Ordlista för sökmotoroptimering / Länkrot

Länkrot

Vad är Link Rot?

Link rot är ett naturligt fenomen där hyperlänkar på internet gradvis upphör att peka på sitt ursprungliga mål. Detta sker eftersom webbresurser kan flyttas eller bli otillgängliga medan referenser till dem (länkar) fortsätter att existera.

Termen "broken link" är nära förknippad med link rot och innebär en länk som pekar på en resurs som inte existerar eller inte är tillgänglig.

Orsaker till länkrot

De främsta anledningarna till länkrot är:

  1. Förändringar i webbplatsstruktur och migreringar: När webbplatser genomgår omstrukturering eller migrering utan korrekta omdirigeringar kan gamla länkar leda till obefintliga sidor.
  2. Radering av innehåll: När innehåll tas bort från en webbplats bryts alla befintliga länkar till detta innehåll.
  3. Stängdawebbplatser och domäner som upphör att gälla: Om en webbplats stängs ned eller en domän upphör att gälla bryts alla länkar som pekar till den webbplatsen.

Så här hittar du brutna länkar

Att hitta och åtgärda brutna länkar är viktigt för att upprätthålla en hälsosam webbplats och säkerställa en bra användarupplevelse. Här är några steg för att hitta brutna länkar:

1. Använd ett verktyg för kontroll av brutna länkar

Du kan använda verktyg som Broken Link Checker från Ranktracker för att kontrollera både inkommande och utgående brutna länkar för alla webbplatser. Dessa verktyg kan skanna din webbplats och tillhandahålla en rapport om alla brutna länkar.

2. Googles sökkonsol

Google Search Console är ett annat värdefullt verktyg för att identifiera brutna länkar. Det ger en rapport om genomsökningsfel, inklusive brutna länkar på din webbplats.

3. Manuell kontroll

Manuell kontroll av brutna länkar innebär att du går igenom webbplatsens sidor och testar varje länk för att säkerställa att den pekar på rätt resurs. Denna metod är visserligen tidskrävande, men säkerställer att inga brutna länkar missas.

Bästa praxis för att åtgärda brutna länkar

När du har identifierat brutna länkar på din webbplats följer här några bästa metoder för att åtgärda dem:

1. Ställ in omdirigeringar

För sidor som har flyttats eller bytt namn kan du skapa 301-omdirigeringar för att peka de gamla webbadresserna till de nya platserna. Detta säkerställer att användare och sökmotorer dirigeras till rätt sida.

2. Uppdatera eller ta bort länkar

Om innehållet har tagits bort permanent eller inte längre är tillgängligt ska du uppdatera länken så att den pekar på en relevant sida eller ta bort den helt och hållet.

3. Regelbundet underhåll

Kontrollera regelbundet om det finns brutna länkar på din webbplats så att eventuella nya problem identifieras och åtgärdas omgående. Regelbundet underhåll bidrar till att upprätthålla integriteten och användarupplevelsen på din webbplats.

Vanliga frågor

Vilken inverkan har länkrot på SEO?

Länkrot kan ha en negativ inverkan på SEO genom att leda till en dålig användarupplevelse, ökad avvisningsfrekvens och minskat länkkapital. Sökmotorer kan också betrakta en webbplats med många brutna länkar som mindre tillförlitlig.

Hur ofta ska jag kontrollera om det finns brutna länkar?

Det är bra att kontrollera om det finns brutna länkar med jämna mellanrum, t.ex. en gång i månaden eller efter större uppdateringar av webbplatsen. Regelbunden övervakning bidrar till att säkerställa att din webbplats förblir hälsosam och användarvänlig.

Kan jag förhindra länkrotation?

Även om du inte helt kan förhindra länkrotning kan du minimera dess inverkan genom att skapa korrekta omdirigeringar vid webbplatsändringar, regelbundet kontrollera om det finns brutna länkar och hålla ditt innehåll uppdaterat.

Genom att förstå länkrotation och vidta proaktiva åtgärder för att identifiera och åtgärda brutna länkar kan du upprätthålla en sund webbplats och ge dina användare en bättre upplevelse.