Ordlista för sökmotoroptimering / HTTP 200 svarskod

HTTP 200 svarskod

Vad är en 200 statuskod?

HTTP 200 OK är en statuskod från en server som anger att en HTTP-förfrågan från en klient (webbläsare) har lyckats. För en webbsida innebär det att dess HTML-kod kan laddas framgångsrikt.

Webbläsare använder HTTP-förfrågningar för att kommunicera med servrar. Dessa förfrågningar består av:

  • En specifik URL för att hitta målservern och resursen.
  • Metod för begäran (GET, POST, etc.).
  • Ytterligare information såsom URL-parametrar eller cookies på klientsidan.

När du t.ex. besökte den här sidan gjorde din webbläsare en GET-begäran till webbadressen, som servern besvarade med 200 OK.

Varför är statuskoden 200 viktig?

200-svarskoden är viktig för din webbplats eftersom den innebär att användarna kan komma åt dina sidor utan problem. Dessutom indikerar 200-svarskoden att sökmotorns sökrobotar kan komma åt dina sidor och länkar på dem. På så sätt kan dina sidor indexeras och överföra PageRank till de länkade sidorna.

Helst vill du att din server ska svara med 200 OK-status för maximalt antal sidor på din webbplats. Det kan dock finnas vissa undantag.

Bästa praxis för SEO för HTTP-statuskoder

Som tidigare nämnts kanske din server inte svarar med en HTTP 200 OK-status för alla förfrågningar. Om du till exempel har omdirigerat eller tagit bort några sidor kommer servern att returnera en 301(302) eller 404(410) statuskod. Och det borde vara okej.

Men ibland kan det uppstå problem med dina webbsidor som du inte är medveten om, och servern kan svara med felaktiga statuskoder. Om det är viktiga sidor som borde ha en 200-svarskod i stället måste du åtgärda felen.

Vi rekommenderar att du genomför en periodisk webbplatsrevision med verktyg som Ranktrackers Web Audit. Det genomsöker alla sidor på din webbplats och visar serverns svarskod för varje sida.

Sedan kan du analysera de sidor som returnerar HTTP-statuskoder som skiljer sig från 200 OK. Inte alla sidor som returnerar en annan svarskod än 200 kräver din uppmärksamhet, men här är några fall som du måste ta itu med:

1. Överdrivna omdirigeringar

Det är okej att ha legitima omdirigeringar på din webbplats i fall som att flytta en sida permanent eller webbplatsmigrering. Men att ha onödiga omdirigeringar är en dålig SEO-praxis. Det kan sakta ner laddningshastigheten för dina webbsidor.

Så använd omdirigeringar på ett klokt sätt. Istället för att länka till en sida som är 301-omdirigerad till en annan URL kan du till exempel länka direkt till destinationssidan för att minska sidans laddningstid.

2. Omdirigeringskedjor

En omdirigeringskedja är en serie med två eller flera omdirigeringar mellan den begärda URL:en och destinations-URL:en. Även om Googlebot kan följa upp till 10 omdirigeringshopp rekommenderar vi att du undviker att använda långa omdirigeringskedjor. Omdirigeringskedjor kan sänka sidhastigheten, vilket leder till en negativ användarupplevelse.

Granska din webbplats med verktyg som Ranktrackers SERP Checker för att identifiera och åtgärda problem med omdirigeringskedjor.

3. Trasiga sidor

Även om det är normalt att ha trasiga sidor (404 eller 410) på din webbplats bör du analysera dessa sidor för att se om de förtjänar att konverteras till 200 OK-sidor.

Om du till exempel har några trasiga 404-sidor på din webbplats som har högkvalitativa bakåtlänkar, slösas den värdefulla PageRank bort. I sådana fall kan du omdirigera dessa sidor till liknande, relevanta sidor på din webbplats för att återställa PageRank-flödet från de trasiga sidorna till andra viktiga sidor.

Du kan enkelt identifiera trasiga sidor med verktyg som Ranktracker's Web Audit.

Slutsats

Att upprätthålla ett stort antal HTTP 200 OK-svar på din webbplats är avgörande för att säkerställa tillgängligheten för användare och sökmotorer. Regelbunden granskning av din webbplats för problem som överdrivna omdirigeringar, omdirigeringskedjor och trasiga sidor kan bidra till att upprätthålla optimal prestanda och SEO-fördelar.

Vanliga frågor

Vad betyder en 200 statuskod?

En statuskod på 200 innebär att servern har behandlat begäran och att webbläsaren har fått den begärda resursen.

Varför är HTTP-statuskoder viktiga för SEO?

HTTP-statuskoder informerar sökmotorer om webbsidors status, vilket påverkar genomsökning, indexering och rankning. Korrekt hantering av dessa koder säkerställer optimal sökmotorprestanda.

Hur kan jag kontrollera HTTP-statuskoderna på min webbplats?

Du kan kontrollera webbplatsens HTTP-statuskoder med hjälp av verktyg som Ranktrackers Web Audit, som genomsöker webbplatsen och rapporterar statuskoderna för varje sida.