SEO glosar / Algoritem Hilltop

Algoritem Hilltop

Kaj je algoritem Hilltop?

Algoritem Hilltop je algoritem za razvrščanje v iskanju, namenjen prepoznavanju najbolj avtoritativnih dokumentov in spletnih strani na določeno temo poizvedbe. Deluje na posebnem indeksu "strokovnih dokumentov", ki so nepovezani seznami strani, povezanih z določeno temo. Povezave in sidrna besedila v strokovnih dokumentih se nato uporabijo za določitev avtoritete ciljnih strani.

Za razliko od algoritma PageRank, ki je meril samo "avtoriteto povezav" strani, je algoritem Hilltop upošteval "tematsko avtoriteto" strani.

Algoritem sta razvila Krishna Bharat in George A. Mihăilă, Google pa ga je leta 2003 kupil za uporabo v rezultatih Google News.

Zakaj je algoritem Hilltop pomemben?

Algoritem Hilltop je pomemben, ker je postavil temelje sodobnim algoritmom za razvrščanje in tako opredelil sodobne prakse SEO.

Hilltop je morda uvedel koncepte, kot so ustreznost povezav, tematska avtoriteta, strokovnost in povezanost med spletnimi mesti.

Ključni koncepti, ki jih uvaja algoritem Hilltop

Ustreznost povezave

Podjetje Hilltop je poudarilo pomen ustreznih povezav. Algoritem je ocenjeval povezave na podlagi njihove pomembnosti za določeno temo poizvedbe.

Tematski organ

Podjetje Hilltop je uvedlo idejo "tematske avtoritete", kar pomeni, da je avtoriteta strani odvisna od tega, kako dobro pokriva določeno temo.

Strokovno znanje

Z osredotočanjem na strokovne dokumente je Hilltop poskrbel, da so bili avtoritativni viri o določenih temah pomembnejši.

Povezanost med spletnimi mesti

Podjetje Hilltop je upoštevalo tudi povezanost med spletnimi mesti. Izognil se je dajanju prevelike teže povezavam s povezanih spletnih mest, ki bi lahko izkrivljale zaznano avtoriteto.

Vpliv na sodobne prakse SEO

Načela, ki jih je uvedel algoritem Hilltop, so še vedno pomembna. Sodobne prakse SEO poudarjajo pomen ustvarjanja visokokakovostne, avtoritativne vsebine, ki je dobro povezana v svoji tematski domeni. Z razumevanjem in uporabo teh načel lahko izboljšate uvrstitev spletnega mesta v rezultatih iskalnikov.

Pogosta vprašanja

Kako se Hilltop razlikuje od PageRanka?

PageRank se je osredotočal na splošno avtoriteto povezav na strani, Hilltop pa na tematsko avtoriteto in ustreznost povezav. Zaradi tega je bil Hilltop učinkovitejši pri določanju najboljših rezultatov za določene teme.

Ali Google še vedno uporablja Hilltop?

Koncepti algoritma Hilltop so bili vključeni v Googlove osnovne algoritme razvrščanja. Čeprav se algoritem Hilltop kot samostojen algoritem morda ne uporablja izrecno, njegova načela še naprej vplivajo na dejavnike razvrščanja v iskalnikih.

Kako lahko načela Hilltop uporabim na svojem spletnem mestu?

Če želite uporabiti načela Hilltopa, se osredotočite na ustvarjanje avtoritativne vsebine o določenih temah. Ustvarite ustrezne povezave iz nepovezanih avtoritativnih virov v svoji niši. Poskrbite, da bo vaša vsebina celovito pokrivala temo in da jo bodo drugi strokovni dokumenti obravnavali kot dragocen vir.

Z razumevanjem in uporabo konceptov, ki jih je uvedel algoritem Hilltop, lahko izboljšate strategijo SEO svojega spletnega mesta in izboljšate njegovo vidnost v rezultatih iskalnikov.