Slovník SEO / Algoritmus Hilltop

Algoritmus Hilltop

Čo je algoritmus Hilltop?

Algoritmus Hilltop je algoritmus hodnotenia vyhľadávania navrhnutý na identifikáciu najautoritatívnejších dokumentov a webových stránok na danú tému dotazu. Pracuje na špeciálnom indexe "odborných dokumentov", čo sú nesúvisiace zoznamy stránok súvisiacich s konkrétnou témou. Na určenie autority cieľových stránok sa potom používajú odkazy a kotvové texty v odborných dokumentoch.

Na rozdiel od algoritmu PageRank, ktorý meral iba "autoritu odkazov" stránky, algoritmus Hilltop zohľadňoval "tematickú autoritu" stránky.

Algoritmus vyvinuli Krishna Bharat a George A. Mihăilă a spoločnosť Google ho získala v roku 2003 na používanie vo výsledkoch Google News.

Prečo je algoritmus Hilltop dôležitý?

Algoritmus Hilltop je dôležitý, pretože položil základy moderných algoritmov hodnotenia a definoval tak moderné postupy SEO.

Hilltop mohol zaviesť pojmy ako relevantnosť odkazov, tematická autorita, odbornosť a príslušnosť medzi webovými stránkami.

Kľúčové koncepty zavedené algoritmom Hilltop

Relevantnosť prepojenia

Spoločnosť Hilltop zdôraznila dôležitosť relevantných prepojení. Algoritmus vyhodnocoval odkazy na základe ich relevantnosti pre konkrétnu tému dotazu.

Tematický orgán

Spoločnosť Hilltop zaviedla myšlienku "tematickej autority", čo znamená, že autorita stránky je určená tým, ako dobre pokrýva danú tému.

Odbornosť

Zameraním sa na odborné dokumenty spoločnosť Hilltop zabezpečila, aby sa autoritatívnym zdrojom na konkrétne témy prikladala väčšia dôležitosť.

Pripojenie medzi webovými lokalitami

Spoločnosť Hilltop tiež zvážila príslušnosť webových stránok. Vyhla sa pripisovaniu neprimeranej váhy odkazom z pridružených stránok, ktoré by mohli skresliť vnímanú autoritu.

Vplyv na moderné postupy SEO

Princípy zavedené algoritmom Hilltop sú stále aktuálne. Moderné postupy SEO zdôrazňujú dôležitosť vytvárania vysokokvalitného, autoritatívneho obsahu, ktorý je dobre prepojený v rámci svojej tematickej domény. Pochopenie a uplatňovanie týchto zásad môže pomôcť zlepšiť umiestnenie webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania.

Často kladené otázky

Ako sa Hilltop líši od PageRanku?

Zatiaľ čo PageRank sa zameriaval na celkovú autoritu odkazov na stránke, Hilltop sa zameriaval na tematickú autoritu a relevantnosť odkazov. Vďaka tomu bol Hilltop efektívnejší pri určovaní najlepších výsledkov pre konkrétne témy.

Používa spoločnosť Google ešte stále Hilltop?

Koncepty algoritmu Hilltop boli integrované do hlavných algoritmov hodnotenia spoločnosti Google. Aj keď sa Hilltop ako samostatný algoritmus nemusí výslovne používať, jeho princípy naďalej ovplyvňujú faktory hodnotenia vyhľadávačov.

Ako môžem uplatniť princípy Hilltop na svojom webovom sídle?

Ak chcete uplatniť zásady Hilltop, zamerajte sa na vytváranie autoritatívneho obsahu na konkrétne témy. Budujte relevantné odkazy z nepridružených, autoritatívnych zdrojov vo vašom výklenku. Uistite sa, že váš obsah pokrýva tému komplexne a je vnímaný ako cenný zdroj iných odborných dokumentov.

Pochopením a využitím konceptov zavedených algoritmom Hilltop môžete zlepšiť stratégiu SEO svojej webovej lokality a zlepšiť jej viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.