Ordlista för sökmotoroptimering / Hilltop-algoritm

Hilltop-algoritm

Vad är Hilltop Algorithm?

Hilltop-algoritmen är en sökrankningsalgoritm som är utformad för att identifiera de mest auktoritativa dokumenten och webbsidorna om ett visst ämne. Den bygger på ett särskilt index över "expertdokument", som är icke-anslutna listor över sidor med anknytning till ett visst ämne. Länkar och ankartexter på expertdokumenten används sedan för att bestämma målsidornas auktoritet.

Till skillnad från PageRank-algoritmen, som endast mätte en sidas "länkauktoritet", tog Hilltop-algoritmen hänsyn till sidans "topiska auktoritet".

Algoritmen utvecklades av Krishna Bharat och George A. Mihăilă och förvärvades av Google 2003 för att användas i Google News-resultat.

Varför är Hilltop-algoritmen viktig?

Hilltop-algoritmen är viktig eftersom den lade grunden för moderna rankningsalgoritmer och därmed definierade moderna SEO-metoder.

Hilltop kan ha introducerat begrepp som länkrelevans, topisk auktoritet, expertis och anknytning mellan webbplatser.

Nyckelbegrepp som introduceras av Hilltop-algoritmen

Relevans för länkar

Hilltop betonade vikten av relevanta länkar. Algoritmen utvärderade länkar baserat på deras relevans för det specifika ämnet i frågan.

Aktuell auktoritet

Hilltop introducerade idén om "topical authority", vilket innebär att en sidas auktoritet avgörs av hur väl den täcker ämnet.

Expertis

Genom att fokusera på expertdokument säkerställde Hilltop att auktoritativa källor inom specifika ämnen fick större betydelse.

Affiliering mellan webbplatser

Hilltop beaktade också affiliationen mellan webbplatser. Det undvek att ge otillbörlig vikt åt länkar från anslutna webbplatser, vilket skulle kunna snedvrida den upplevda auktoriteten.

Påverkan på moderna SEO-metoder

De principer som introducerades av Hilltop-algoritmen är fortfarande relevanta idag. Moderna SEO-metoder betonar vikten av att skapa högkvalitativt, auktoritativt innehåll som är väl länkat inom sin aktuella domän. Att förstå och tillämpa dessa principer kan bidra till att förbättra en webbplats ranking i sökmotorresultaten.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig Hilltop från PageRank?

Medan PageRank fokuserade på den övergripande länkauktoriteten på en sida, fokuserade Hilltop på länkarnas aktuella auktoritet och relevans. Detta gjorde Hilltop mer effektivt när det gäller att bestämma de bästa resultaten för specifika ämnen.

Används Hilltop fortfarande av Google?

Koncepten i Hilltop-algoritmen har integrerats i Googles kärnalgoritmer för rankning. Även om Hilltop som en fristående algoritm kanske inte används uttryckligen, fortsätter dess principer att påverka sökmotorernas rankningsfaktorer.

Hur kan jag tillämpa Hilltop-principerna på min webbplats?

För att tillämpa Hilltop-principerna ska du fokusera på att skapa auktoritativt innehåll om specifika ämnen. Bygg relevanta länkar från icke-anslutna, auktoritativa källor inom din nisch. Se till att ditt innehåll täcker ämnet på ett heltäckande sätt och ses som en värdefull resurs av andra expertdokument.

Genom att förstå och utnyttja de begrepp som introduceras av Hilltop-algoritmen kan du förbättra din webbplats SEO-strategi och öka dess synlighet i sökmotorresultaten.