Slovník SEO / Meta presmerovanie

Meta presmerovanie

Čo je meta presmerovanie?

Meta presmerovanie, známe aj ako meta refresh presmerovanie, je presmerovanie na strane klienta, ktoré dáva webovému prehliadaču pokyn, aby po určitom čase automaticky prešiel na inú webovú stránku. Na rozdiel od typických presmerovaní 301 alebo 302, ktoré sa uskutočňujú na serveri, je meta presmerovanie implementované v HTML stránky a vykonáva ho prehliadač používateľa.

Príklad meta presmerovania

Tu je základný príklad meta presmerovania, ktoré sa zvyčajne umiestňuje do časti <head> dokumentu HTML:

<meta http-equiv="refresh" content="7; url=https://example.com/">

V tomto príklade:

 • content="7; url=https://example.com/" znamená, že stránka bude po 7 sekundách presmerovaná na https://example.com/.

Pre okamžité presmerovanie by ste nastavili obsah na 0 sekúnd:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://example.com/">

Prečo sú meta presmerovania dôležité?

Meta presmerovania môžu byť užitočné v určitých scenároch:

 1. Dočasné presmerovanie: Ak sa na webovej stránke vykonáva údržba alebo zmeny, meta presmerovanie môže používateľov po zobrazení krátkej správy nasmerovať na inú stránku.
 2. Oneskorené presmerovanie: Niekedy je výhodné dať používateľom čas na prečítanie správy pred presmerovaním. Napríklad: "Ďakujeme vám za nákup! Za 5 sekúnd budete presmerovaní na stránku produktu."
 3. Obmedzenia prístupu k serveru: Meta presmerovania sú na strane klienta a nevyžadujú zmeny na strane servera, takže sú užitočné, keď sú konfigurácie servera nedostupné alebo sa ťažko menia.

Majú meta presmerovania negatívny vplyv na SEO?

Spoločnosť Google odporúča používať presmerovania 301 na strane servera namiesto meta presmerovaní z niekoľkých dôvodov:

 • Podpora prehliadačov: Nie všetky prehliadače spoľahlivo podporujú meta presmerovania.
 • Skúsenosti používateľov: Meta presmerovania, najmä oneskorené, môžu byť pre používateľov mätúce alebo nepríjemné.

Meta presmerovania však nemusia nevyhnutne škodiť SEO, ak sa používajú vhodne:

 • Okamžité presmerovanie Meta Refresh: Google považuje presmerovania s okamžitým obnovením meta (obsah nastavený na 0 sekúnd) za trvalé presmerovania (podobne ako presmerovania 301).
 • Oneskorené presmerovania Meta Refresh: Tieto presmerovania sa považujú za dočasné presmerovania (podobne ako presmerovania 302).

Osvedčené postupy používania meta presmerovaní

Ak sa rozhodnete používať meta presmerovania, tu je niekoľko osvedčených postupov, ktoré zabezpečia, že budú čo najefektívnejšie a používateľsky najprívetivejšie:

 1. Ak je to možné, použite presmerovanie na strane servera: Vždy uprednostňujte presmerovanie 301 alebo 302 pred meta presmerovaním pre lepšiu SEO optimalizáciu a používateľský zážitok.
 2. Minimalizujte oneskorenie: Ak musíte použiť meta presmerovanie, udržujte oneskorenie čo najkratšie, aby ste znížili zmätok používateľa.
 3. Informujte používateľov: Jasne informujte o každom oneskorení a dôvode presmerovania, ak nie je okamžité. Napríklad: "Za 5 sekúnd budete presmerovaní na novú stránku."
 4. Vyhnite sa nadmernému používaniu: Nadmerné používanie meta presmerovaní môže viesť k zhoršeniu používateľského zážitku a môže byť označené vyhľadávačmi.

Záver

Meta presmerovania môžu byť užitočné v určitých situáciách, najmä keď je prístup na strane servera obmedzený. Mali by sa však používať striedmo a opatrne. Z hľadiska SEO a používateľského komfortu sa vo všeobecnosti uprednostňujú presmerovania na strane servera. Ak používate meta presmerovania, uistite sa, že sú implementované správne, a majte na pamäti používateľský komfort.