Slovník SEO / Struktura adresy URL

Struktura adresy URL

Co je to struktura URL?

Struktura adresy URL se týká vzhledu adresy URL. Jinými slovy, jde o to, jak vaše adresa URL vypadá. Jedná se o faktor hodnocení v Googlu.

Součásti struktury URL

Struktura adresy URL zahrnuje vše, co tvoří adresu URL. Zde jsou klíčové součásti:

 • Protokol: Protokol: Metoda použitá pro přístup k prostředku. Mezi běžné protokoly patří http:// a https://.
 • Název domény: Primární adresa webové stránky, například example.com.
 • Subdomény: Nepovinné předpony k názvu domény, které se používají k uspořádání obsahu, například blog.example.com.
 • Doména nejvyšší úrovně (TLD): Přípona názvu domény, například .com, .org, .net.
 • Slug URL: Část adresy URL, která následuje za názvem domény a popisuje konkrétní stránku, například /about-us.
 • Parametry: Parametry: Další údaje předávané v adrese URL, často používané pro sledování nebo dynamický obsah, například ?id=123.

Důležitost dobré struktury URL

Dobře strukturovaná adresa URL poskytuje cenné informace o webové stránce jak uživatelům, tak vyhledávačům. Zde jsou některé výhody:

 • Zlepšuje uživatelskou zkušenost: Jasné a popisné adresy URL pomáhají uživatelům pochopit, čeho se stránka týká, ještě než na odkaz kliknou.
 • Buduje důvěru: Snadno čitelné a srozumitelné adresy URL mohou u uživatelů budovat důvěru.
 • Výhody SEO: Vyhledávače používají strukturu URL k určení hierarchie a vztahů mezi obsahem. Dobře uspořádaná struktura adres URL může zlepšit indexaci a hodnocení vašeho webu.

Příklad správné struktury adresy URL

Vezměme si následující adresu URL: https: //www.example.com/blog/what-is-url-structure

 • Protokol: https://
 • Subdoména: www
 • Jméno domény: example.com
 • Slug: blog/what-is-url-structure

Tato adresa URL je čistá, popisná a poskytuje jasnou hierarchii, která naznačuje, že stránka je příspěvkem na blogu o struktuře adres URL.

Osvědčené postupy pro strukturu URL

 1. Používejte protokol HTTPS: Zajistěte, aby vaše stránky používaly https:// pro zabezpečenou komunikaci.
 2. Buďte struční a popisní: V příponech URL používejte stručná a výstižná slova.
 3. Oddělujte slova pomlčkami: Pomlčky zlepšují srozumitelnost (např. co je-url-struktura).
 4. Vyhněte se speciálním znakům: Držte se alfanumerických znaků a pomlček.
 5. Používejte malá písmena: V adresách URL se rozlišují velká a malá písmena zabraňují záměně.
 6. Odrazit hierarchii stránek: Uspořádejte adresy URL tak, aby zobrazovaly strukturu obsahu.

Závěr

Struktura URL je důležitým aspektem SEO a uživatelského komfortu. Vytvořením jasných, popisných a dobře uspořádaných adres URL můžete zlepšit hodnocení svých webových stránek ve vyhledávačích a usnadnit uživatelům orientaci v obsahu.