontrolujte, zda jsou vaše aplikace a webové stránky řádně propojeny a ověřeny prostřednictvím Apple Developer Console.

Příklady indexování aplikací v akci

Hluboké odkazy

Uživatel vyhledá na Googlu konkrétní recept. Pokud má uživatel nainstalovanou aplikaci s recepty, výsledky vyhledávání budou obsahovat hluboký odkaz na recept v aplikaci. Kliknutím na odkaz se v aplikaci otevře přímo požadovaný recept.

Instalační karty

Uživatel vyhledá na Googlu cvičební postupy. Pokud uživatel nemá nainstalovanou fitness aplikaci, zobrazí se ve výsledcích vyhledávání karta pro instalaci populární fitness aplikace, která obsahuje cvičební sestavy. Uživatel si pak může aplikaci stáhnout a získat přístup k obsahu.

Osvědčené postupy pro indexování aplikací

 1. Zajistěte relevantní obsah: Indexujte v aplikaci pouze ten nejrelevantnější a nejužitečnější obsah, abyste zvýšili uživatelský komfort.
 2. Používejte přehledné hluboké odkazy: Ujistěte se, že hluboké odkazy přesně směřují uživatele na konkrétní obsah, který v aplikaci hledají.
 3. Výkon monitoru: Pomocí nástrojů, jako je Google Search Console a Apple Developer Console, můžete sledovat a analyzovat výkonnost svých snah o indexaci aplikací.
 4. Udržujte obsah aktualizovaný: Pravidelně aktualizujte indexovaný obsah v aplikaci, abyste zajistili, že bude pro uživatele relevantní a přesný.

Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi indexováním aplikací a hlubokým propojením?

Indexování aplikací se týká procesu, při kterém je obsah aplikací prohledáván vyhledávači, zatímco hloubkové propojení zahrnuje vytváření adres URL, které uživatele přesměrují na konkrétní obsah v aplikaci.

Má indexování aplikací vliv na jejich umístění ve výsledcích vyhledávání?

Indexování aplikací může zlepšit viditelnost vaší aplikace ve výsledcích vyhledávání, což může vést k vyššímu hodnocení a většímu počtu stažení.

Mohu indexovat všechny typy obsahu aplikace?

Přestože lze indexovat většinu obsahu, je nejlepší zaměřit se na indexování vysoce kvalitního a relevantního obsahu, který zvyšuje uživatelský komfort.

Je indexování aplikací dostupné pro všechny mobilní platformy?

Indexování aplikací je primárně podporováno na platformách Android a iOS, přičemž pro každou z nich jsou stanoveny specifické kroky implementace.

Jak mohu sledovat výkon indexovaného obsahu aplikace?

Pomocí nástrojů, jako je Google Search Console a Apple Developer Console, můžete sledovat výkonnost a efektivitu indexování aplikací.

Zavedením indexování aplikací můžete zvýšit viditelnost své aplikace, zlepšit zapojení uživatelů a přilákat více stažení, což v konečném důsledku přispěje k úspěchu vaší aplikace na konkurenčním trhu.