Ordlista för sökmotoroptimering / Google Possum

Google Possum

Vad är Google Possum?

Google Possum är smeknamnet som den lokala sökcommunityn har gett den algoritmuppdatering som Google släppte i början av september 2016. Uppdateringen var främst inriktad på lokala sökresultat och syftade till att bekämpa den utbredda skräpposten i Google Maps och Local Finder.

Syftet med Google Possum

Huvudsyftet med Google Possum-uppdateringen var att förbättra kvaliteten på lokala sökresultat genom att filtrera bort skräpiga listor och ge användarna mer korrekta och relevanta resultat. Uppdateringen innebar flera förändringar av hur lokala sökresultat rankas och visas.

Viktiga förändringar införda av Google Possum

  1. Filtrering av adresser: En av de viktigaste förändringarna var filtreringen av listor baserat på deras fysiska adress. Företag med liknande adresser, t.ex. i samma byggnad, fick mer variation i sökresultaten, vilket minskade redundansen.
  2. Närhet till sökaren: Uppdateringen gav större vikt åt sökarens plats. Företag som ligger närmare sökaren fick en framträdande plats i lokala sökresultat, vilket gjorde resultaten mer relevanta baserat på geografisk närhet.
  3. Ökad mångfald: Genom att filtrera bort dubbletter och företag med liknande adresser ökade Possum mångfalden i de lokala sökresultaten. Detta gjorde att fler företag kunde visas i sökresultaten, särskilt de som ligger något utanför de omedelbara stadsgränserna.
  4. Variationer i sökord och plats: Algoritmen gjorde lokala sökresultat mer känsliga för små variationer i sökfrågorna. Det innebär att små förändringar i sökord eller platser kan ge olika sökresultat, vilket ger ett bredare utbud av relevanta alternativ.

Påverkan på lokal SEO

Google Possum hade flera konsekvenser för lokal SEO:

  1. Förbättrad kvalitet: Genom att filtrera bort spam och överflödiga listor förbättrades kvaliteten på de lokala sökresultaten, vilket gav användarna mer korrekt och användbar information.
  2. Ökad konkurrens: Företag utanför den omedelbara stadskärnan hade större chans att synas i lokala sökresultat, vilket ökade konkurrensen och synligheten för ett bredare utbud av företag.
  3. Platsspecifik SEO: Uppdateringen betonade vikten av platsspecifika SEO-strategier. Företag behövde optimera sina listor och sitt innehåll för lokala söktermer och säkerställa korrekt och konsekvent adressinformation.
  4. Övervakning av förändringar: SEO-proffs var tvungna att vara mer uppmärksamma på förändringar i lokala sökrankningar, eftersom små variationer i sökfrågor kunde leda till olika resultat.

Slutsats

Google Possum var en betydande uppdatering som syftade till att förbättra kvaliteten på lokala sökresultat genom att bekämpa spam och öka mångfalden av listor. Uppdateringen lyfte fram vikten av korrekta platsdata och närhet i lokal SEO och uppmuntrade företag att anta mer förfinade och platsspecifika SEO-strategier.