Ordlista för sökmotoroptimering / Länkprofil

Länkprofil

Vad är en länkprofil?

En länkprofil är en term inom SEO som hänvisar till den fullständiga samlingen av externa bakåtlänkar som pekar på en webbplats. När man analyserar en länkprofil bör man ta hänsyn till både kvantiteten och kvaliteten på bakåtlänkarna, eftersom de båda är viktiga faktorer.

Länkprofiler diskuteras vanligtvis i förhållande till hela webbplatsen, men termen kan också tillämpas på en specifik webbsida.

Varför är det viktigt med en länkprofil?

En länkprofil är avgörande för en webbplats eftersom backlinks är en viktig rankningsfaktor för Google och andra sökmotorer. En sund och robust länkprofil sänder en positiv signal till sökmotorerna, vilket indikerar att din webbplats är pålitlig och förtjänar högre rankning.

Bättre ranking i sökresultaten leder till ökad trafik, vilket gör det viktigt att upprätthålla en bra länkprofil. När det gäller backlinks bör kvalitet prioriteras framför kvantitet. En webbplats med ett fåtal länkar av hög kvalitet anses vara sundare och mer tillförlitlig än en webbplats med många länkar av låg kvalitet.

Om en webbplats har ett överflöd av irrelevanta länkar av låg kvalitet, s.k. länkspam, signalerar det till sökmotorerna att man försöker manipulera deras algoritmer. Omfattande spamlänkar kan leda till konsekvenser som nedgradering i sökmotorernas ranking, manuella sanktioner eller till och med fullständig borttagning från Googles index.

Hur kontrollerar man en webbplats länkprofil?

För att analysera länkprofilen för en webbplats som du hanterar kan du använda verktyg som Ranktracker. Men om du vill undersöka länkprofilen för en annan webbplats behöver du ett professionellt verktyg för kontroll av backlinks som Ranktracker's Site Explorer.

Här är några viktiga saker att tänka på när du analyserar en länkprofil:

1. Kontrollera länkhastigheten

Link velocity avser den hastighet med vilken en webbplats förvärvar nya backlinks. I de flesta fall tenderar hälsosamma backlink-profiler att uppvisa en gradvis och konsekvent uppåtgående trend.

Om du vill få en heltäckande visuell bild av en webbplats länkhastighet kan du titta på diagrammet i rapporten Översikt i Site Explorer.

Stora ökningar och minskningar i antalet backlinks och hänvisande domäner är nästan alltid onaturliga. Detta kan tyda på en möjlig negativ SEO-attack eller några skumma länkscheman.

2. Kontrollera ankartexterna

En viktig aspekt av en länkprofil är ankartexten i bakåtlänkarna. När människor länkar till en webbplats använder de vanligtvis företagets varumärke som ankartext. Dessutom bör det finnas en naturlig blandning av kontextuellt relevant ankartext som länkar till webbplatsen. Om du märker ett stort antal ankartexter som inte är relevanta för webbplatsen eller om ankartexterna verkar överoptimerade kan det vara en indikator på länkspam.

3. Kontrollera den organiska trafiken på de länkande webbplatserna

Ett värdefullt mått för att bedöma kvaliteten på domäner som länkar till en webbplats är deras organiska söktrafik. I rapporten Backlinks i Site Explorer hittar du information om trafiken för både den refererande domänen och den specifika refererande sidan. Dessa data ger insikter om den potentiella effekten och auktoriteten hos de domäner som länkar till webbplatsen.

För att bygga en stark och hälsosam länkprofil måste du få länkar från webbplatser med hög organisk trafik. Webbplatser som inte får någon trafik från Google kan ha blivit straffade eller påverkade av en uppdatering av spamalgoritmen. Att få en backlink från en sådan webbplats skulle inte bidra positivt till din länkprofil.

4. Låt inte mätvärdena ta överhanden

Även om du vill betona att du får länkar från webbplatser med hög auktoritet, vill du inte fokusera för mycket på mätvärden. Till exempel är Ranktrackers Domain Rating (DR) en uppskattning av en webbplats länkauktoritet, men denna poäng är rent länkbaserad och tar inte hänsyn till trafik eller den övergripande kvaliteten på en webbplats.

DR bör inte vara den enda indikatorn vid länkbyggande. Även en webbplats med hög DR kan potentiellt bli bannlyst från Google. Den aktuella relevansen för den länkande webbplatsen är också mycket viktig.

Du bör tillämpa en helhetsmetod som kombinerar alla de saker som nämns i den här artikeln, inklusive att tjäna länkar från webbplatser som har en hälsosam länkhastighet, en naturlig ankartextprofil, hälsosam trafik och är relevanta för din nisch och publik.

Vanliga frågor

Hur kan jag förbättra min backlinkprofil?

  • Fokusera på att få länkar från nischrelevanta webbplatser med hög auktoritet som också har hälsosamma länkprofiler.
  • Tjäna backlinks från en mängd olika webbplatser av hög kvalitet. Att ha hundratals länkar från bara en webbplats är inte lika användbart som att ha tio länkar från unika högkvalitativa webbplatser.
  • Delta inte i någon form av länksystem. Fokusera istället på att skapa och dela innehåll av hög kvalitet som hjälper din publik och webben.

Ska jag avfärda dåliga länkar i min backlinkprofil?

  • Om du inte har skapat dem kan du ignorera dem, eftersom Googles algoritm är utformad för att ignorera de flesta spamlänkar.
  • Om ditt företag har byggt ohälsosamma länkar vid något tillfälle och du vill undvika ett straff eller en manuell åtgärd, kan du överväga att avvisa dem för att proaktivt skydda din webbplats.

Genom att fokusera på att bygga en mångsidig och högkvalitativ backlink-profil kan du avsevärt förbättra din webbplats länkpopularitet och därmed dess prestanda i sökmotorernas ranking.