Ordlista för sökmotoroptimering / Noopener

Noopener

Vad är Noopener?

Termen "noopener" syftar på HTML-attributet rel="noopener " som av säkerhetsskäl läggs till länkar som öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren. Detta attribut ger en extra säkerhetsnivå genom att förhindra att en tredjepartswebbplats som du länkar till tar kontroll över webbläsarfliken via window-objektet (egenskapen window.opener).

Så här ser det ut i HTML-kod:

<a href="https://example.com" rel="noopener" target="_blank">Exempel på länk</a>

Varför är Noopener viktigt?

Utan attributet rel="noopener " kan den länkade webbplatsen ta kontroll över fliken på den länkade sidan i en webbläsare och omdirigera den till en nätfiskesida eller en skadlig webbplats. Detta skulle kunna användas för att stjäla personuppgifter eller installera skadlig kod. Attributet noopener på externa länkar skyddar webbplatsbesökare från detta bakdörrshack. Eftersom det inte påverkar webbplatsens SEO alls kan du tryggt använda det för att maximera säkerheten för alla dina användare.

Sedan 2017 läggs detta attribut till automatiskt på länkar som öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik i WordPress. Det kan (och bör) dock läggas till i alla externa länkar, inte bara i WordPress.

Den goda nyheten är att de flesta webbläsare sedan 2020 automatiskt behandlar länkar med target="_blank " som om rel="noopener " är inställt på dem.

Påverkar Noopener SEO?

Vissa webbplatsägare har uttryckt motvilja mot att använda "noopener"-attributet eftersom de är oroliga för att det ska påverka webbplatsens SEO. "noopener" har dock ingen inverkan på SEO, varken när det gäller crawling eller länkjuiceflöde. Attributet "noopener" fungerar på webbläsarnivå och förhindrar säkerhetsproblem utan att påverka sökmotoroptimeringen.

Behöver du använda Noopener på din webbplats?

Om du använder WordPress använder du förmodligen "noopener" automatiskt. Moderna webbläsare bearbetar länkar med target="_blank " som om rel="noopener " ändå finns. Detta ger en extra säkerhetsnivå för dina användare, även om de inte har en modern webbläsare.

Om du inte använder WordPress är det å andra sidan bra att manuellt inkludera "noopener" på länkar som öppnas i en ny flik/ett nytt fönster. På så sätt skyddar du de besökare som kanske använder äldre versioner av webbläsare.

Även om användningen av "noopener" är ett effektivt sätt att skydda användarna från skadlig kod är det fortfarande viktigt att noga överväga var du länkar till. Genom att bara välja auktoritativa och betrodda webbplatser minimerar du risken för dina användare. Men eftersom webbplatser kan ändras, dö eller säljas vidare kan även dagens bra länkar bli morgondagens skadliga länkar. Detta gör "noopener" till ett viktigt extra säkerhetslager för att se till att dina användare är säkra, oavsett vilka länkar de klickar på på din webbplats.

Bästa praxis för användning av Noopener

  1. Implementera automatiskt i CMS: Använd ett CMS som WordPress som automatiskt lägger till rel="noopener " i nya flikar/fönster.
  2. Manuellt tillägg: Om du inte använder ett CMS, lägg manuellt till rel="noopener " till alla länkar som öppnas i en ny flik/ett nytt fönster.
  3. Regelbundna granskningar: Kontrollera och uppdatera länkar regelbundet för att se till att de pekar på tillförlitliga källor.
  4. Håll dig informerad: Håll dig uppdaterad om uppdateringar av webbläsare för att förstå hur de hanterar länkars säkerhetsattribut.

Vanliga frågor

Varför infördes attributet noopener?

Attributet noopener infördes för att förhindra att länkade webbplatser tar kontroll över den ursprungliga fliken genom egenskapen window.opener, vilket skyddar användarna från potentiella säkerhetshot.

Har noopener någon inverkan på SEO?

Nej, noopener-attributet har ingen inverkan på SEO. Det är en ren säkerhetsfunktion som förhindrar vissa typer av attacker utan att påverka sökmotorrankingen.

Ska jag lägga till noopener i alla mina externa länkar?

Ja, att lägga till noopener till alla externa länkar som öppnas i en ny flik/ett nytt fönster är en bra säkerhetspraxis som skyddar användare från potentiella sårbarheter.