Slovník SEO / 302 Presmerovanie

302 Presmerovanie

Čo je presmerovanie 302?

Presmerovanie 302 znamená, že požadovaný zdroj bol dočasne presunutý na inú adresu URL. Tento kód odpovede HTTP informuje prehliadače, aby prešli na novú adresu URL, a informuje vyhľadávače, že táto zmena nie je trvalá.

Existuje niekoľko spôsobov presmerovania používateľov a vyhľadávačov na inú adresu URL, pričom dva hlavné typy sú presmerovania 301 a 302. Zatiaľ čo používatelia si medzi nimi nemusia všimnúť žiadny rozdiel, vyhľadávače ich interpretujú odlišne, čo má odlišný vplyv na vašu SEO.

Výber správneho typu presmerovania je veľmi dôležitý, pretože môže výrazne ovplyvniť výkonnosť vášho webu v oblasti SEO. Rozhodnutie by malo vychádzať z toho, či je zmena adresy URL trvalá alebo dočasná.

Ako implementovať presmerovanie 302

Ak chcete implementovať presmerovanie 302, môžete do súboru .htaccess umiestneného v koreňovom adresári webovej lokality pridať nasledujúci kód: Redirect 302 /old-page.html /new-page.html

Pre používateľov WordPress je plugin Presmerovanie jednoduchým spôsobom, ako spravovať presmerovania 302 bez toho, aby ste museli zasahovať do kódu. Tento zásuvný modul umožňuje vytvárať a spravovať presmerovania z ovládacieho panela WordPress, čím uľahčuje prácu s dočasnými zmenami adresy URL.

Ako sa presmerovanie 302 líši od presmerovania 301?

Presmerovania 301 aj 302 posielajú používateľov na inú adresu URL, ale slúžia na rôzne účely a vyhľadávače ich spracúvajú odlišne.

Hlavné rozdiely

 • 301 Presmerovanie Označuje trvalý presun. Vyhľadávačom sa tým oznamuje, že pôvodná stránka už neexistuje na starej adrese URL a všetky odkazy by sa mali preniesť na novú adresu URL.
 • 302 Presmerovanie Označuje dočasný presun. Vyhľadávače tým informujete, že pôvodná stránka sa vráti, takže by nemali prenášať hodnotu odkazu na novú adresu URL.

Príklad

Použitie presmerovania 301 naznačuje, že stránka bola natrvalo presunutá. To znamená, že vyhľadávače aktualizujú svoje databázy, indexujú novú adresu URL a prenesú na ňu všetky odkazy. Je to ideálne pre trvalé zmeny štruktúry vášho webu, napríklad pri rebrandingu alebo konsolidácii obsahu.

Naproti tomu presmerovanie 302 znamená, že presun je dočasný. Vyhľadávače ponechajú pôvodnú adresu URL indexovanú a zachovajú jej hodnotu odkazu. To je užitočné pri dočasných zmenách, napríklad pri spustení časovo obmedzenej propagačnej akcie, údržbe stránky alebo pri A/B testovaní.

Je dôležité poznamenať, že vyhľadávače, najmä Google, môžu dlhodobé presmerovania 302 považovať za presmerovania 301, takže by sa mali používať len vtedy, keď je zmena skutočne dočasná.

Dôsledky presmerovania 302 pre SEO

Typ presmerovania, ktorý si vyberiete, môže mať významný vplyv na SEO vášho webu:

 • Equity odkazov Pri presmerovaní 301 sa na novú adresu URL prenáša hodnota odkazov (alebo "link juice"), čo pomáha udržať jej pozíciu vo vyhľadávaní. Presmerovanie 302 však neprenáša hodnotu odkazu, pretože signalizuje dočasnú zmenu.
 • Indexovanie Vyhľadávače aktualizujú svoje indexy na základe typu presmerovania. Presmerovanie 301 vedie k odstráneniu starej adresy URL z indexu a jej nahradeniu novou adresou URL. Presmerovanie 302 zachováva pôvodnú adresu URL v indexe.
 • Používateľský zážitok Oba typy presmerovania zabezpečujú bezproblémový používateľský zážitok tým, že automaticky posielajú používateľov na novú adresu URL. Kontext presmerovania (dočasné vs. trvalé) by však mal byť v súlade so stratégiou vašej webovej lokality, aby nedošlo k zmäteniu používateľov.

Kedy používať presmerovanie 302

Presmerovanie 302 by sa malo použiť, ak je zmena adresy URL dočasná a pôvodná adresa URL bude čoskoro obnovená. Tu je niekoľko scenárov, v ktorých je vhodné použiť presmerovanie 302:

 • A/B testovanie Porovnanie rôznych verzií stránky bez vplyvu na SEO pôvodnej adresy URL.
 • Zbieranie spätnej väzby Presmerovanie používateľov na novú stránku s cieľom získať spätnú väzbu pri zachovaní hodnotenia aktuálnej stránky.
 • Aktualizácie webovej lokality Dočasné presmerovanie používateľov počas aktualizácie stránky s cieľom zabezpečiť konzistentné používateľské prostredie.
 • Nefunkčné stránky Presmerovanie používateľov z nefunkčnej stránky na funkčnú počas opravy.
 • Propagačné akcie Presmerovanie používateľov na dočasnú propagačnú stránku.

Osvedčené postupy pre používanie presmerovania 302

Ak chcete maximalizovať účinnosť presmerovaní 302 a minimalizovať potenciálne problémy so SEO, dodržiavajte tieto osvedčené postupy:

 • Používajte striedmo Presmerovanie 302 používajte len vtedy, keď je zmena skutočne dočasná. Nadmerné používanie dočasných presmerovaní môže zmiasť vyhľadávače a poškodiť SEO vášho webu.
 • Monitorovanie výkonu Pravidelne kontrolujte výkonnosť presmerovaní 302, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nemajú negatívny vplyv na návštevnosť alebo umiestnenie vašej stránky.
 • Jasná komunikácia Zabezpečte, aby používatelia pochopili, že boli dočasne presmerovaní, najmä ak sa pôvodná stránka čoskoro vráti.
 • Aktualizácia presmerovaní Ak sa dočasná zmena stane trvalou, aktualizujte presmerovanie 302 na presmerovanie 301, aby ste správne preniesli hodnotu odkazu a aktualizovali indexy vyhľadávačov.

Pochopením a správnou implementáciou presmerovania 302 môžete zachovať bezproblémovú používateľskú skúsenosť a ochrániť svoje úsilie o SEO. Podrobnejšie informácie o presmerovaniach a osvedčených postupoch SEO nájdete v autoritatívnych zdrojoch, ako je napríklad Search Central spoločnosti Google a Moz's Guide to Redirects.