SEO vārdnīca / Google Posums

Google Posums

Kas ir Google Possum?

Google Posums ir iesauka, ko vietējās meklēšanas kopiena devusi algoritma atjauninājumam, ko Google publicēja 2016. gada septembra sākumā. Šis atjauninājums galvenokārt bija vērsts uz vietējās meklēšanas rezultātiem, un tā mērķis bija apkarot izplatīto surogātpastu pakalpojumos Google Maps un Local Finder.

Google Possum mērķis

Galvenais Google Possum atjauninājuma mērķis bija uzlabot vietējās meklēšanas rezultātu kvalitāti, filtrējot surogātpasta sarakstus un nodrošinot lietotājiem precīzākus un atbilstošākus rezultātus. Ar to tika ieviestas vairākas izmaiņas vietējo meklēšanas rezultātu ranžēšanā un rādīšanā.

Google Possum ieviestās galvenās izmaiņas

  1. Adrešu filtrēšana: Viena no būtiskākajām izmaiņām bija piedāvājumu filtrēšana, pamatojoties uz to fizisko adresi. Uzņēmumiem ar līdzīgām adresēm, piemēram, uzņēmumiem, kas atrodas vienā ēkā, meklēšanas rezultātos parādījās vairāk atšķirību, tādējādi samazinot lieko skaitu.
  2. Meklētāja tuvums: Atjauninājumā lielāka nozīme piešķirta meklētāja atrašanās vietai. Uzņēmumi, kas atrodas tuvāk meklētājam, ieguva lielāku nozīmi vietējās meklēšanas rezultātos, padarot rezultātus atbilstošākus, pamatojoties uz ģeogrāfisko tuvumu.
  3. Lielāka daudzveidība: Izfiltrējot dublējošos sarakstus un uzņēmumus ar līdzīgām adresēm, Possum palielināja vietējās meklēšanas rezultātu daudzveidību. Tas ļāva meklēšanas rezultātos parādīties vairāk uzņēmumu, jo īpaši to, kas atrodas nedaudz ārpus tuvākajām pilsētas robežām.
  4. Atslēgvārdu un atrašanās vietas variācijas: Algoritms padarīja vietējās meklēšanas rezultātus jutīgākus pret nelielām meklēšanas vaicājumu izmaiņām. Tas nozīmē, ka nelielas izmaiņas atslēgvārdos vai atrašanās vietās var radīt atšķirīgus meklēšanas rezultātus, nodrošinot plašāku atbilstošo iespēju klāstu.

Ietekme uz vietējo SEO

Google Possum bija vairākas sekas vietējai SEO optimizācijai:

  1. Uzlabota kvalitāte: Izfiltrējot surogātpastu un liekos sarakstus, uzlabojās vietējās meklēšanas rezultātu kvalitāte, piedāvājot lietotājiem precīzāku un noderīgāku informāciju.
  2. Lielāka konkurence: Uzņēmumiem ārpus tiešā pilsētas centra bija lielākas iespējas parādīties vietējās meklēšanas rezultātos, tādējādi palielinot konkurenci un redzamību plašākam uzņēmumu lokam.
  3. Vietai specifiska SEO: Atjauninājumā uzsvērts, cik svarīgas ir konkrētai atrašanās vietai pielāgotas SEO stratēģijas. Uzņēmumiem bija jāoptimizē savi saraksti un saturs vietējiem meklēšanas terminiem un jānodrošina precīza un konsekventa adreses informācija.
  4. Izmaiņu uzraudzība: SEO speciālistiem bija jāpievērš lielāka uzmanība izmaiņām vietējās meklēšanas klasifikācijā, jo nelielas izmaiņas meklēšanas pieprasījumos varēja novest pie atšķirīgiem rezultātiem.

Secinājums

Google Possum bija nozīmīgs atjauninājums, kura mērķis bija uzlabot vietējās meklēšanas rezultātu kvalitāti, apkarojot surogātpastu un palielinot sarakstu daudzveidību. Tajā tika uzsvērta precīzu atrašanās vietas datu un tuvuma nozīme vietējā SEO, mudinot uzņēmumus pieņemt precīzākas un konkrētai vietai pielāgotas SEO stratēģijas.