Słowniczek SEO / Przekierowanie meta

Przekierowanie meta

Czym jest przekierowanie meta?

Meta przekierowanie, znane również jako meta przekierowanie odświeżania, to przekierowanie po stronie klienta, które instruuje przeglądarkę internetową, aby automatycznie przechodziła do innej strony internetowej po określonym czasie. W przeciwieństwie do typowych przekierowań 301 lub 302, które mają miejsce na serwerze, meta przekierowanie jest zaimplementowane w kodzie HTML strony i wykonywane przez przeglądarkę użytkownika.

Przykład przekierowania meta

Oto podstawowy przykład meta przekierowania, zwykle umieszczanego w sekcji <head> dokumentu HTML:

<meta http-equiv="refresh" content="7; url=https://example.com/">.

W tym przykładzie:

 • content="7; url=https://example.com/" oznacza, że strona zostanie przekierowana na https://example.com/ po upływie 7 sekund.

Aby uzyskać natychmiastowe przekierowanie, należy ustawić zawartość na 0 sekund:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://example.com/">.

Dlaczego przekierowania meta są ważne?

Przekierowania meta mogą być przydatne w określonych scenariuszach:

 1. Tymczasowe przekierowanie: Jeśli strona internetowa jest w trakcie konserwacji lub wprowadzane są zmiany, meta przekierowanie może prowadzić użytkowników do innej strony po wyświetleniu krótkiego komunikatu.
 2. Opóźnione przekierowanie: Czasami warto dać użytkownikom czas na przeczytanie wiadomości przed ich przekierowaniem. Na przykład: "Dziękujemy za zakup! Zostaniesz przekierowany na stronę produktu za 5 sekund".
 3. Ograniczenia dostępu do serwera: Meta przekierowania są po stronie klienta i nie wymagają zmian po stronie serwera, dzięki czemu są przydatne, gdy konfiguracja serwera jest niedostępna lub trudna do zmiany.

Czy przekierowania Meta negatywnie wpływają na SEO?

Google zaleca stosowanie przekierowań 301 po stronie serwera zamiast przekierowań meta z kilku powodów:

 • Obsługa przeglądarek: Nie wszystkie przeglądarki niezawodnie obsługują przekierowania meta.
 • Doświadczenie użytkownika: Przekierowania meta, zwłaszcza opóźnione, mogą być mylące lub irytujące dla użytkowników.

Jednak meta przekierowania niekoniecznie szkodzą SEO, jeśli są odpowiednio stosowane:

 • Przekierowania z natychmiastowym odświeżeniem meta: Google traktuje przekierowania z natychmiastowym odświeżeniem meta (zawartość ustawiona na 0 sekund) jako przekierowania stałe (podobne do przekierowań 301).
 • Opóźnione przekierowania Meta Refresh: Są one traktowane jako tymczasowe przekierowania (podobne do przekierowań 302).

Najlepsze praktyki korzystania z przekierowań meta

Jeśli zdecydujesz się użyć meta przekierowań, oto kilka najlepszych praktyk, aby zapewnić, że są one tak skuteczne i przyjazne dla użytkownika, jak to tylko możliwe:

 1. Wmiarę możliwości używaj przekierowań po stronie serwera: Zawsze preferuj przekierowania 301 lub 302 zamiast przekierowań meta, aby zapewnić lepsze SEO i wygodę użytkownika.
 2. Minimalizuj opóźnienie: Jeśli musisz użyć meta przekierowania, utrzymuj opóźnienie tak krótkie, jak to możliwe, aby zmniejszyć dezorientację użytkownika.
 3. Informowanie użytkowników: Jasno komunikuj wszelkie opóźnienia i powód przekierowania, jeśli nie jest ono natychmiastowe. Na przykład: "Zostaniesz przekierowany na nową stronę za 5 sekund".
 4. Unikaj nadmiernego używania: Nadużywanie meta przekierowań może prowadzić do słabego doświadczenia użytkownika i może zostać oznaczone przez wyszukiwarki.

Wnioski

Przekierowania meta mogą być przydatne w określonych sytuacjach, zwłaszcza gdy dostęp po stronie serwera jest ograniczony. Należy ich jednak używać oszczędnie i ostrożnie. Ze względu na SEO i wygodę użytkownika preferowane są przekierowania po stronie serwera. Jeśli korzystasz z meta przekierowań, upewnij się, że są one poprawnie zaimplementowane i pamiętaj o wygodzie użytkownika.