Slovník SEO / Noindex

Noindex

Čo je značka Noindex?

Značka noindex je smernica na stránke, ktorá vyhľadávačom prikazuje, aby stránku neindexovali. Táto značka zabráni zobrazeniu uvedenej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Hoci pojem "značka" sa zvyčajne vzťahuje na metaznačku umiestnenú v časti <head> dokumentu HTML, "noindexovanie" možno dosiahnuť aj pomocou hlavičky odpovede HTTP prostredníctvom značky X-Robots-Tag.

Tu je príklad najbežnejšej metódy, t. j. umiestnenia meta značky "noindex" v časti head:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="robots" content="noindex" /> ... </head> <body> ... </body> </html>

A tu je príklad použitia značky X-Robots-Tag v hlavičke HTTP:

HTTP/1.1 200 OK ... X-Robots-Tag: noindex ...

Značku X-Robots-Tag možno použiť pre zdroje, ktoré nie sú v jazyku HTML, ako sú súbory PDF, videá a obrázky.

Prečo je značka Noindex dôležitá?

Použitie značky "noindex" účinne zabraňuje zobrazovaniu stránok a zdrojov vo výsledkoch vyhľadávania. Je to užitočné pre stránky, ako napríklad:

  • Ďakujeme vám za stránky
  • Cieľové stránky reklamy
  • Stránky s tenkým alebo nekvalitným obsahom
  • Archív blogu
  • Stránky s autormi a značkami
  • Prihlasovacie stránky

Ak sa však používa nesprávne, značka "noindex" môže poškodiť viditeľnosť vašej webovej lokality a výkonnosť SEO.

Osvedčené postupy používania Noindexu

Ak ste sa rozhodli, že niektoré stránky na vašom webe by sa nemali indexovať, postupujte podľa týchto osvedčených postupov:

1. Uistite sa, že stránka nie je zakázaná v súbore robots.txt

Stránky zakázané v súbore robots.txt sa môžu indexovať aj bez prehľadávania ich obsahu. Keď na stránku pridáte značku "noindex", spoločnosť Google musí stránku znovu prehľadávať, aby si túto smernicu prečítala. Uistite sa, že stránka je prístupná pre prehľadávač.

2. Dlhodobý noindex vedie k nofollow

Stránky so značkou "noindex" z dlhodobého hľadiska neprenesú žiadnu hodnotu odkazu na iné stránky. John Mueller zo spoločnosti Google vysvetlil, že keď Google dlhodobo vidí "noindex", stránky sa úplne odstránia z indexu a odkazy na nich sa už nebudú prehľadávať. Teda aj keď je stránka "noindex, follow", v skutočnosti sa z dlhodobého hľadiska stane "noindex, nofollow".

3. Vyhnite sa používaniu Noindex na duplicitný obsah

Použitie značky "noindex" nie je najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s duplicitným obsahom. Namiesto toho použite kanonické značky na konsolidáciu duplicitných stránok. Správna kanonizácia dáva vyhľadávačom pokyn, aby indexovali iba hlavnú (kanonickú) verziu stránky, čím sa skonsolidujú signály odkazov zo všetkých nekanonických verzií.

4. Pravidelne monitorujte svoje webové stránky z hľadiska problémov SEO

Pravidelným monitorovaním webovej lokality z hľadiska problémov SEO môžete zabrániť strate návštevnosti súvisiacej s indexovateľnosťou. Stránky alebo celé časti webovej lokality môžu byť omylom neindexované. Na sledovanie stavu SEO vášho webu používajte nástroje, ako je napríklad Audit webu od spoločnosti Ranktracker.

Často kladené otázky

Prechádzajú stránky bez indexovania PageRankom?

Neindexované stránky budú odstránené z indexu Google a nakoniec Google prestane tieto stránky prehľadávať. Následne sa PageRank (odkazová šťava) nebude odovzdávať iným stránkam. Použitie smernice "noindex, follow" v tomto prípade nepomôže.

<meta> Tag alebo X-Robots-Tag - čo je lepšie pre Noindex?

Tag <meta> aj X-Robots-Tag fungujú rovnako dobre. Je však oveľa jednoduchšie pridať na stránku metaznačku "noindex", najmä v systémoch na správu obsahu, ako je WordPress.

Ako zrušiť indexovanie stránky v systéme WordPress?

Pomocou doplnku Yoast SEO môžete na akúkoľvek stránku v systéme WordPress pridať značku "noindex". Tu je postup:

  1. V editore WordPress prejdite nadol na časť "Yoast SEO".
  2. Kliknite na položku "Rozšírené".
  3. V časti "Povoliť vyhľadávačom zobrazovať tento príspevok vo výsledkoch vyhľadávania?" zmeňte odpoveď z "Áno" na "Nie".

Bude trvať určitý čas, kým bude značka "noindex" účinná a stránka zmizne z výsledkov vyhľadávania.