Slovník SEO / Analýza súborov denníka

Analýza súborov denníka

Čo je to analýza súborov denníka?

Analýza protokolových súborov zahŕňa preskúmanie údajov uložených na serveroch webovej lokality vo forme protokolových súborov, ktoré zaznamenávajú každú požiadavku odoslanú na lokalitu. Tento proces je dôležitou súčasťou technickej optimalizácie SEO. V rámci SEO poskytuje analýza súborov denníka cenné informácie o tom, ako robot Google a iné webové prehľadávače interagujú s webovou lokalitou. Skúmaním súborov denníka môžete identifikovať problematické stránky, pochopiť rozpočet prehľadávania a získať ďalšie dôležité informácie súvisiace s technickou SEO.

Aby ste lepšie pochopili analýzu súborov denníka, je dôležité najprv vedieť, čo sú súbory denníka. Tieto záznamy sú vytvárané servermi a obsahujú údaje o každej požiadavke odoslanej na lokalitu vrátane adresy IP požadujúceho servera, typu požiadavky, používateľského agenta, časovej značky, cesty k požadovanému zdroju URL a stavových kódov HTTP.

Prečo je dôležitá analýza súborov denníka?

Analýza súborov denníka je v technickej SEO veľmi dôležitá, pretože poskytuje cenné informácie o tom, ako Google a jeho prehľadávače interagujú s vašou webovou stránkou. Skúmaním súborov denníka môžete sledovať:

 • Frekvencia plazenia: Ako často Google prehľadáva vaše webové stránky.
 • Rýchlosť prehľadávania stránok: Ktoré stránky sú najčastejšie prehľadávané a ktoré nie.
 • Rozpočet na plazenie: či existujú problematické a irelevantné stránky, ktoré plytvajú zdrojmi vyhľadávača.
 • Stavové kódy HTTP: Špecifické stavové kódy HTTP pre každú stránku na vašej webovej lokalite.
 • Aktivita pásového vozidla: Náhle zmeny, ako napríklad výrazný nárast alebo pokles aktivity prehľadávačov.
 • Osirelé adresy URL: Neúmyselné osirelé adresy URL, čo sú stránky bez prichádzajúcich interných odkazov, ktoré nemožno prehľadávať a indexovať.

Ako vykonať analýzu súborov denníka?

1. Prístup k súborom denníka

Súbory protokolov sa uchovávajú na serveri, takže na stiahnutie ich kópie budete potrebovať prístup. Najbežnejším spôsobom prístupu k serveru je FTP - napríklad Filezilla, bezplatný FTP s otvoreným zdrojovým kódom - ale môžete ho získať aj prostredníctvom správcu súborov v ovládacom paneli servera.

Otázky, ktoré treba zvážiť:

 • Čiastkové údaje: Súbory denníka môžu obsahovať čiastočné údaje rozptýlené na viacerých serveroch.
 • Dodržiavanie ochrany osobných údajov: Súbory protokolov obsahujú IP adresy používateľov, ktoré sa považujú za osobné údaje.
 • Obmedzený úložný priestor: Súbory denníka môžu uchovávať údaje len niekoľko dní.
 • Nepodporované formáty: Súbory bývajú formátované spôsobom, ktorý si pred analýzou vyžaduje rozbor.

2. Export a rozbor súborov denníka

Po pripojení k serveru načítajte súbory denníka, ktoré chcete analyzovať, čo budú s najväčšou pravdepodobnosťou denníky z robotov vyhľadávačov. Predtým, ako prejdete k ďalšiemu kroku, budete možno musieť analyzovať údaje denníka a previesť ich do správneho formátu.

3. Analýza súborov denníka

Údaje by ste mohli jednoducho importovať do hárkov Google, ale to sa môže rýchlo zrátať. Efektívnejšou možnosťou je použiť špecializovaný softvér určený na spracovanie veľkých súborov údajov.

Odporúčané nástroje:

Na získanie ďalších údajov môžete použiť aj nástroj Ranktracker Site Audit a skombinovať ich s údajmi zo súborov denníka.

Kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať:

 • Kódy stavu: Identifikujte chyby HTTP (stavové kódy iné ako 200, ako napríklad 404 Not Found a 410 Gone errors).
 • Rozpočet na plazenie: Všimnite si potenciálne plytvanie rozpočtom na prehľadávanie.
 • Aktivita pásového vozidla: Skontrolujte, ktoré roboty vyhľadávačov prehľadávajú vaše webové stránky najčastejšie.
 • Trendy v prehľadávaní: Monitorovanie prehľadávania v priebehu času a zisťovanie akýchkoľvek významných zmien.
 • Osirelé stránky: Vyhľadajte stránky, ktoré nie je možné prehľadávať a indexovať.

Záver

Analýza súborov denníka je výkonným nástrojom technickej optimalizácie SEO, ktorý poskytuje hlboký prehľad o tom, ako roboty vyhľadávačov interagujú s vašou stránkou. Identifikovaním problémov a optimalizáciou webu na základe týchto údajov môžete zlepšiť efektivitu prehľadávania webu, opraviť chyby a v konečnom dôsledku zvýšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch. Pravidelná analýza súborov denníka by mala byť súčasťou vašej trvalej stratégie SEO.

Často kladené otázky

Ako často by som mal vykonávať analýzu súborov denníka?

Závisí to od veľkosti a úrovne aktivity vašej webovej stránky. Pre menšie stránky môže stačiť štvrťročná analýza, zatiaľ čo pre väčšie stránky s častými aktualizáciami môže byť prospešná mesačná alebo dokonca týždenná analýza.

Čo mám robiť, ak v súboroch denníka nájdem veľa chýb 404?

Mali by ste zistiť, prečo sa tieto chyby 404 vyskytujú. Medzi bežné príčiny patria odstránené stránky bez správneho presmerovania, nefunkčné interné odkazy alebo zmeny v štruktúre adries URL. Implementácia presmerovania 301 môže pomôcť vyriešiť tieto problémy.

Môže analýza súborov denníka pomôcť zlepšiť rýchlosť načítania stránky?

Nepriamo áno. Ak pochopíte, ktoré stránky sú často prehľadávané, a identifikujete prípadné úzke miesta alebo chyby, môžete tieto stránky optimalizovať a zlepšiť tak čas načítania, čo môže mať pozitívny vplyv na používateľský zážitok a SEO.

Je potrebná analýza súborov denníka, ak už používam službu Google Analytics?

Áno, analýza súborov denníka poskytuje údaje, ktoré služba Google Analytics neposkytuje, napríklad podrobné informácie o tom, ako vyhľadávače interagujú s vašou stránkou. Tieto údaje sú kľúčové pre identifikáciu a riešenie technických problémov SEO.

Dodržiavaním týchto krokov a používaním odporúčaných nástrojov môžete získať cenné informácie o výkonnosti svojej webovej lokality a prijímať informované rozhodnutia na zlepšenie stratégie SEO.